لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۲

بازداشت يك تهراني به جرم نصب شعار بر شيشه اتوموبيل شخصي، از ديد وكيل مدافع


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديو فردا): علي اكبر نجفي راننده اي است كه 27 سال سن دارد و ساكن تهران است. او شش ماه پيش بازداشت شد و 53 روز را در سلول انفرادي گذراند. اتهام علي اكبر نجفي نوشتن شعار و چسباندن آن به شيشه پشتي ماشينش بوده است. او هم اكنون با وثيقه اي حدود بيست ميليون تومان آزاد شده است و قرار است روز هفتم دي ماه در دادگاه انقلاب حاضر شود. ليلي آرمان از راديو فردا در گفتگويي با محمد علي دادخواه، وكيل مدافع آقاي نجفي از اتهامات وارده به موكلش پرسيده است. محمد علي دادخواه: آقاي نجفي بر روي پيكان خودش روي شيشه عقب نوشته بوده: دوران حاكمان مستبد به پايان رسيده است. در خردادماه گذشته او را گرفتند و گفتند كه علت اينكه اين را نوشتي چيست؟ گفته كه من به حقوق بشر معتقد شدم و اعتقاد دارم كه دوران حكومتگران خودكامه به پايان رسيده. او را 53 روز در زندان اوين نگاه داشتند و ماشينش را گرفتند و بعدا مبلغ متنابهي از او بابت پاركينگ گرفتند اين مغاير آزادي است، مغاير قانون اساسي است و مغاير فلسفه و حكمت ايراني است. اگر اينطور باشد بايد سعدي، فردوسي، حافظ و همه را بگيريم. چون همه اينها به خودكامگان اخطار دادند كه زندگيشان به سر مي آيد و تمام كساني كه كتابهاي آنها را مي فروشند، چاپخانه داران و استادان دانشگاهي كه اين كتب را تدريس مي كنند بايد تحت تعقيب قرار بگيرند به عنوان شريك. ليلي آرمان (راديو فردا): فكر مي كنيد كه دستگاه قضايي چه اقدامي بايد عليه اين پرونده انجام بدهد؟ محمد علي دادخواه: به نظر من دادگاه انقلاب شعبه 14 بايد به نحو عادلانه اي با اين جوان رفتار كند. من فكر مي كنم كه دور از قانون اساسي كه آزادي بيان را رعايت كرده و حقوق بشر كه همين مورد را تضمين كرده، با ايشان رفتار شده. ل . آ : پيش بيني شما به عنوان وكيل مدافع آقاي علي اكبر نجفي در مورد پرونده ايشان چيست؟ محمد علي دادخواه: اين را مثل اينكه اقدام عليه امنيت كشور گرفتند و دادگاه انقلاب دارد رسيدگي مي كند. من انتظار دارم كه با توجه به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي كه ايران به آن پيوسته و با عنايت به ماده 9 قانون مدني ايران كه آنها الزام آور است و با توجه به قانون مجازات اسلامي كه هر كس اشخاص را از حقوق اساسيشان صلب كند تحت تعقيب قرار مي گيرند، من اميدوارم حتما برائت او را تاييد كنند و از ايشان حتما معذرت خواهي بشود. ل . آ: و فكر مي كنيد كه در شرايط فعلي اينگونه اقدامات چه نتايجي براي كشور خواهند داشت. محمد علي دادخواه: متاسفانه اين نحوه رفتار ما را در جامعه بين الملل منزوي مي كند و اهرمها و ابزارهاي فشار را در اختيار ساير نيروها قرار مي دهد كه به دولت فشار بيشتري بياورند. وقتي كه ما صراحتا از نفس قانون تجاوز كرديم و آزادي بيان، كه آزادي بيان در درون نيست. آزادي بيان يعني وقتي كه يك مخاطبي آن را بشوند، ما مي بينيم اين جمله هيچ اشكالي ندارد. در قانون اساسي ما مطبوعات كلا آزادند. بر اين مباني من فكر مي كنم رفتاري كه با اين اشخاص مي شود، دور از خردمندي و مصلحت انديشي است. علي اكبر نجفي 27 ساله و ساكن تهران كه به اتهام نوشتن شعار و چسباندن آن به شيشه پشتي ماشينش بازداشت شده بود با وثيقه اي حدود بيست ميليون تومان آزاد شده است. محمد علي دادخواه، وكيل مدافع آقاي نجفي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد آقاي نجفي بر روي پيكان خودش روي شيشه عقب نوشته بوده: دوران حاكمان مستبد به پايان رسيده است. او را 53 روز در زندان اوين نگاه داشتند و ماشينش را گرفتند و بعدا مبلغ متنابهي از او بابت پاركينگ گرفتند كه اين مغاير آزادي است، مغاير قانون اساسي است و مغاير فلسفه و حكمت ايراني است. اگر اينطور باشد بايد سعدي، فردوسي، حافظ و همه را بگيريم. چون همه اينها به خودكامگان اخطار دادند كه زندگيشان به سر مي آيد و تمام كساني كه كتابهاي آنها را مي فروشند، چاپخانه داران و استادان دانشگاهي كه اين كتب را تدريس مي كنند بايد تحت تعقيب قرار بگيرند به عنوان شريك. وي مي گويد چنين رفتارها و برخوردها دور از خردمندي و مصلحت انديشي است.
XS
SM
MD
LG