لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۸

تشكيل دادگاه براي محاكمه صدام حسين، از ديد چند صاحبنظر ايراني ساكن آلمان


(rm) صدا |
پس از دستگيري صدام حسين حال صحبت بر سر آن است كه ديكتاتور پيشين عراق در كجا و در چه مكاني بايد پاسخگوي جنايات بيشمار خود باشد. اگر چه تاكنون مكان خاصي براي محاكمه صدام حسين تعيين نشده، ولي گفته مي شود وي به زودي در برابر دادگاه ويژه اي كه به تازگي در عراق شكل گرفته قرار خواهد گرفت. براي آگاهي از ديد و نگرش ايرانيان در اين راستا، نقطه نظرهاي تني چند از كساني را كه در آلمان دستي در مقوله هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارند، جويا شديم. مهدي خانبابا تهراني، پژوهشگر و فعال سياسي (مونيخ): من فكر مي كنم صحيح ترين راه براي پندآموزي از تاريخ براي سياستمداران يا هم كيشان صدام كه هنوز بر تخت قدرت هستند اين خواهد بود كه صدام حسين در يك دادگاه بين المللي صالح قرار بگيرد با حضور شهود لازم از تمام شهروندان عراق و آنها كه در دوران حكومت عراق مصيبت ديدند از دست صدام و نظام بعثي صدام حسين، با حضور آنها و وكلاي صالحه يك دادگاه تاريخي كه از آن يك روند شناخت، يك فرآيند شناخت، براي دستگاه سياست در جهان پيدا شود، به نظر من بهترين كار اين خواهد بود. عفت ماه باز، روزنامه نگار و كوشنده حقوق بشر: به نظر من حداقل بايد در دادگاه بين المللي صورت بگيرد و از يك طرف ديگر، يك احساس اين است كه ديكتاتورها، آنها كه با خشم و با خون حكومت مي كنندو بر آزادي و دمكراسي همشه پشت مي كنند، اينكه يك روزي پاسخي اينچنين خواهند داشت هرچند كه اين پاسخ در دادگاه هاي صورت بگيرد و آنها مجبور به پاسخگوئي شوند و اين مي تواند درسي باشد براي آنها كه جز اين به قدرت فكر نمي كنند و عاقبت را نمي انشند. دكتر كاظم كردواني، نويسنده و عضو كانون نويسندگان ايران: مثل يك موش از درون يك لايه اي بيرونش كشيدند وبا اين چهره در واقع يك عبرتي است در واقع براي تمام ديكتاتورها و تمام كساني كه عليه ملت شان چنين ظلم هائي مي كنند. حق خود ملت عراق است كه يك دادگاه بين المللي در عراق تشكيل بدهند زير نظر خود ملت عراق و حقوقدانان و مسئولان قضائي عراق و آنها به رسيدگي بكنند به مجموعه كارهاي صدام حسين. زيرا حقيقت اين است كه اولين جفا را صدام حسين علين ملت خودش كرد. كتايون آذرلي، شاعر و نويسنده: يك ديكتاتور را مي ديدم كه در تمام چهره اش خشونت و تلخكامي هاي خود را آشكار مي كرد و بيشتر يك جلاد مي ديدم تا رهبر يك كشور را. من مايل هستم كه اين ديكتاتور به صورت عادي در كشور خود مورد بازخواهي و قضاوت قرار نگيرد، بلكه در يك محكمه بين المللي مورد دادخواست قرار گيرد. عباس معروفي، نويسنده و روزنامه نگار: من وقتي تصوير صدام حسين را در تلويزيون ديدم اولا كه هيجان زده شدم و بعد هم خيلي تعجب كردم ديدم اينها وقتي به آخر خط مي رسند، چقدر شبيه به حشره مي شوند، يك حشره غول پيكر. در هرحال، با محاكمه كردنش من فكر مي كنم چيزي به پرونده بشري افزوده خواهد شد و اين تجربه ها شايد درس عبرتي باشد براي بسياري ديگر از ديكتاتورهائي كه فعلا دارند روي كله ملت راه مي روند. مهدي خانبابا تهراني، پژوهشگر و فعال سياسي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بهتر است صدام حسين در يك دادگاه بين المللي صالح مورد محاكمه قرار بگيرد با حضور شهود لازم. عفت ماه باز، روزنامه نگار و كوشنده حقوق بشر مي گويد ديكتاتورها، روزي پاسخي اينچنين خواهند داشت. دكتر كاظم كردواني، نويسنده، مي گويد با اين چهره در واقع عبرتي است در براي تمام ديكتاتورها و تمام كساني كه عليه ملت شان چنين ظلم هائي مي كنند. كتايون آذرلي، شاعر و نويسنده: بيشتر يك جلاد مي ديدم تا رهبر يك كشور را، من مايل هستم كه اين ديكتاتور در يك محكمه بين المللي مورد دادخواست قرار گيرد. عباس معروفي، نويسنده و روزنامه نگار مي گويد با محاكمه صدام چيزي به پرونده بشري افزوده خواهد شد.
XS
SM
MD
LG