لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۹

وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي: شيوه استفاده از خبرچين ها و وابستگان اطلاعاتي عامل مهم درهم كوبيدن گروه هاي مخالف نظام است


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي، به جنبه هاي اطلاعاتي که منجر به دستگيري صدام حسين در عراق شد پرداخته و مي گويد آمريکا تازه به پيشرفتگي اطلاعاتي کشورهايي رسيده که وزارتخانه اي ويژه اطلاعات دارند. بهمن باستاني (راديو فردا): يافتن مخفيگاه صدام حسين و دستگيري او در اين مخفي گاه غير قابل تصور باعث شد که وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي درباره جنبه هاي اطلاعاتي اين رويداد سخنراني کند. آقاي يونسي که پيش از اين نيز در اظهار نظرهايش درباره مسائل اطلاعاتي و امنيتي، کوشيده است با وارد شدن به جزئيات، نظرهاي کارشناسانه ارائه دهد، خبرچين ها و افراد خائن به فرد مورد پيگرد را در به دام انداختن افراد تعيين کننده مي داند و مي گويد پيچيده ترين عناصر امنيتي براي کارهاي غير قانوني از خود رد پا به جا مي گذارند و حتي صدام هم براي جنايات و يا حتي حيات خود به ارتباط نياز داشت که منجر به دستگيري او شد. آقاي يونسي مي افزايد همين شيوه، يعني استفاده از افراد خائن به فرد مورد پيگرد باعث شده که به گفته او ده ها گروهک خطرناک تروريستي را وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي شناسايي و منهدم کند. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي مي گويد بدترين اين گروه ها سازمان مجاهدين بوده که مقابله با اين سازمان فقط با شيوه اطلاعاتي يعني استفاده از خبرچين ها و وابستگان اطلاعاتي جواب داده است و شيوه هاي پليسي و نظامي جوابگو نبوده است. علي يونسي درباره اقدام نظاميان آمريکا در يافتن و دستگيري صدام حسين مي گويد آمريکايي ها تازه به صرافت افتاده اند که داشتن وزارت اطلاعات چقدر مهم است. او مي گويد آمريکايي ها قبل از 11 سپتامبر مغرور قدرت نظامي خود شده بودند و تشکيلات اطلاعاتي خود را محبوس کرده بودند اما پس از آن حادثه به ايجاد وزارت اطلاعات روي آوردند تا عقب ماندگي خود را جبران کنند و دستگيري صدام حسين هم ناشي از فعاليت هاي اطلاعاتي و امنيتي بود. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي کار اطلاعاتي امنيتي و دستگيري صدام حسين را چندان تعيين کننده مي داند که مي گويد اين اقدام سرنوشت آمريکا در منطقه را رقم زد. او افزود اگر آمريکايي ها به صدام دست نمي يافتند شکست آنها در منطقه قطعي بود و اين پيروزي محصول کار نظامي نيست بلکه صرفا کار اطلاعاتي امنيتي است. آقاي علي يونسي، وزير مخابرات جمهوري اسلامي، در يك سخنراني با اشاره به جنبه هاي اطلاعاتي که منجر به دستگيري صدام حسين شد، کوشيد با وارد شدن به جزئيات، نظرهاي کارشناسانه ارائه دهد. به گفته وي خبرچين ها و افراد خائن به فرد مورد پيگرد در به دام انداختن افراد تعيين کننده هستند. آقاي يونسي مي افزايد همين شيوه، باعث شده که وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي به گفته او ده ها گروهک خطرناک تروريستي را شناسايي و منهدم کند. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي با اشاره به سازمان مجاهدين گفت مقابله با اين سازمان فقط با شيوه اطلاعاتي يعني استفاده از خبرچين ها و وابستگان اطلاعاتي امكان پذير شد و شيوه هاي پليسي و نظامي جوابگو نبود. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي کار اطلاعاتي امنيتي و دستگيري صدام حسين را چندان تعيين کننده مي داند که مي گويد اين اقدام سرنوشت آمريکا در منطقه را رقم زد. او افزود اگر آمريکايي ها به صدام دست نمي يافتند شکست آنها در منطقه قطعي بود و اين پيروزي محصول کار نظامي نيست بلکه صرفا کار اطلاعاتي امنيتي است.
XS
SM
MD
LG