لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۷

«بگذار زمان بگذرد»: سروده‌هاي يکي از اعدام شدگان شهريور ماه 1367


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): «بگذار زمان بگذرد». اين عنوان كتاب شعري است كه به تازگي در آلمان انتشار يافته و سراينده اشعار آن يكي از كساني است كه در شهريور پانزده سال پيش همراه با صدها تن ديگر، در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام شد. شهرام ميريان در آلمان با بهروز مطلب زاده كه اين اشعار را در اختيار داشته، به گفتگو پرداخته است. شهرام ميريان (راديو فردا): پس از انتشار كتابي با نام «واپسين نامه ها»، در برگيرنده بخشي از نامه ها و وصيت نامه هاي زندانيان اعدام شده در شهريور 67، سندي ديگر نيز اما به شعر انتشار يافته است كه «بگذار زمان بگذرد»، نام داد. اين در حالي است كه كتاب ديگري نيز در همين راستا به كوشش مهدي اصلاني و دكتر مسعود نقره كار در حال شكل گيري است. كتاب «بگذار زمان بگذرد»، از سوي نشر آيدا در شهر بخوم آلمان انتشار يافته و در آن 22 قطعه شعر جاي گرفته است. سراينده اشعار اگرچه گمنام است، ولي به طور قطع و يقين يكي از جواناني است كه در شهريور پانزده سال پيش، همراه با صدها تن ديگر در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام شده است. بهروز مطلب زاده كه اين اشعار در اختيار او بوده، در گفتگو با راديو فردا مي گويد كه چگونه اين سروده ها به دستش رسيده است. بهروز مطلب زاده: يكي دو سال قبل از فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي توسط جمهوري اسلامي من در افغانستان بودم و يك موقعيت ويژه اي داشتم كه طبيعتا گزارشات مختلفي از ايران براي ما مي رسيد. از زندان، از اعتصاباتشان، از خانواده هاي زندانيان سياسي كه در بيرون نگران جان عزيزانشان بودند. در ميان اين انبوه گزارشي كه به دست ما رسيد، از جمله اين سروده ها بود كه من هنوزم كه هنوزه، ده پانزده سال كه از آن مي گذرد، بسيار هم تلاش كردم از طريق دوستاني كه آن موقع با درون زندان ارتباط داشتند، با خانواده ها ارتباط داشتند، تلاش كردم كه ببينم سراينده اين اشعار كيست، ولي متاسفانه به آن دسترسي پيدا نكردم، ولي يك اصل براي من بود كه به هرشكل اين هر كسي است با هر نامي، درست در آن خطرناكترين لحظات سروده شده. چيزهاي مختلفي مي آمد. اين درواقع نمونه شايد كوچكي است كه دست من رسيده. ديگراني هستند كه چيزهاي بسيار زيباتر از اين كشته شدگان به يادگار مانده كه اميدوارم اينها را انتشار بيروني بدهند، در اختيار ديگران بگذارند. چون به هر شكل خانه هر كدام از ما اگر قرار باشد موزه باشد كه به درد نمي خورد. ش . م : بهروز مطلب زاده در ادامه گفتگو با راديو فردا به نمونه ديگري از آثار برجاي مانده از كساني كه در زندانهاي جمهوري اسلامي در شهريور پانزده سال پيش اعدام شدند، اشاره مي كند. بهروز مطلبي: يك گزارشي داشتيم از چگونگي تحويل دادن وسايل باقي مانده از زندانيان. از جمله يكي از زندانيان قبل از اعدامش تاكيد كرده بود كه ساعت من را به خانواده ام بدهيد. بعد در داخل مجموعه وسايلي كه از او مانده بود، پيراهن و زير شلواري و اينجور چيزها، از جمله ساعت بود و ساعت روي ساعت و ثانيه مشخصي خاموش شده بود. 4:27 و خورده اي صبح. با توجه به اطلاعات ديگري هم كه ما از بچه هاي درون زندان گرفته بوديم، اين در اصل يك نمونه اش بود كه مي خواست آن ساعت اعدام خودش را وقتي آمده بودند از سلول او را ببرند بيرون، پين ساعت را كشيده بود بيرون و آن را متوقف كرده بود كه به بيرون هشدار بدهد كه در اين ساعت من مردم. يعني تنها وسيله كه مي توانسته به ديگران، آخرين لحظه اش را اعلام كند. ش . م : بهروز مطلب زاده در ادامه اين گفتگو مي گويد كه كتاب بگذار زمان بگذرد، با استقبال فراوان روبرو شده است. بهروز مطلب زاده: بر خلاف انتظار ما، استقبال بسيار خوب بوده. از جاهاي مختلف به خود من شخصا تلفن شده، كساني كه تلفن من را داشتند يا آشنايان، فوق العاده تشويق كردند، كساني بودند كه زنگ زدند گفتند من مي خواهم ده تا داشته باشم و به ديگران هديه بدهم. ش . م : بهروز مطلب زاده در پايان گفتگو با راديو فردا مي گويد اسناد و مدارك و آثار ديگري نيز از زندانيان اعدام شده در شهريور 67 در دست دارد. پس از انتشار كتابي با نام «واپسين نامه ها»، در برگيرنده بخشي از نامه ها و وصيت نامه هاي زندانيان اعدام شده در شهريور 67، سندي ديگر نيز اما به شعر انتشار يافت كه «بگذار زمان بگذرد» نام داد. اين در حالي است كه كتاب ديگري نيز در همين راستا به كوشش مهدي اصلاني و دكتر مسعود نقره كار در حال شكل گيري است. كتاب «بگذار زمان بگذرد»، از سوي نشر آيدا در شهر بخوم آلمان انتشار يافته و در آن 22 قطعه شعر جاي گرفته است. سراينده اشعار اگرچه گمنام است، ولي به طور قطع و يقين يكي از جواناني است كه در شهريور پانزده سال پيش، همراه با صدها تن ديگر در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام شده است. بهروز مطلب زاده كه اين اشعار در اختيار او بوده است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هنوزبعد از پانزده سال كه از آن مي گذرد، تلاش براي شناسايي سراينده اين اشعار دارد، اما هنوز به نام وي دسترسي پيدا نکرده است.
XS
SM
MD
LG