لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۵۸

نياز به پيشگيري و اعمال روش هاي نظارت فني بر ساختمان ها براي كاهش تلفات زمين لرزه در ايران


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): ابعاد گسترده فاجعه انساني ويرانگر زلزله روز جمعه شهرستان بم بار ديگر مساله مهمي را يادآوري کرد. اين که پيش بيني، برنامه ريزي و آموزش مقابله با بلاهاي طبيعي هنوز در ايران چندان جدي گرفته نمي شود. در اين ميان زير پا گذاشتن استانداردهاي ساختمان سازي نيز نکته بسياري خطيري است که کارشناسان بر آن تاکيد مي کنند. اردوان نيکنام(راديو فردا): 13 سال پس از زمين لرزه دهشتناک و مرگبار گيلان و زنجان، زلزله اخير بم بار ديگر صورت مساله اي قديمي را مطرح مي کند. اين که پيش بيني، پيشگيري، برنامه ريزي، نظم و انضباط، تشکل و سازماندهي و آموزش هنوز در ايران پديده هايي نه چندان آشنايند. از مدتها قبل دانسته شده که ايران روي کمربند جهاني زلزله قرار دارد. زمين لرزه هاي شديدي که هر بار بخشي از کشور را ويران کرده، ترديدي در اين باره بر جاي نگذاشته است. اما هنوز هنگامي که حادثه بوجود مي آيد و خسارتهايي به بار مي آورد، ذهنها برانگيخته و حساس مي شود. همگان به کوشش و فعاليت در مي آيند. حتي اندک مدتي انديشه تدابيري اساسي نيز بر پايه هراسهاي آني مطرح مي شود. اما بعد همه چيز به تندي دستخوش فراموشي تدريجي و زودرس مي شود تا باري ديگر و حادثه اي ديگر. زمين لرزه بم آخرين زمين لرزه در ايران نخواهد بود. از همين رو به رغم تمامي ابعاد فاجعه آميز خود بايد به منزله تجربه اي مهم و درسي جدي در نظر گرفته شود. يک تجربه بسيار آزموده در اين ماجرا، حکايت غم انگيز ساختمان سازي در ايران است. از خانه هاي روستايي که بنا بر ماهيتشان آسيب پذير بوده اند، اگر چشم پوشي کنيم، درباره بناهاي شهري که به سالن قوطي کبريتي بر سر ساکنان له شده اند، چه مي توان گفت؟ جز آنکه آنچه در احداث ساختمان اهميت چنداني ندارد، رعايت استانداردهاي فني ساخت است. يک شنونده راديو فردا در پيامي که براي پيامگير تلفني ما گذاشته به همين نکته اشاره مي کند: (صداي يک شنونده راديو فردا): بعد از مردن سهراب نوشدارو فايده ندارد. سال 69 پنجاه هزار نفر از مردم رودبار و منجيل کشته شدند. بهتر است به جاي اين که بيايند و هي سنگ به سينه بزنند، شهرسازيها را درست کنند. ضد زلزله درست کنند. مردم را به اجبار وام بهشان بدهند، ازشان بخواهند. مهندس ناظر بگذارند، چرا با مردم اين کار را مي کنند؟ چرا نمي خواهند باور کنند؟ چرا فقط هي سنگ سياست را به سينه مي زنند؟ چرا به درد مردم نمي رسند؟ ا. ن: استانداردهاي جهاني بنا سازي حکم مي کند که ساختمان بايد در مقابل زلزله هاي خفيف کاملا مقاوم باشد و دچار تغيير شکل نشود و در برابر زلزله هاي شديد، حتي با تحمل هر گونه تغيير شکل مانع از آسيب رسيدن به ساکنان شود. زمين لرزه گرچه هنوز قابل پيش بيني نيست، اما مي توان بسياري از خطرات آن را بااتخاذ روشهاي مناسب پيشگيري از ميان برداشت و اين پيشگيري مستلزم فراهم آوردن مجموعه اي از عوامل گوناگون در طول زمان است. از اراده جمعي و مشارکت و انضباط پذيري گرفته تا پايبندي به استانداردهاي ايمني بنا سازي. از ايجاد تشکيلات منظم و کارآمد دفاع غير نظامي گرفته تا آموزش فراگير تدبيرهاي پيشگيرانه و انجام تمرينهاي متناوب و پيوسته. در تمامي زلزله هاي همه نقاط جهان اگر مردم مناطق زلزله زده بدانند که در آن لحظات حساس چه بايد بکنند، شايد به موقع از زير سقفهاي سست زيستگاهها به زير سقف آسمان بشتابند و تلفات جاني آنچنان ابعاد گسترده اي نيابد. اگر زير آوار ماندگان بدانند که مهمترين کارهايي که بايد بکنند چيست و اگر جان به در بردگان بدانند که گامهاي نخست براي نجات آنان کدام است، شايد کسان بسياري نجات يابند. گرچه زلزله قابل پيش بيني نيست اما مي توان با اتخاذ روشهاي مناسب، بسياري از خطرات آن را از ميان برداشت. با توجه به اينکه ايران روي کمربند جهاني زلزله قرار دارد، متاسفانه هنوز به جاي پيشيگري، بعد از وقوع فاجعه بر پايه هراسهاي آني، مدتي انديشه تدابيري اساسي مطرح مي شود. پيش بيني، پيشگيري، برنامه ريزي، نظم و انضباط، تشکل و سازماندهي و آموزش هنوز در ايران پديده هايي آشنا نيستند. مي توان گفت آنچه در احداث ساختمان اهميت چنداني ندارد، رعايت استانداردهاي فني و استاندارد ايمني ساخت است. يکي از شنوندگان راديو فردا با اشاره به زلزله سال 69 منجيل و رودبار از مسئولان مي خواهد تا به جاي آن که مدام سنگ سياست را به سينه بزنند، شهرسازيها را درست کنند. وي پيشنهاد ميکند که با دادن وام و کنترل ساختمان سازي به درد مردم برسند.
XS
SM
MD
LG