لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۵۰

شورشيان طالبان در نامه اي خواستارآزادي 55 تن از زندانيان طالبان دربرابر آزادي دو مهندس راه هندي شدند


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): يک مقام افغان روزدوشنبه اعلام کرد: شورشيان طالبان با ارسال نامه اي خواستارآزادي 55 تن از زندانيان طالبان دربرابر آزادي دو مهندس راه هندي شده اند که ماه گذشته دراستان زابل درجنوب افغانستان به گروگان گرفتند. علي سجادي (راديوفردا): اين نامه که تحت عنوان امارت اسلامي طالبان نوشته شده است، چهار روزپيش به وسيله يک راننده تاکسي دراختيار مقامات منطقه شاهجوي دراستان زابل قرارگرفت. اين استاني است که دوشهروند هندي روز 6 دسامبر گذشته هنگامي که محل اقامت خود را براي خريد ترک کرده بودند، درآن ربوده شدند. باز محمد، مقام مسئول منطقه گفت که دراين نامه آمده است: ما دوهندي را ربوده ايم. آن ها دروضعيتي خوب وامن به سر مي برند. خواسته ما آزادي 55 طالبان از زندان شيبرقان است. هرگاه شما طالبان را آزاد ساختيد، ما نيزاين دوهندي را آزاد مي کنيم. در نامه اسامي زندانياني که آزادي آن ها ازندان واقع دراستان جوزجان خواسته شده، اعلام نشده است. بازمحمد گفت که اين نامه را دراختيارمقامهاي بالاتر قرارداده است. يک سخنگوي طالبان پيشترمسئوليت ربودن هندي ها را برعهده گرفته، اما درخواستي مطرح نکرده بود. وزيرکشور افغانستان هفته گذشته اعلام کرد: دولت اطلاع دارد چه کساني هندي ها را دراختياردارند وبه همين جهت گفتگوهائي براي آزادي آن ها درجريان است. دوگروگان هندي، که شرکت محل کارشان نام آن ها را آقاي مورالي و آقاي وارادايا اعلام کرده است، براي يکي ازچند شرکت مقاطعه کاري کارمي کنند که بازسازي شاهراه کابل- قندهار را دردست انجام دارند. هزينه بازسازي اين شاهراه که هفته گذشته گشايش يافت، عمدتا ازسوي آمريکا تامين شده است. حملات طالبان، چند باراجراي اين طرح را مختل کرده بود. چهارتن ازکارگران درماه اوت گذشته کشته شدند و به دنبال ربوده شدن يک اتومبيل درماه گذشته، عمليات تکميل شاهراه به حال تعليق درآمد. يک مهندس ترک نيزکه روي همين شاهراه کارمي کرد، درماه اکتبرگذشته توسط طالبان ربوده شد. اين مهندس يک ماه بعد پس ازآزادي دونفر از زندانيان طالبان آزاد شد، اما مقامهاي افغان انجام هرگونه معامله براي آزادي مهندس ترک را تکذيب کردند. گرانائي، يک معاون فرمانده سپاه درجنوب استان قندهارگفت: صدها تن ازنيروهايش براي کمک به نيروهاي محلي وتعقيب طالبان، ظرف هفته گذشته دراستان قندهار مستقر شده اند. وي افزود حدود 300 سربازنيز درمنطقه دائي چوپان که در ماه هاي اوت وسپتامبرگذشته نبرد سنگيني درآن ميان طالبان وائتلاف تحت رهبري آمريکا جريان داشته، مستقرشده اند. نيروهاي افغان روزشنبه گذشته 8 تن ازشورشيان طالبان را که دراتومبيلي بودند بازداشت ودومسلسل سنگين و 8 قبضه تفنگ تهاجمي اي کي- 47 را مصادره کردند. گرانائي که مانند بسياري ازافغان ها فقط يک نام دارد، گفت معتقد است که دوهندي ربوده شده درمنطقه دائي چوپان درقيد اسارت به سرمي برند. وي دليلي براي ادعاي خود ارائه نکرد. يک مقام افغان روزدوشنبه اعلام کرد که شورشيان طالبان با ارسال نامه اي خواستارآزادي 55 تن از زندانيان طالبان دربرابر آزادي دو مهندس راه هندي شد که ماه گذشته دراستان زابل درجنوب افغانستان به گروگان گرفتند. اين نامه که تحت عنوان امارت اسلامي طالبان نوشته شده است، چهار روزپيش به وسيله يک راننده تاکسي دراختيار مقامات منطقه شاهجوي دراستان زابل قرارگرفت. اين استاني است که دوشهروند هندي روز 6 دسامبر گذشته هنگامي که محل اقامت خود را براي خريد ترک کرده بودند، درآن ربوده شدند. باز محمد، مقام مسئول منطقه گفت که اين نامه را دراختيارمقامهاي بالاتر قرارداده است. يک سخنگوي طالبان پيشترمسئوليت ربودن هندي ها را برعهده گرفته، اما درخواستي مطرح نکرده بود. وزيرکشور افغانستان هفته گذشته اعلام کرد: دولت اطلاع دارد چه کساني هندي ها را دراختياردارند وبه همين جهت گفتگوهائي براي آزادي آن ها درجريان است.
XS
SM
MD
LG