لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۶

شب نشيني باشكوه فدراسيون بين المللي حقوق بشر به افتخار خانم شيرين عبادي در پاريس، از ديد او و دو فعال در فرانسه


(rm) صدا |
دوشنبه شب، فدراسيون بين المللي حقوق بشر، به منظور گراميداشت خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، شب نشيني باشکوهي در قصر توکيو، با شرکت بنيانگذاران و اعضاي اين فدراسيون و جمعي از هنرمندان و شخصيت هاي سياسي، برگزار کرد. از خانم شيرين عبادي درباره قانون منع حجاب در فرانسه مي پرسيم: شيرين عبادي (برنده جايزه صلح نوبل، پاريس): من بر اين اعتقاد هستم که زن ها را آزاد بگذاريد، همانطور که مردها را آزاد گذاشته ايد، که ريش داشته باشند يا نداشته باشند. زنها هم آزاد باشند که روسري بخواهند سرشان بکنند يا سرشان نکنند. و ضمنا، اگر قرار باشد کودکي که در يک خانواده مسلمان هست، چون پدر و مادرش معتقدند که بايد روسري بر سر بکند، از تحصيل محروم اش بکنيد، به او تا ابد ظلم کرده ايد و از حقوق بنيادين اش محروم کرده ايد. آن کودک در مقابل خانواده خود نمي تواند اقدامي بکند. اگر خانواده کاري مي کند، جامعه نبايستي ظلم مجددي به اين دختر بکند. بنابراين من کاملا مخالف هستم که زناني که روسري بر سر دارند، حق ندارند ادامه تحصيل بدهند. م.ش.: از جن مرکين، هنرپيشه و خواننده انگليسي، و عضو فعال فدراسيون حقوق بشر، درباره خانم شيرين عبادي مي پرسيم: جن مرکين (هنرپيشه و خواننده انگليسي، پاريس): اين زن قهرمان آنچنان روي من اثر گذاشته که نمي دانم چگونه احساس خود را بيان کنم. احترام زيادي براي وي قائل هستم و خوشحال هستم که اين جايزه به زني ايراني مثل او تعلق گرفته است. م.ش.: دانيل الرو، يکي ديگر از اعضاي فدراسيون حقوق بشر، نويسنده، ورزشکار و جهانگرد فرانسوي: دانيل الرو: او اينجا حضور دارد، من چه بگويم؟ يک زن قوي، انساني فوق العاده، سخت است نظر دادن روي زني که همه خطرات را به جان خريده. سمبل يک زن مسلمان، ولي بدون روسري، در اين مهماني حضور پيدا کرده است. جايزه صلح نوبل را برده. فکر مي کنيد حرف ديگري براي گفتن هست؟ شيرين عبادي: تغيير نکردم. من همان وکيل مدافع سابق بودم که هستم، منتها برنده شدن جايزه نوبل، يک سري کارها براي من ايجاد کرده، از جمله مصاحبه هاي متعدد، که يکي اش الان مي بينيد، نامه هاي زيادي براي من مي آيد، بايد جواب بدهم. زندگي ام کمي شلوغ شده است، وليکن خودم همان آدم هستم. من بعد از اينکه به ايران برگشتم، تصميم دارم که ديگر با هيچکس مصاحبه نکنم، و فقط برگردم به کار خودم و دفتر وکالت خودم و حقوق بشر. پيام اصلي من اين است که حقوق بشر، استانداردي است بين المللي براي چگونه زيستن و به بهانه نسبيت فرهنگي، نمي توان اين حقوق را زير پا گذاشت. طبيعتا خوشحال هستم که با اين جايزه به ايران بر مي گردم. من فقط حامل اين جايزه هستم. اين جايزه در حقيقت متعلق به مردمي است که در ايران براي تحقق دمکراسي، تلاش مي کنند، چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران. دوشنبه شب، فدراسيون بين المللي حقوق بشر، به منظور گراميداشت خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، شب نشيني باشکوهي در قصر توکيو، با شرکت بنيانگذاران و اعضاي اين فدراسيون و جمعي از هنرمندان و شخصيت هاي سياسي، برگزار کرد. شيرين عبادي در مصاحبه با راديوفردا درباره قانون منع حجاب در فرانسه مي گويد که زن ها را آزاد بگذاريد، همانطور که مردها را آزاد گذاشته ايد. وي مي گويد که حقوق بشر، استانداردي است بين المللي براي چگونه زيستن و به بهانه نسبيت فرهنگي، نمي توان اين حقوق را زير پا گذاشت. جن برکين، هنرپيشه و خواننده انگليسي، و عضو فعال فدراسيون حقوق بشر، نيز مي گويد که خوشحال است که اين جايزه به زني ايراني مثل شيرين عبادي تعلق گرفته است. دانيل الرو، يکي ديگر از اعضاي فدراسيون حقوق بشر، نيز مي گويد که شيرين عبادي يک زن قوي و انساني فوق العاده، سخت است نظر دادن روي زني که همه خطرات را به جان خريده است.
XS
SM
MD
LG