لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۲

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه‌اي مردم را به شرکت در انتخابات فراخواند


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، از گروه هاي اصلي اصلاح طلب در داخل جمهوري اسلامي، با صدور بيانيه اي ديدگاه ها و مواضع خود را نسبت به انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي ابراز داشت. علي سجادي (راديوفردا): در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، درباره ديدگاه هاي اين سازمان نسبت به انتخابات مجلس هفتم آمده است: استراتژي جناح مخالف اصلاحات در انتخابات آينده، مشارکت کمتر و نتيجه مطمئن تر است. اين بيانيه هشدار مي دهد که هدف استراتژيک جبهه ضد اصلاحات، پيروزي در انتخابات و تسلط بر مجلس در غياب مردم، به هر قيمت است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه فاصله زيادي ميان خواسته هاي مردم با واقعيت هاي موجود وجود دارد، اين استدلال برخي از مردم را که حضور در انتخابات را بي فايده مي دانند، چالش مي کند و مي گويد: فاصله انکار ناپذير ميان مطالبات ملت که در سه انتخابات بزرگ و ملي بر آن تاکيد شده است، با دستاوردهاي حرکت اصلاحي به معناي عدم توفيقات ارزشمند در اين مدت نيست و نمي توان از آن، فاصله ناکافي و بي فايده بودن حضور مردم را نتيجه گرفت. واقعيت اين است که حضور ملت در انتخابات مجلس ششم، آثار و فوايد مثبتي در پي داشته است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، فوائد مجلس ششم را چنين بر شمرده است: اولا، مترقي ترين قوانين ناظر بر حقوق و مطالبات ملت را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به تصويب رسانده، و بسياري از آنها به ويژه مصوبات مربوط به حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي، با گذر از مرحله تاييد شوراي نگهبان به اجراء در آمده است. ثانيا، زير بار هيچ طرح و لايحه مغاير با حقوق اساسي و منافع ملت، نظير برخي از مواردي که در دوره هاي قبل به تصويب رسيد، و لغو آنها بخشي از مطالبات کنوني مردم را تشکيل مي دهد، نرفته است. ثالثا با استفاده از امکانات قانوني نظير کميسيون اصل 90، تحقيق و تفحص و نطق هاي پيش از دستور، همواره خود را ملتزم و متعهد به دفاع از حقوق مردم ديده و در افشاي تجاوزات به حقوق ملت و جلوگيري از آنها ترديد به خود راه نداده است. رابعا با تحرک و نقش آفريني در مسائل ملي، نظير بحران افغانستان، بحران عراق، و آخرين آن ها، بحران انرژي هسته اي، حتي المقدور از تامين هزينه هاي بي دليل به کشور جلوگيري کرده است. علاوه بر آنچه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دستاورد مجلس ششم خوانده، پر هزينه شدن فعاليت ها و اقدام هاي غير قانوني يا قلع و قمع کانون هاي فتنه، نظير کانون قتل هاي زنجيره اي، و تبديل دستگاه امنيتي کشور به دستگاهي که خود را ملتزم به رعايت حقوق و آزادي هاي ملت مي داند نيز در بيانيه مجاهدين انقلاب اسلامي، از جمله ديگر پيروزي هاي اصلاح طلبان قلمداد شده است. بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي نويسد: تاکيد بر اين همه، به معناي عدم توجه به کاستي ها و ضعف ها در تحقق مطالبات مردم و انکار قصورها و غفلت هاي اصلاح طلبان در اين زمينه نيست و درباره عدم حضور احتمالي مردم در انتخابات هشدار مي دهد و مي گويد: عدم حضور شما و تقديم مجلس به جبهه ضد اصلاحات، موجب خواهد شد تا اعمال و شيوه هاي اقتدار گرايان که اکنون به جبر و زور، به صورتي غير نهادينه، خارج از موازين قانوني، يا با تمسک به تفاسير نامعقول يا بي سابقه از قانون که در حال حاضر پر هزينه و ناگزير محدود است، در آينده وجهه اي کاملا قانوني مي يابد. بيانيه در پايان با اعلام موضع سازمان در قبال انتخابات مبني بر مشارکت فعال در انتخابات، مشروط به آزاد و عادلانه بودن آن، مي نويسد: از رئيس محترم جمهوري انتظار دارد تا بنا به وظيفه خويش، در اجراي قانون اساسي و سوگندي که در برابر خداوند و ملت براي حمايت از حقوق و آزادي هاي ملت ياد کرده اند، در برابر تضييع حقوق شهروندان در انتخابات آينده، قاطعانه عمل کند و به اين نکته توجه داشته باشد که نرمش و مماشات در برابر تضييع حق انتخاب ملت به عنوان نقطه کانوني و محور اصلي حرکت اصلاحي، بر خلاف ساير موارد، به معناي نفي اصلاحات و نقض آشکار عهد و ميثاقي است که با ملت بسته اند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، از گروه هاي اصلي اصلاح طلب در داخل جمهوري اسلامي، با صدور بيانيه اي ديدگاه ها و مواضع خود را نسبت به انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي ابراز داشت. اين بيانيه هشدار داد که هدف استراتژيک جبهه ضد اصلاحات، پيروزي در انتخابات و تسلط بر مجلس در غياب مردم، به هر قيمت است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه فاصله زيادي ميان خواسته هاي مردم با واقعيت هاي موجود وجود دارد، اين استدلال برخي از مردم را که حضور در انتخابات را بي فايده مي دانند، به چالش کشاند. بيانيه با اعلام موضع سازمان در قبال انتخابات مبني بر مشارکت فعال در انتخابات، مشروط به آزاد و عادلانه بودن آن، از رئيس جمهوري اسلامي خواست تا بنا به وظيفه خويش، در اجراي قانون اساسي در برابر تضييع حقوق شهروندان در انتخابات آينده، قاطعانه عمل کند.
XS
SM
MD
LG