لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۰

ماموران سپاه پاسداران دبير انجمن اسلامي دانشگاه زنجان را به بازداشت تهديد كردند


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): برخي از اعضاي سپاه پاسداران زنجان رئيس انجمن اسلامي دانشگاه زنجان را به بازداشت تهديد كردند. سخنراني ها و اعتراضات دانشگاه زنجان در روز 16 آذر ماه نه تنها موجب شد كه انجمن اسلامي اين دانشگاه به مدت چهارماه از فعاليت منع شود بلكه در چند روز اخير رئيس اين انجمن نيز با پيگرد قضائي روبرو شده است. رحيم حسني تبار، رئيس انجمن اسلامي دانشگاه زنجان در حالي به دادگاه انقلاب احضار شده است كه پيش از اين پنج تن از اعضاي اين انجمن با احكام محروميت از تحصيل و اخطار كميته انظباطي دانشگاه روبرو بوده اند. يكي از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان، در مصاحبه با راديوفردا از آنچه به نظر مي رسد دليل تعرض سپاه پاسداران و دستگاه قضائي به دانشجويان شده است مي گويد. عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان: برنامه تجمع دانشگاهي بود كه آن روز از بين جمعيت يك سري شعارها داده شد و نهايتا به شعارهائي ختم شد عليه مقام رهبري. برنامه كه تمام شد قسمتي از داخل دانشگاه شروع شد با بهانه اي كه دست بسيج و نهاد نمايندگي دفتر رهبري آمده بود و به اينجا ختم شد كه يك مقدار اضافه شد اتهامات عليه معاون دانشجوئي و رئيس دانشگاه كه ايشان رامتهم كردند با انجمن اسلامي برخورد نمي كند و به اينجا كشيده شد كه در دانشگاه هيات نظارت و شوراي فرهنگي تشكيل شد با كميته انظباطي و براي سه نفر از بچه هاي شوراي مركزي حكم تعليق تحصيل دادند و براي دو نفر ديگر اخطار كتبي و قضايا به اين صورت دنبال شد كه ديگر تمام شد يعني اين مسئله كه داخل دانشگاه اتفاق افتاده بود تمام شد و فعاليت هاي انجمن اسلامي هم به مدت چهارماه به حال تعليق درآمد. نهايتا هفته گذشته از طرف دادگستري احضاريه براي دبير انجمن اسلامي آمد كه بعنوان مطلع احضار شدند آنجا و سئوالاتي شده راجع به كليه برنامه هاي انجمن بوده، حتي برنامه هائي كه سالهاي گذشته بوده و اساسنامه انجمن و يك سري مسائل ديگر. جواب هائي كه ايشان مي دهد. نهايتا دو نفر از نيروهاي اطلاعات سپاه مراجعه مي كنند آنجا و مي خواهند حسني تبار را با خودشان ببرند و ايشان هم مي گويد تا زماني كه حكم نداشته باشيد من نمي آيم و مراجعه نمي كنم به آنجا. ديروز هم كه پنجشنبه بود صحبت هائي كه بچه ها داشتند اين بود كه همان نيروهائي كه آن روز در دادگستري با آقاي حسني تبار صحبت كردند، در داخل دانشگاه بودند و چنان پيگير قضيه هستند كه حالا به صورت احضار يا دستگير يا به هر صورتي ايشان را بگيرند. صحبت هاي ديگر كه هست اين است كه احتمالا اگر آقاي حسني تبار دستگير شوند بعد از ايشان ساير بچه هاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان هم دستگير خواهند شد. انجمن هم كه چهارماه بسته شده است و هيچ حركتي نمي تواند بكند و آينده حركت هم كه مشخص است. كيوان حسيني (راديوفردا): بفرمائيد كه آقاي حسني تبار، رئيس انجمن اسلامي دانشگاه زنجان الان كجا هستند؟ عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان: آقاي حسني تبار فعلا خوابگاه تشريف دارند و بعد هم خوب صحبت هائي شده اين است كه ايشان وضع خوبي در خوابگاه دانشجويان ندارند و احتمالا به محض خروج از دانشگاه دستگير خواهند شد. ك.ح.: آيا الان دانشجوها در حال شكل گيري تجمع اعتراض آميز جديدي به دليل برخورد با رئيس انجمن و شوراي مركزي انجمن هستند؟ عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان: الان نزديك امتحانات است و يك سري دانشكده ها تعطيل شده و بقيه دانشكده ها هم امتحان ميان ترم دارند كه نهايتا به سمت تعطيلي مي رود. اگر فكر كنند كه برخورد جدي بشه، قطعا بچه ها ها هم ساكت نخواهند نشست. برخي از اعضاي سپاه پاسداران زنجان رئيس انجمن اسلامي دانشگاه زنجان را به بازداشت تهديد كردند. سخنراني ها و اعتراضات دانشگاه زنجان در روز 16 آذر ماه نه تنها موجب شد كه انجمن اسلامي اين دانشگاه به مدت چهارماه از فعاليت منع شود بلكه در چند روز اخير رئيس اين انجمن نيز با پيگرد قضائي روبرو شده است. رحيم حسني تبار، رئيس انجمن اسلامي دانشگاه زنجان در حالي به دادگاه انقلاب احضار شده است كه پيش از اين پنج تن از اعضاي اين انجمن با احكام محروميت از تحصيل و اخطار كميته انظباطي دانشگاه روبرو بوده اند. يكي از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد حسني تبار بعد از اداي توضيحات در دادگستري به خوابگاه بازگشت ولي ظاهرا به محض خروج از خوابگاه دانشگاه دستگير خواهد شد. وي مي افزايد واكنش عليه انجمن اسلامي در پي آن صورت گرفت كه در تظاهرات 16 آذرماه شعارهائي عليه رهبر جمهوري اسلامي داده شد.
XS
SM
MD
LG