لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۱

فعاليت‌هاي کمک رساني دفتر تحکيم وحدت به زلزله زدگان بم، از ديد يک عضو شوراي مرکزي تشکل


(rm) صدا |
مهدي اميني زاده (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت): دفتر تحکيم وحدت و شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت و همينطور انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان که نزديک ترين انجمن اسلامي عضو اتحاديه به منطقه آسيب ديده بم بود، ساعاتي پس از زلزله، دوستان فعال شدند. کارهايي که در توان دانشجويان بود و مي توانستند انجام بدهند، بيشتر بر دو محور دور مي زد. يکي محور اول، کمک رساني پزشکي بود. يعني دوستان ما در دانشگاه هاي کرمان، رشته پزشکي، اعزام شدند به منطقه، البته اين هنوز هم ادامه دارد. در روزهاي بعد از دانشگاه هاي مختلف تهران هم پزشکان و پرستاران و متخصصين اعزام شدند. نکته بعدي که مورد توجه دوستان بود، اين بود که کودکان آسيب ديده اي که آنجا هستند و به لحاظ روحي آسيب ديدند و خانواده هايشان را از دست دادند، اينها به نوعي تحت پوشش قرار بگيرند، يعني يک تعدادي هم از افرادي که در رشته مددکاري اجتماعي بودند، اينها هم در اين برنامه به منطقه، تعدادي شان رفتند و تعدادي ديگر هم قرار است بروند. همچنين از فردا هم در حقيقت دو نفر از اعضاي شوراي مرکزي تحکيم هم در خود شهر بم مستقر مي شوند تا فعاليت هاي دانشجويي که انجام مي شود را سازماندهي بيشتري بکند. ليلي صدر (راديوفردا): در خبرگزاري ها آمده بود که يک سري از دانشجويان براي کمک رساني با مشکل مواجه شدند. شما اطلاعي داريد از اين مساله؟ مهدي اميني زاده: نهادهاي رسمي که مجوز حضور را در آن منطقه صادر مي کنند، معتقدند که در حال حاضر در آنجا اشباع شده است از نيروي انساني و نيروي انساني غير متخصص نه تنها آنجا کارآيي ندارد، بلکه ممکن است که دشواري هايي را هم ايجاد کند. به اين دليل يک سري از دانشجويان که تمايل داشتند که به منطقه بروند، با مشکل مواجه شدند و موفق نشدند که به آن منطقه عزيمت کنند. در هر حال تعدادي از دوستاني که روزهاي قبل بودند، الان هستند و ما الان در صدد هستيم که جاي آنها را با افراد جديد جابجا کنيم و نيروهاي تازه نفس را به منطقه اعزام کنيم. ل.ص.: خوابگاه دانشجويي که خراب شده در شهر بم و حدود 500 نفر دانشجو از بين رفتند، در آن مورد شما اطلاعي داريد؟ مهدي اميني زاده: متاسفانه عليرغم اينکه خوابگاه هاي دانشجويي بايد با توجه به اهميتي که دارند، در طراحي سازه اين اهميت مورد توجه قرار بگيرد، و قاعدتا بايد با زلزله هاي با شدت بسيار بالايي و حتي مطابق آيين نامه هاي ساختمان که در حال حاضر هست، آيين نامه دو هزار و 800 زلزله ايران، طوري طراحي شده و سازمان دهي شده اين آيين نامه ها که در صورتي که اين آيين نامه ها رعايت بشود، زلزله اي با اين شدت هيچ آسيبي نبايد برساند. و حتي زلزله هاي شديدتر از اين هم بايد ساختمان ها در مقابل آن مقاومت داشته باشند و کسي نبايد کشته شود. اما متاسفانه ما شاهد بوديم که خوابگاه ها و حتي بيمارستان هم که ضريب اهميت بسيار بالايي دارند، در اين زلزله به شدت آسيب ديدند که متاسفانه بيش از هر چيز، ناشي از ناديده گرفتن مقررات ملي ساختمان در ايران هست و اينکه اصول شهرسازي و معماري به هيچوجه در ساختمان ها و ساخت و سازهاي ما مورد توجه قرار نمي گيرد، متاسفانه. حتي سازه هايي که متعلق به بخش هاي دولتي هستند. که ما هم چنين فاجعه اي را در خوابگاه دانشجويي دانشگاه بم شاهد بوديم که تعداد زيادي از دانشجويان هم در آنجا کشته شدند. مهدي اميني زاده، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که فعاليت هاي دفتر تحکيم وحدت و شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت و همينطور انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان که نزديک ترين انجمن اسلامي عضو اتحاديه به منطقه آسيب ديده بم بود، بر دو محور دور مي زد: يکي کمک رساني پزشکي و نيز حمايت از کودکان آسيب ديده، که به لحاظ روحي آسيب ديده اند و خانواده هايشان را از دست دادند. وي مي گويد که به علت عدم رعايت آيين نامه هاي ساختمان سازي در ايران و عليرغم اهميت خوابگاه هاي دانشجويي، فاجعه در خوابگاه دانشجويي در شهر بم نيز رخ داد و تعداد زيادي از دانشجويان کشته شدند.
XS
SM
MD
LG