لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۸

دمكراسي اسلامي، روياي مشترك رئيس جمهوري اسلامي و خانم شيرين عبادي، از ديد يک روزنامه ايتاليايي


(rm) صدا |
روزنامه لاستامپا، چاپ تورين، که با سرمايه گروه صعنتي فيات انتشار مي يابد، در تحليلي تحت عنوان «دمکراسي اسلامي، روياي مشترک عبادي و خاتمي»، به قلم آلدو ريتزو، مي نويسد: اگر از انتقاد حجت الاسلام خاتمي به بي حجابي خانم عبادي در جريان دريافت جايزه نوبل صلح بگذريم، تفاوتي در گفتار و پندار رئيس جمهوري اسلامي ايران و حقوقداني که مظهر مبارزه براي حقوق بشر در اين کشور به حساب مي آيد، ديده نمي شود. سخنان شيرين عبادي در جريان مراسم دريافت نوبل صلح امسال، اگرچه اليگارشي مذهبي و حکومت ديني در ايران را به طور سطحي مورد انتقاد قرار مي دهد، وليکن تيغه حمله اش متوجه آمريکا است. برنده جايزه نوبل صلح، غرب و به ويژه آمريکاي بوش را متهم به سوء استفاده از وقايع 11 سپتامبر و جنگ جهاني عليه تروريسم براي گسترش حيطه نفوذ خود در جهان اسلام و به ويژه عراق و افغانستان کرده و به رئيس جمهوري آمريکا هشدار مي دهد که فکر حمله احتمالي به ايران را از سر دور کند. اين سخنان، به گفته آلدو ريتزو، با گفتارهاي خاتمي در همان روزها در ژنو و مصاحبه هاي او با مطبوعات غربي در جريان اين سفر، تفاوت چنداني ندارند و مي توان گفت که اين دو شخصيت در يک جبهه قرار داشته و همدوش در مبارزه نوگرايي عليه عقب گرايي در کشور خود گام بر مي دارند. آلدو ريتزو در ادامه مي نويسد: احتمالا خانم شيرين عبادي در حمله به غرب زياده روي کرد، وليکن نبايد فراموش کرد که او 25 روز را در سلول انفرادي گذرانده است و شايد دليل اين زياده روي، نوعي پيشگيري از ورود مجدد به زندان باشد. در ادامه تفسير لاستامپا آمده است: استراتژي خاتمي و عبادي يکي است، و مي توان آن را در سه نکته خلاصه کرد. قبل از هر چيز، هيچ کدام خواهان دستيابي به دمکراسي خارج از اسلام نيستند و اعتقاد دارند که اسلام به هيچوجه در تضاد با دمکراسي قرار نداشته و قرآن کليه حقوق سياسي، اجتماعي و فردي را تامين مي کند. نکته دوم استراتژي مشترک اين دو شخصيت، درگير نشدن شان با روحانيت و تئوکراسي است، زيرا درگيري با مذهب را نوعي خودکشي به حساب مي آورند. نکته سومي که چه عبادي و چه خاتمي، به گفته تحليلگر ايتاليايي، به آن اعتقاد دارند، عدم همکاري با آمريکا است که به گفته، آنها مي تواند به عنوان حربه اي از سوي مخالفين هرگونه تغييرات عليه اصلاح طلبان به کار گرفت شود. به طور خلاصه، رئيس جمهوري ايران و برنده جايزه نوبل صلح، به گفته آلبرتو ريتزو، بر اين نظر هستند که دمکراسي در ايران تنها مي تواند نتيجه مبارزات ايرانيان داخل کشور باشد. مفسر ايتاليايي در خاتمه مي نويسد: سوالي که پاسخ به آن در شرايط کنوني بسيار مشکل است، کارآيي اينچنين استراتژي است. تنها زمان مي تواند در آينده به اين سوال پاسخ گويد. روزنامه لاستامپا، چاپ تورين، که با سرمايه گروه صعنتي فيات انتشار مي يابد، در تحليلي تحت عنوان «دمکراسي اسلامي، روياي مشترک عبادي و خاتمي»، به قلم آلدو ريتزو، نوشت که برنده جايزه نوبل صلح در سخنراني دريافت جايزه نوبل، غرب و به ويژه آمريکا را متهم به سوء استفاده از وقايع 11 سپتامبر و جنگ جهاني عليه تروريسم براي گسترش حيطه نفوذ خود در جهان اسلام و به ويژه عراق و افغانستان کرد. اين سخنان با گفتارهاي خاتمي در همان روزها در ژنو، تفاوت چنداني ندارند و مي توان گفت که اين دو شخصيت در يک جبهه قرار داشته و همدوش در مبارزه نوگرايي عليه عقب گرايي در کشور خود گام بر مي دارند. به طور خلاصه، رئيس جمهوري اسلامي و برنده جايزه نوبل صلح، به گفته آلبرتو ريتزو، بر اين نظر هستند که دمکراسي در ايران تنها مي تواند نتيجه مبارزات ايرانيان داخل کشور باشد.
XS
SM
MD
LG