لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۰۲

كاهش شيوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در ميان جوانان آمريكا


(rm) صدا |
پژوهش سالانه دولت آمريکا که نتايج آن روزجمعه منتشرشد، بيانگر آن است که مصرف غيرمجاز مواد مخدر درميان نوجوانان آمريکائي روبه کاهش گذارده است. امير آرمين (راديوفردا): بنا به پژوهشي که به عمل آمده است، مصرف مواد مخدر در دو سال گذشته درميان دانش آموزان آمريکائي که سن آن ها درنوسان بين 13و 18 سال است، 11 درصد کاهش يافته است. تامي تومپسون وزيربهداشت وخدمات انساني آمريکا گفت به علت همين کاهش، امروزچهارصد هزار نوجوان آمريکائي مواد مخدر مصرف نمي کنند. اين يقينا حکايت ازآن دارد که پيام ما دريافت شده است. مصرف مواد مخدردرآمريکا که درنيمه سال هاي دهه 1990 به بالاترين ميزان خود رسيده بود، درسال هاي اخيربه تدريج کاهش يافته است. جان والترز، رئيس اداره سياست هاي ملي کنترل مواد مخدرگفت مصرف مواد مخدر درميان نوجوانان آمريکائي به سطحي رسيده است که ما تقريبا تا يک دهه شاهد آن نبوده ايم. آقاي تامپسون گفت کاخ سفيد کاهش مصرف مواد مخدرتا ميزان 10 درصد درسال جاري را هدف قرارداده بود که اين هدف درمورد نوجوانان تحقق يافته است. با اين حال وزير بهداشت و خدمات انساني آمريکا نسبت به افزايش مصرف غيرمجاز دارو ومواد مسکني نظير آكسي کانتين ابراز نگراني کرد. مقامات اين وزارت مي گويند چندين پژوهش ديگر، همچنين بيانگر آن است که مصرف سيگار و مشروبات الکلي نيز درميان نوجوانان کاهش يافته است. رئيس اداره سياست هاي ملي کنترل مواد مخدرگفت موارد مربوط به مصرف مشروبات الکلي درميان نوجوانان رو به کاهش گذارده است. نوجوانان شايسته قدرداني هستند. وي افزود نمي توان علت واحدي را دليل اين کاهش دانست. مبارزات تبليغاتي دولت همراه با فعاليت هاي جامعه وکوشش هاي پدران و مادران، مجموعا دراين مورد سهيم بوده اند. هدف پنج ساله دولت، کاهش مصرف مواد مخدر درميان نوجوانان تا ميزان 25 درصد است. جان والترز، رئيس اداره سياست هاي ملي کنترل مواد مخدربا اشاره به مصادره يک آزمايشگاه عظيم توليد ال اس دي دريک پايگاه پرتاب موشک درايالت اورگان درسال 2000 که گفته مي شود معادل 20 ميليون دوز ال اس دي توليد کرده است، گفت به نظرمي رسد مصادره وجمع آوري تجهيزات مربوط به توليد مواد مخدر نيز درکاهش مصرف آن موثربوده است. بنا به پژوهش انجام شده، شمار نوجواناني که ال اس دي مصرف مي کنند، از 6/6 درصد در دوسال پيش به 7/3 درصد درسال جاري کاهش يافته است. درهمين حال وزارت بهداشت وخدمات انساني آمريکا مي گويد مصرف مواد هيجانزا نيز از 8 درصد به 5/5 درصد کاهش يافته است. طبق اين پژوهش، مصرف مشروبات الکلي وسيگاردرميان نوجوانان آمريکائي از نيمه سال هاي دهه 1990 همه ساله روبه کاهش بوده است. دانشگاه ميشيگان براي اين پژوهش، ازسال 1975 تاکنون با دانشجويان مصاحبه هائي انجام داده است. اين پژوهش برمبناي پاسخ هاي داده شده ازسوي حدود 48 هزاردانش آموز درحدود 400 مدرسه درسراسر آمريکا تهيه شده است. بنا به تازه ترين پژوهش از 48 هزار دانش آموز و دانشجو در 400 مدرسه در سراسر آمريكا، که نتيجه آن منتشر شده است، مصرف غير مجاز مواد مخدر در ميان جوانان آمريکايي در چند سال گذشته کاهش نماياني پيدا کرده است. بنا به اين پژوهش، مصرف اين مواد در دو سال گذشته در گروه سني 13 تا 18 سال 11 درصد کاهش داشته است و 400 هزارنفر جوان آمريکايي کمتر مواد مخدر مصرف مي کنند. اين کاهش در دهه گذشته بي سابقه بوده است. همزمان با کاهش مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلي در ميان جوانان آمريکايي نيز رو به کاهش است.
XS
SM
MD
LG