لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۲

تحريم انتخابات و برگزاري رفراندوم توسط خود مردم در سراسر ايران، از ديد يک فعال سياسي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير کل جبهه مشارکت ايران اسلامي، در همايش «هفتمين انتخاب، آري يا نه؟» که درباره شرکت يا شرکت نکردن در انتخابات مجلس هفتم برگزار شده است، گفته است: ما همگي قبول داريم که انجام انتخابات کاملا آزاد به معناي عام، به اين زودي ها امکان پذير نخواهد بود، اما پذيرفته ايم که در چهارچوب موجود فعاليت کنيم. اين موضوع را که فايده شرکت در انتخاباتي که آزاد نيست در چيست، با آقاي حسن ماسالي، نماينده جبهه ملي دموکراتيک در خارج از کشور، در ميان گذاشتيم و از او پرسيديم: آيا شرکت در انتخاباتي که آزاد نيست براي آزاد نبودن انتخابات و ايجاد اختناق مشروعيت فراهم نمي کند؟ آقاي ماسالي مي گويد: حسن ماسالي (نماينده جبهه ملي دموکراتيک در خارج از کشور): ايشان با اين که اذعان مي کند که آزادي وجود ندارد و به اين زودي هم اين آزادي حاصل نمي شود، قدمي براي اين که يک آزادي انتخابات فراهم بشود بر نمي دارند و مي خواهند باز در همان سيستم و با همان مناسبات با اين رژيم و با اين نظام و با اين فقدان آزادي ها همکاري به عمل آورند. يعني اين خودش نشان دهنده يک سياست تسليم طلبانه اي است که در ايران يک جناح به اصطلاح اقتدارگر و انحصار طلب است و يک جناح فرصت طلب است که در حاکميت شرکت دارند و اين جناح فرصت طلب در حقيقت با اين روش خودشان مي خواهند مردم کشور را سرگردان نگاه دارند و بقاي رژيم را طولاني تر بکنند. به نظر من نبايد در چنين انتخاباتي شرکت کرد. علي سجادي (راديو فردا): آقاي خاتمي گفته اند که در صورتي که انتخابات تحريم بشود و کسي در آن شرکت نکند، نتيجه امر به وجود آوردن يک حاکميت يگانه است. اگر يک حاکميت يگانه در ايران به وجود بيايد، اين طور که ايشان مي گويند، عيبش چيست؟ حسن ماسالي: در حقيقت حاکميت يگانه با آن حاکميت دوگانه اي که آقاي خاتمي ها در آن شرکت داشتند، چه تفاوتي براي مردم داشته است؟ در حقيقت تفاوتي به حال مردم نخواهد داشت، جز اين که مردم ديگر از اين توهم بيرون مي آيند و کساني که به دروغ و کاذبانه اداعاي اصلاح طلبي مي کنند، دستشان رو مي شود و مردم در خواهند يافت که بايد راه و روش ديگري را براي برکناري اين رژيم اتخاذ بکنند و در انتظار معجزه از طرف دو خرداد و مشارکت و آقاي ابراهيم يزدي و ديگران نباشند. ع.س.: پس اگر در انتخابات شرکت نکنند مردم، چکار بکنند؟ حسن ماسالي: ياران ما در داخل کشور، مبارزين جوان کشور ما از جبهه دموکراتيک، جبهه متحد دانشجويي و سازمان هاي متحد آن، سازمان زنان تارا و ديگران، همه بر اين عقيده هستند که بايد در انتخابات شرکت نکرد و از همه مردم خواست که در روزها انتخابات پيشاپيش خريد خودشان را بکنند، از منزل خودشان خارج نشوند، و بعد از انجام اين انتخابات کذايي، نقش فعالي ايفا بکنند به اين معنا که آلترناتيو ارائه بدهند، به عنوان اين که انتخابات ساختگي مجلس و رژيم نه، و درهمه پرسي يا رفراندوم براي اين رژيم تغيير بکند از مردم سوال بکنند و صندوق هاي راي را در نقاط مختلف کشور بگذارند، شوراهاي رفراندوم در تمام کوي و برزن و در جلوي دانشگاه ها و مدارس بگذارند و مشخص بکنند که اين رژيم را مورد سوال قرار مي دهند و مردم راي خودشان را به بقا يا عدم بقاي اين رژيم بدهند. ع.س.: آقاي ماسالي، اين که شما مي گوييد که صندوق هار راي را بگذارند سر چهارراه ها، توي شهرها، و مردم نظر خودشان را راجع به رژيم اعلام بکنند؛ اين عمل را چه کسي بايد انجام بدهد؟ چگونه انجام خواهد شد؟ حسن ماسالي: طرحي است که از طرف جبهه دموکراتيک ايران مطرح شده است و از همه اقشار و طبقات مردم و از همه گروه هاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي خواسته شده است که آن هايي که با اين نظريه موافق هستند شوراي ائتلافي رفراندوم در سراسر ايران تشکيل بدهند و در هر کوي و برزن خود مردم نظاره گر باشند. يعني ما انتظار نداشته باشيم حتما از سازمان ملل يا از سازمان هاي بين المللي در اين مراسم شرکت کنند، خود مردم ناظر بر اين صندوق ها باشند و راي گيري بکنند و نتيجه اين راي را هم به افکار عمومي اعلام بکنند، از طريق اينترنت، از طريق E-Mail، و غيره و به اين ترتيب يک رفراندوم مردمي با نظارت اقشار مختلف مردم و با نمايندگان گروه هاي مختلف در سراسر ايران انجام مي تواند بگيرد. منتهي اين به معني اين نيست که حتما رژيم خواهد گذاشت که چنين کاري انجام بگيرد، ولي اين کار يک نقش فعالي است در مقابل طرحي که رژيم و آن جناح هاي همکار رژيم دارند مطرح مي کنند. محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير کل جبهه مشارکت ايران اسلامي، گفت که ما همگي قبول داريم که انجام انتخابات کاملا آزاد به معناي عام، به اين زودي ها امکان پذير نخواهد بود، اما پذيرفته ايم که در چهارچوب موجود فعاليت کنيم. حسن ماسالي، نماينده جبهه ملي دموکراتيک در خارج از کشور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين نشان دهنده آن است که در ايران، يک جناح اقتدارگرا و انحصار طلب است و يک جناح فرصت طلب، که جناح فرصت طلب با اين روش مي خواهد مردم کشور را سرگردان نگاه دارد و بقاي رژيم را طولاني تر بکند، و در نتيجه نبايد در چنين انتخاباتي شرکت کرد. وي مي افزايد که طرحي از طرف جبهه دموکراتيک ايران مطرح شده است و از همه اقشار و طبقات مردم و از همه گروه هاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي خواسته شده است که آن هايي که با اين نظريه موافق هستند شوراي ائتلافي رفراندوم در سراسر ايران تشکيل بدهند و در هر کوي و برزن خود به راي گيري بپردازند.
XS
SM
MD
LG