لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۲

گزارش اقتصادي: چشم انداز بررسي لايحه بودجه 1383 کل کشور در مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اين هفته براي بررسي لايحه بودجه 1383 کل کشور، که سه شنبه گذشته به دستگاه مقننه ايران تقديم شد، تشکيل ميشود. فريدون خاوند نگاهي دارد به اين کميسيون و مهم ترين نکات بودجه سال آتي خورشيدي که احتمالا مورد توجه آن قرار خواهد گرفت. فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): لابحه بودجه در ايران توسط «سازمان مديريت و برنامه ريزي» فراهم ميايد، از سوي رييس جمهوري به دستگاه مقننه تقديم ميشود و پس از بررسي در کميسيون هاي تخصصي به کميسيون معروف به تلفيق ميرسد مرکب از دو نماينده از هر يک از کميسيون هاي تخصصي، همراه با تمامي اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس. براي بررسي لايحه بودجه ي 1383 کل کشور، که سه شنبه دوم ديماه به مجلس تقديم شد، کميسيون تلفيق همين هفته تشکيل ميشود. واکنش به اين لايحه تاکنون محدود بوده، به ويژه با توجه به فاجعه بم که هم اکنون بر زندگي ايرانيان سايه انداخته. با اينهمه از گفته ها و نوشته هاي محافل دانشگاهي و کارشناسي که در اينجا و آنجا انعکاس يافته، مي توان بر بعضي از مهم ترين نکاتي که بيش از همه مورد بحث کانون هاي تخصصي مجلس قرار خواهد گرفت، تأکيد کرد. سخن بر سر آخرين بودجه اي است که در چهارچوب برنامه پنجساله سوم و در دوره قانونگزاري مجلس ششم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بيش از چهار سال و نيم رونق و ثبات نسبي در بازار جهاني نفت به ايران نيز همانند بسياري ديگر از کشور هاي صادر کننده نفت امکان داده است ارقام کم و بيش راضي کننده اي را در زمينه هايي چون رشد اقتصادي و يا افزايش ذخاير ارزي ارائه دهد. محمد خاتمي از اين فرصت استثنايي برخوردار بود، ولي از آن براي ايجاد دگرگوني هاي بنيادي در اقتصاد کشور استفاده نکرد و اين ايستايي به گونه اي بسيار چشمگير در لايحه بودجه ي 1383 ديده ميشود، به ويژه در زمينه تسلط مطلق بخش دولتي بر اقتصاد کشور. در لايحه رييس جمهوري، از بودجه يک ميليون و 69 هزار ميليارد ريالي کل کشور، شصت و چهار در صد همچنان به شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اختصاص دارد. ديگر نکات پرسش بر انگيز در بودجه سال آتي خوشبيني فراوان رييس جمهوري است درباره دستيابي به نرخ رشد 7.4 در صدي و تحقق در آمد هاي مالياتي. آمار مورد اتکاي او درباره نرخ بيکاري و نرخ تورم نيز مانند هميشه بحث انگيز خواهد بود. و سر انجام آنکه محمد خاتمي چنان به تداوم رونق در بازار جهاني نفت اميد بسته که با تکيه بر آن، حجم واردات کالا به ايران را در سال آتي خورشيدي سي و يک ميليارد دلار پيش بيني ميکند. براي بررسي لايحه بودجه 1383 کل کشور، که سه شنبه دوم ديماه به مجلس تقديم شد، کميسيون تلفيق همين هفته تشکيل ميشود. واکنش به اين لايحه تاکنون محدود بوده، به ويژه با توجه به فاجعه بم که هم اکنون بر زندگي ايرانيان سايه انداخته. بيش از چهار سال و نيم رونق و ثبات نسبي در بازار جهاني نفت به ايران نيز همانند بسياري ديگر از کشور هاي صادر کننده نفت امکان داده است ارقام کم و بيش راضي کننده اي را در زمينه هايي چون رشد اقتصادي و يا افزايش ذخاير ارزي ارائه دهد. محمد خاتمي از اين فرصت استثنايي برخوردار بود، ولي از آن براي ايجاد دگرگوني هاي بنيادي در اقتصاد کشور استفاده نکرد و اين ايستايي به گونه اي بسيار چشمگير در لايحه بودجه ي 1383 ديده ميشود، به ويژه در زمينه تسلط مطلق بخش دولتي بر اقتصاد کشور.
XS
SM
MD
LG