لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۶

محاكمه امام يك مسجد در اسپانيا به اتهام تشويق خشونت عليه زنان


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): در اسپانيا يك مسلمان در كتابي با استناد به قوانين اسلام خشونت با زنان را توصيه مي كند. احمد رافت (راديوفردا، رم): محمد كمال مصطفي امام مسجدي در جنوب اسپانيا در دادگاهي در بارسلون كه او را به اتهام تشويق به خشونت محاكمه مي كند، بار ديگر تاكيد كرد كه كتك زدن زنان در قرآن آمده است و نفي آن به معني نفي اصول دين اسلام است. وي در سال 1992 در كتابي تحت عنوان زن در اسلام كه به زبان اسپانيايي انتشار يافته است تنبيه زنان در اسلام را از جمله وظايف مردان دانسته و با نقل قول از كتب شرعي و قرآن به موارد و چگونگي تنبيه بدني زنان اشاره مي كند. وي دردفاع از خود گفت من در كتابم سعي كرده ام سنت و شريعت را به زبان ساده و در تطابق با دنياي امروز براي مسلمانان ساكن اسپانيا تعريف كنم. من خود را مدافع حقوق زنان مي دانم زيرا براي تنبيه بدني حدودي قايل شده اند و در نتيجه مردان حق ندارند خارج از اين حدود زنانشان را مورد تنبيه قرار دهند. اتحاديه هاي زنان مسلمان اسپانيا با انتشار چاپ دوم اين كتاب در سال 2000 از محمد كمال مصطفي شكايت و او را متهم به تشويق مردان براي اعمال خشونت عليه زنان كردند. در اولين جلسه اين دادگاه عبدالعزيز حسن و عبدالمجيد رجب رهبران مذهبي مساجد بارسلون و والنسيا در حمايت از وي شهادت دادند. امام مسجد بارسلون در جريان اين دادگاه گفت درقران صريحا آمده است كه اگر با زبان امكان به راه راست آوردن زنان وجود نداشت بايد با استفاده از تنبيه بدني انها را وادار به اطاعت نمود. در كتاب زنان در اسلام محمد كمال مصطفي نه تنها به مرد بعنوان تنها حكمران خانواده اشاره ميكند و براي او حق تنبيه زنان و كودكان را قايل مي شود بلكه چگونگي تنبيه بدني نيز اشاره كرده و گفته است نبايد زنان را به نوعي كتك زد كه آثار آن ديده شود و در اين رابطه به خوانندگان توصيه مي كند براي تنبيه بدني زنان از چوب هاي نازك استفاده كنند. وي در كتابش تاكيد مي كند تحقير زنان هدف اصلي تنبيه بدني است. ماريا خوزه وارلا، وكيل مدافع اتحاديه هاي زنان مسلمان كه از محمد كمال مصطفي به دادگاه شكايت كرده است اشد مجازات را براي اين روحاني درخواست كرده است. اين وكيل مدافع معتقد است محكوميت محمد كمال مصطفي مي تواند در كاهش خشونت بر زنان در خانواده هاي مسلمان در اسپانيا تاثير بسيار مثبتي داشته باشد. در اسپانيا يك مسلمان در كتابي با استناد به قوانين اسلام خشونت با زنان را توصيه مي كند. محمد كمال مصطفي امام مسجدي در جنوب اسپانيا در دادگاهي در بارسلون كه او را به اتهام تشويق به خشونت محاكمه مي كند، بار ديگر تاكيد كرد كه كتك زدن زنان در قرآن آمده است و نفي آن به معني نفي اصول دين اسلام است. وي در سال 1992 در كتابي تحت عنوان زن در اسلام كه به زبان اسپانيايي انتشار يافته است تنبيه زنان در اسلام را از جمله وظايف مردان دانسته و با نقل قول از كتب شرعي و قرآن به موارد و چگونگي تنبيه بدني زنان اشاره مي كند. اتحاديه هاي زنان مسلمان اسپانيا با انتشار چاپ دوم اين كتاب در سال 2000 از محمد كمال مصطفي شكايت و او را متهم به تشويق مردان براي اعمال خشونت عليه زنان كردند. در كتاب زنان در اسلام محمد كمال مصطفي گفته است نبايد زنان را به نوعي كتك زد كه آثار آن ديده شود و در اين رابطه به خوانندگان توصيه مي كند براي تنبيه بدني زنان از چوب هاي نازك استفاده كنند. وي در كتابش تاكيد مي كند تحقير زنان هدف اصلي تنبيه بدني است.
XS
SM
MD
LG