لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۰۶

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي(راديو فردا): روزنامه «جمهوري اسلامي» با اين مقدمه که يکي از واقعيتهاي جهان امروز اين است که غربيها اعم از اروپاييها و آمريکاييها قابل اعتماد نيستند به روابط ايران و کشورهاي اروپايي در زمينه انرژي اتمي پرداخته و مي نويسد: اينها کساني هستند که حتي قراردادها را پاره مي کنند و زير پا مي گذارند و به امضاي خود پايبند نمي مانند. چه رسد به قول و قرارهاي عادي، آنهم در موضوع مهمي همچون فن آوري انرژي هسته اي که پيشرفته ترين صنعت و قدرت جهان امروز را تشکيل مي دهد و برخورداري جمهوري اسلامي ايران از چنين دانشي به هيچ وجه براي قدرتهاي استعماري قابل تحمل نيست. سرمقاله جمهوري اسلامي پس از مروري بر آنچه استقبال دست اندرکاران دولت در همکاري با سازمان انرژي اتمي خوانده، مي نويسد: اين که اروپاييها ما را به قطع مذاکرات و قطع روابط اقتصادي تا امضاي پروتکل تهديد کرده اند و دستگاههاي فني مورد نياز صنايع هسته اي ما را در گمرکات خود نگه داشته و اجازه ارسال به ايران نمي دهند، آفتابي که تا کنون پشت ابرها نگه داشته شده بود، در حال ظاهر شدن است و واقعيتهاي پنهان نگه داشته شده تا حدودي آشکار شده است. اين سرمقاله ادامه مي دهد: اين اقدام اروپاييها نشان مي دهد که اعتماد به آنها جواب نداده و آنها دخالت آشکار در امور داخلي ما را حق خود مي دانند و به ما ديکته مي کنند که پروتکل الحاقي را که طبق مقررات پيمان انرژي اتمي پيوستن به آن اختياري است نه اجباري، امضا کنيم. روزنامه «انتخاب» مصاحبه محمد خاتمي با لوموند را نقد کرده که در بخشي از آن رئيس جمهوري اسلامي در بخشي از آن درباره امضاي پروتکل الحاقي گفته است: ايران پروتکل الحاقي را پذيرفته و دولت نيز آن را تصويب کرده است. اگر پرونده سياسي نشود مانعي وجود نخواهد داشت. اما اگر برخي بخواهند آن را مساله اي سياسي بکنند مسائل مي تواند تغيير کند. ما براي آن که اين مساله در چارچوب آژانس حل و فصل شود روي اروپاييهايي که با حسن نيت به ديدارمان آمدند، حساب مي کنيم. به زودي مجلس اين موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد و هيچ مشکل ديگري وجود ندارد. روزنامه «اعتماد» به موضوعي پرداخته که يادآور دوران اوايل انقلاب است. اين روزنامه مي نويسد: اخيرا و از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، پرسشنامه هايي در 14 صفحه که دربرگيرنده پرسشهايي در بين کارکنان رسمي و غيررسمي که اکثرا هنرمند يا از اهالي هنر هستند، توزيع شده است. بر اساس اين پرسشنامه جواب سئوالات بايد کامل، واضح و خوانا باشد و در برخي موارد با توضيح مناسب همراه. تاکيد مي شود تحت هيچ شرايط سئوالي يا ستوني بي جواب نماند. اين پرسشنامه 14 صفحه اي خواستار معرفي کامل فرد، آدرس منزل، ترسيم کروکي آن، نشاني محل سکونت در ده سال گذشته، نوع و ميزان سهام در شرکتهاي انتفاعي و غيرانتفاعي، تحصيلات، دوره هاي تخصصي، ميزان آشنايي با زبانهاي خارجي، وضعيت تاهل، وضعيت نظام وظيفه، مشاغل قبل و بعد از انقلاب، نوع ارتباط با موسسات، شرکتها يا سفارتخانه ها، در داخل و خارج از کشور، نحوه آمدن به سازمان فرهنگي هنري شهرداري، فعاليت و همکاري با نهادهاي انقلابي، نوع رابطه و همکاري تشکيلاتي و غيرتشکيلاتي با احزاب، سازمانها و جريانات سياسي و اجتماعي موافق و مخالف انقلاب. معرفي سه نفر از دوستان صميمي و سه نفر از همکاران نزديک در آن اداره، سابقه در اختيار داشتن اسلحه، ساير منابع درآمد، مسافرتهاي خارج از کشور، پيشينه کيفري و تخلفات اداري، سابقه حضور درجبهه، جانبازي يا اسارت، همکاري يا حضور بستگان درجه يک و دو در نهادهاي موثر قبل از انقلاب، ساواک مجلس و غيره. وضعيت بستگان و آشناياني که مقيم يا تابعيت خارج از کشور دارند. پيشينه کيفري بستگان در قبل و بعد از انقلاب. فعاليت بستگان و آشنايان با گروههاي ضد انقلاب، اعدام يا متواري شدن بستگان يا آشنايان در رابطه با گروههاي ضد انقلاب شده است. خانم فاطمه راکعي با تشبيه توزيع اين پرسشنامه ها با آنچه در اوايل انقلاب اتفاق افتاده مي گويد: آنچه در اوايل انقلاب توزيع اين پرسشنامه ها را توجيه مي کرد، اين مساله بود که مبادا هنوز از عوامل رژيم سابق کسي در نهادهاي مهم حضور داشته باشند و اگرچه اين توجيه وجود داشت، اما آن حرکت هم غلط بود. حال که سالهاست اين مساله برچيده شده، بازگشت به اين نوع تفکر چه دليلي دارد؟ جمهوري اسلامي نوشت: اين که اروپاييها ما را به قطع مذاکرات و قطع روابط اقتصادي تا امضاي پروتکل تهديد کرده اند و دستگاههاي فني مورد نياز صنايع هسته اي ما را در گمرکات خود نگه داشته و اجازه ارسال به ايران نمي دهند، آفتابي که تا کنون پشت ابرها نگه داشته شده بود، در حال ظاهر شدن است و واقعيتهاي پنهان نگه داشته شده تا حدودي آشکار شده است. روزنامه «انتخاب» نيز مصاحبه محمد خاتمي با لوموند را نقد کرده که در بخشي از آن رئيس جمهوري گفته است: ايران پروتکل الحاقي را پذيرفته و دولت نيز آن را تصويب کرده است. اگر پرونده سياسي نشود مانعي وجود نخواهد داشت. روزنامه «اعتماد» نوشت اخيرا از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، پرسشنامه هايي در 14 صفحه در بين کارکنان رسمي و غيررسمي که اکثرا هنرمند يا از اهالي هنر هستند، توزيع شده است. خانم فاطمه راکعي با تشبيه اين پرسشنامه ها با آنچه در اوايل انقلاب بود، گفت بازگشت به اين نوع تفکر چه دليلي دارد؟
XS
SM
MD
LG