لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۲

تاثير دستگيري صدام حسين در ادامه مقاومت در برابر نيروهاي ائتلاف در عراق، از ديد يک کارشناس نظامي


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): ژنرال مارک هرتلينگ، از ارتش آمريکا، مي گويد: بازجويي هاي اوليه از صدام حسين، رهبر سرنگون شده عراق، و اسنادي که هنگام بازداشت او به دست آمد، منجر به دستگيري چند تن از بلندپايگان حکومت سابق عراق شده است. در گفتويي با عليرضا طاهري، از راديوفردا، يک کارشناس مسائل نظامي، از تاثير به دام افتادن صدام حسين در ادامه مقاومت در برابر نيروهاي ائتلاف ياد مي کند. اسد بهبودي، سرتيپ ارتش ايران، پيش از انقلاب اسلامي. اسد بهبودي (سرتيپ ارتش پيشين ايران پيش از انقلاب اسلامي): دستگيري صدام حسين با آن حالت زبوني و عجز، يک تاثير بسيار بسيار منفي روي طرفداران وي قرار خواهد داد، ولي بايستي توجه کرد که کساني که امروز در عراق با نيروهاي متفق مبارزه مي کنند، بمب گذاري مي کنند، عمليات چريکي مي کنند، تنها طرفداران صدام حسين نيستند. اينها بخشي از اين نيروها هستند. البته اين دستگيري صدام حسين، آنها را تا اندازه اي منفعل مي کند و آن شانس برگشتن، به قدرت رسيدن مجدد صدام حسين، موجب مي شود که اين نيروها تا حدي فروکش کند و متقاعد بشود که صدام حسين دستگير شد و آن رژيم ديگر بر نمي گردد. عليرضا طاهري (راديوفردا): از طرف ديگر، تيمسار، گفته مي شود که صدام حسين در حالي به چنگ نيروهاي ائتلاف افتاد که هيچگونه وسيله مخابراتي نداشت و در واقع اين تصور به وجود آمده که صدام حسين شخصا رهبري عمليات ضد نيروهاي ائتلاف را نداشته، شما با اين نظر موافق هستيد؟ اسد بهبودي: نه خير، به خاطر اينکه آن نوارهايي که ايشان پخش کرد، خواهي نخواهي ايشان اين نوارها را پر کرده، زنده بوده، در عراق بوده، و اينها را انجام داده و عناصر و عواملي که همراه وي بودند، يعني آن عوامل و جاهايي که ايشان مخفي مي شده، تنها آن يک حفره نبوده، حفره هاي متعددي بوده که او يکي بوده در آن. صدام حسين هر زمان، هر روز، هر چند روز يک بار، در يکي از آنها مخفي مي شده، و خواهي نخواهي آن آدم ها و آن عناصر و عواملي که اين را مخفي مي کردند، کمک به وي مي کردند، آنها رابط صدام حسين با ساير نيروهاي طرفدار وي بودند. به نظر من صدام حسين تنها به خاطر اينکه جان وي حفظ شود در آنجا نبوده. ولي خواهي نخواهي عمل وي تا حدي مي توانسته طرفداران وي را جري کند، طرفدارانش را تشويق کند، که به عمليات بمب گذاري و چريکي دست بزنند. درباره تاثير به دام افتادن صدام حسين در ادامه مقاومت در برابر نيروهاي ائتلاف، اسد بهبودي، سرتيپ ارتش ايران در پيش از انقلاب اسلامي و کارشناس مسائل نظامي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دستگيري صدام حسين با آن حالت زبوني و عجز، تاثيري بسيار بسيار منفي روي طرفداران وي خواهد کرد، اما بايد توجه کرد که کساني که امروز در عراق با نيروهاي ائتلاف مبارزه مي کنند، تنها طرفداران صدام حسين نيستند. وي مي گويد که صدام حسين با پخش نوارهاي مختلف، در اين مدت طرفداران خود را تشويق به عمليات چريکي و بمب گذاري مي کرد.
XS
SM
MD
LG