لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۳

موضعگيري‌هاي مختلف در ميان اتحاد جمهوري خواهان در برابر انتخابات دور هفتم مجلس، از ديد يک عضو هيات اجرايي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در اول اسفندماه، بحث درباره نقش احزاب و سازمانها در اين انتخابات گرماي بيشتري به خود مي گيرد. به نظر مي رسد كه اكثر سازمانها و احزاب سياسي اصلاح طلب در درون و نزديك به حاكميت و يا حتي خارج از حاكميت، در اعلام نظر نهايي خود منتظر تصميم شوراي نگهبان در مورد تاييد و يا رد صلاحيت كانديداها هستند. در ميان اتحاد جمهوري خواهان، حركتي كه از چند ماه پيش در خارج از كشور شكل گرفت و قرار است اولين كنگره سراسري خود را در تاريخ 18 تا 20 ديماه در برلين برگزار كند هم در مورد نحوه برخورد با انتخابات، نظرات و عقايد متنوعي وجود دارد. از مريم صفوت، عضو هيات اجرايي اتحاديه جمهوري خواهان پرسيدم: با توجه به اين كه اجلاس اين اتحاد در آستانه انتخابات مجلس برگزار مي شود، آيا امضا كنندگان بيانيه اتحاد جمهوري خواهان در مورد حضور يا عدم حضور در انتخابات به نظر مشخصي رسيده اند؟ مريم صفوت: همانطور كه در سطح جامعه نظرات گوناگوني نسبت به مساله شركت در انتخابات وجود دارد، در طيف اتحاد جمهوري خواهان هم نگاههاي گوناگوني هست و به همين دليل نگاههاي گوناگوني در رابطه با انتخابات مجلس شما مي بينيد. از اين تشكل كه همين امروز بدون هيچ كلمه اضافه و كم ما شركت در انتخابات را تاييد كنيم تا نگاهي كه مطرح مي كند به طور كلي همين امروز بگوييم كه با اين وضعيتي كه وجود دارد، در انتخابات شركت نمي كنيم. يعني طيف وسيعي در درون جمهوري خواهان وجود دارد و چون يكي از قوانين يا مكانيسمهايي كه اتحاد جمهوري خواهان عمل مي كند، اين است كه بر سر نقاط توافقشان حركت كنند، از همين زاويه اتحاد جمهوري خواهان نسبت به اين موضوع موضع نمي گيرد و هر كدام از نيروهاي مختلف يا افراد گوناگون مي توانند به شكل فردي روي اين مساله موضع بگيرند. جمهوري خواهان روي اين مساله تا امروز نگاهي را اعلام نكرده به شكل بيانيه اتحاد جمهوري خواهان. ش . ف : موضوع شركت يا عدم شركت در انتخابات و به طور كلي حضور در انتخابات در دستور كار كنگره جمهوري خواهان قرار دارد؟ مريم صفوت: بله يكي از مسائل درواقع مهم و مسائل روز جمهوري خواهان كه همين الان هم خيلي بحثهاي زيادي حولش است و جلسات زيادي گذاشته مي شود، از زاويه هاي گوناگون سعي مي شود اين مساله و پديده بررسي شود و شناخته شود و حتي راه حلهايي كه در رابطه با اين پديده داده مي شود در سطح جنبش، چه رابطه با اصلاح طلبان داخل كشور، چه نيروهايي كه در خارج زندگي مي كنند، اينها همه مورد بحث و بررسي است و يكي از تمهايي است كه حتما در روزهاي در واقع همايش سراسري در برلين ما شاهد آن خواهيم بود. ش . ف : مساله نقش زنان در انتخابات يكي از مباحث اصلاح طلب، بويژه در درون حاكميت جمهوري اسلامي است كه برخي از آنها بر اين نقش بسيار تاكيد دارند. زنان اتحاد جمهوري خواهان در اين مورد چه فكر مي كنند. مريم صفوت: من معتقدم كه زنان يك مقداري روي هر پديده اي مشخص تر فكر مي كنند. يعني مشخص به يك شكلي نگاه مي كنند ببينند چه تاثير مستقيم در زندگي آنها دارد. در ارتباط با همين اتفاق مثلا انتخابات شوراها و تاثير منفي كه اين انتخابات گذاشت، به طور مشخص در محلات كه زندگي مستقيم زنان در آنجا است، به اين شكل كه تبديل كرد اين خانه هايي مثل خانه سراها را و بحثهاي فرهنگي و شعر و ادبي را كه آنجا داشت، تبديل كرد به جلسات مثلا قرآن خواني. اينها به نظر من زنها روي اين مسائل نگاه مشخص تري دارند، به همين دليل دنبال راه حل هايي هستند كه از كوچكترين فضاها و هواها استفاده كنند و من مي بينم كه زنهاي اصلاح طلب بيشتر به دنبال راه حلهايي هستند كه مانع از آن بشوند كه افراد به خانه هايشان بروند و مايوس شوند و نااميد شوند. بيشتر دوست دارند كه آنها انگيزه پيدا كنند. خود من هم فكر مي كنم با يك سئوال مثبت آنها را به عرصه درواقع اين انتخاباتي كه حالا اصلش سياسي است، كشيد. همانطور كه خانم عبادي گفتند مساله اصلاح طرح قانون انتخابات را مطرح كردند. اكثر سازمانها و احزاب سياسي اصلاح طلب در درون و نزديك به حاكميت و يا حتي خارج از حاكميت، در اعلام نظر نهايي خود درباره شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دور هفتم مجلس، منتظر تصميم شوراي نگهبان در مورد تاييد و يا رد صلاحيت كانديداها هستند. مريم صفوت، عضو هيات اجرايي اتحاديه جمهوري خواهان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در اين تشکل از طيفي که مي گويد همين امروز بدون هيچ كلمه اضافه و كم ما شركت در انتخابات را تاييد كنيم، تا نگاهي كه مي گويد با اين وضعيتي كه وجود دارد، در انتخابات شركت نمي كنيم، وجود دارد. وي مي افزايد که اتحاد جمهوري خواهان هنوز تا امروز نگاهي را به شكل بيانيه اعلام نکرده است. وي مي گويد که در اين ميان زنان روي هر پديده اي مشخص تر فكر مي كنند، چرا که مي خواهند بدانند چه تاثير مستقيمي در زندگي آنها دارد.
XS
SM
MD
LG