لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۶

واكنش ها به پيشنهاد غيرمنتظره رئيس حكومت پاكستان براي صرفنظر كردن از برگذاري همه پرسي در كشمير


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): پيشنهاد غيرمنتظره پاکستان درمورد انصراف ازبرگزاري همه پرسي براي تعيين آينده کشميرطبق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، اميدواري هائي درمورد برقراري صلح درمنطقه به وجود آورد ودرعين حال خشم مردم کشميرپاکستان را به دنبال داشت وپاکستان را متهم به خيانت کردند. مريم احمدي (راديوفردا): درشهرقديمي سريناگار در قلب کشمير که درکنترل هند قرار دارد، مردم ازدولت هند خواستند به امتيازآشکاري که پرويز مشرف رئيس جمهوري پاکستان داده است پاسخ مثبت دهد. ده ها هزارتن از مردم درجريان شورش هاي 14 ساله کشمير هند که تنها ايالت عمدتا مسلمان نشين اين کشوراست، کشته شده اند وجهانگردان حاضر به ديدار از اين ناحيه نيستند واقتصاد آن به ويراني کشانده شده است. هند هنوز به پيشنهاد آقاي مشرف پاسخ نداده است. رئيس جمهوري پاکستان طرح خود را در مصاحبه اي با خبرگزاري رويتر مطرح و پيشنهاد کرد پاکستان از درخواست 50 ساله خود درمورد اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد منصرف شود. دراين قطعنامه ها ازهند وپاکستان خواسته شده است نيروهاي خود را ازمنطقه خارج کنند واتخاذ تصميم به مردم کشمير واگذارشود که آيا مي خواهند سرزمين آن ها بخشي از هند باشد يا پاکستان. دراسلام آباد يک دستيار نزديک آقاي مشرف گفت پيشنهاد رئيس جمهوري پاکستان با اعلاميه ها ونظرات پيشين وي دراين مورد تطبيق مي کند. اين دستيارافزود به کنارگذاشتن موضع اعلام شده پاکستان، آشکارا به معناي انصراف ازدرخواست برگزاري همه پرسي درمورد کشميراست. بنابراين رئيس جمهوري پاکستان پيشنهادي را که قبلا داده بوده، اکنون دقيقا روشن ساخته وتوضيح داده است. سايرمقامات پاکستان اظهارداشتند اسلام آباد همچنان ازنظريه برگزاري همه پرسي حمايت مي کند، اما آماده است درهرگونه گفتگوئي با هند درباره کشمير، پيشنهادهائي جايگزين مطرح کند. هند مسئوليت خشونت هائي را که درکشمير روي مي دهد، با ستيزه جوياني دانست که درپاکستان استقراردارند. پاکستان پيوسته حمايت ازشورشيان را تکذيب کرده و گفته است شورشيان فقط ازحمايت معنوي پاکستان برخوردارهستند. پاکستان درعين حال هند را متهم به نقض حقوق بشردرمنطقه مورد اختلاف کرده است. با اين حال بسياري ازمردم کشميرتحت کنترل پاکستان خشم خود را درقبال پيشنهاد رئيس جمهوري پاکستان ابراز داشته و گفتند وي نسبت به حق آنان درتعيين سرنوشت خويش دريک همه پرسي خيانت کرده است. رحيل احمد صاحب يک مغازه بقالي که 32 سال دارد گفت اين کشميري ها هستند که تاکنون جان خود را فداي مساله خويش ساخته اند. آقاي پرويز مشرف کيست که بگويد آماده است دست از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد درباره برگزاري همه پرسي نسبت به کشمير بردارد؟ پيشنهاد غير منتظره پاكستان در مورد انصراف از برگزاري همه پرسي براي تعيين آينده كشمير طبق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، اميدواريهايي درباره برقراري صلح در منطقه بوجود آورد، ولي در عين حال خشم مردم كشمير را به دنبال داشت كه پاكستان را متهم به خيانت كرده اند. در شهر قديمي سريناگار در قلب كشمير كه در كنترل هند قرار دارد، مردم از دولت هند خواستند به امتياز آشكاري كه پرويز مشرف، رئيس جمهوري پاكستان داده است، پاسخ مثبت دهد. دهها هزار تن از مردم در جريان درگيريهاي چهارده ساله كشمير هند كه تنها ايالت عمدتا مسلمان نشين اين كشور است كشته شدند و جهانگردان حاضر به ديدار از اين ناحيه نيستند و اقتصاد آن به ويراني كشانده شده است. هند هنوز به پيشنهاد آقاي مشرف پاسخي نداده است.
XS
SM
MD
LG