لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۷

آخرين تحولات در عمليات جستجو و نجات و امدادرساني به آسيب ديدگان زلزله بم، از ديد يك خبرنگار


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پرهام، خبرنگار کرماني، مشاهدات خود را در بم با مسعود ملک در ميان نهاده است. پرهام (روزنامه نگار): شما وقتي که وارد شهر بم مي شويد، در خيابان هاي مختلف چادرها را مي بينيد که در گوشه و کنار زده شدند و مردم نشستند و تعداد اندکي که باز ماندند، در اين خيابان ها سعي مي کنند که به زندگي روزمره خودشان ادامه بدهند. از نظر چادر و پتو فکر مي کنم که امکانات تامين شده و ديگر مردم، همه آسيب ديدگاني که اينجا هستند، چادر و پتو را دريافت کردند، ولي چيزي که مشکوک تر هست و شما مي بينيد در سطح شهر، وانت هائي هست که اسباب و اثاثيه شان را بار زدند و مي خواهند به کرمان و يا به شهرهاي ديگر منتقل کنند. يعني آنها كه زنده مانده اند، اگر چيزي برايشان باقي مانده، مي خواهند انها را به جاهاي ديگر منتقل كنند كه در آنجاها بتوانند زندگي كنند. علاوه بر اين، در قبرستان اصلي شهر دارند به كار اصلي خودشان، دفن اجساد، ادامه مي دهند. ديگر در خيابان هاي اصلي شاهد جسد نيستيم ولي در خيابان هاي فرعي شايد اجسادي كه از زير آوار بيرون مي آيند باشند كه فورا منتقل مي شوند و دفن مي شوند و چيزي را كه در قبرستان هاي بم زياد مي بينيم قبرهائي است كه مثلا نوشته آقاي احمدي با خانواده، هفت نفر. يا آقاي اسدي با خانوده، 9 نفر، يعني به اين شكل به طور خانوادگي دفن شده اند و در قبرستانها ديدمم افرادي از بازمانده ها كه شيون مي كردند البته تعداد بازمانده ها بسيار اندك است و بيشتر جان خود را از دست داده اند و كساني كه دارند قبرها را مي كنند و اجساد را دفن مي كنند امدادگر ها هستند. يكي دو نفر از بازمانده ها را من ديدم. مسعود ملك (راديوفردا): ولي جستجو هنوز ادامه دارد براي اجساد؟ علي پرهام: بله، بله، جستجو ادامه دارد و نيروهاي امدادگر بين المللي را به تعداد زياد در سطح شهر ديدم كه داشتند به جستجو ادامه مي دادند كه اگر كسي زير آوار هست بتوانند آنها را خارج كنند. احتمال اينكه اجساد زيادي زير آوار باشند هست. آوار برداري هنوز به طور 60 درصد و 50 درصد انجام شده و 40 درصد از آواربرداري مانده و ظرف روزهاي آينده انجام خواهد شد. ما خيابانهاي اصلي را مي بينيم. آواربرداري كلي نيست فقط به شكلي است كه ببينند جسدي هست يا نيست يا كسي زنده هست يا نه. و اين نيست كه آوارها را بيايند بردارند و ببرند. كار فقط منحصر است به بيرون آوردن اجساد و تك و توك هم ممكن است زخمي هائي بيرون آورده شوند. البته صبح ديروز بيشتر بود تعداد زخمي هائي كه از زير آوار زنده بيرون آورده مي شدند ولي امروز تعدادشان خيلي انگشت شمار است اگر كسي در آمده باشد كه من فقط يكي دو مورد گزارش شنيدم و فكر مي كنم حداكثر به ده نفر هم نرسد تعدادشان. م.م.: آيا مايحتاج عمومي در اختيار مردمي كه در بم در چادرها هستند قرار گرفت؟ علي پرهام: بله، مايحتاج عمومي به صورت مرتب مي رسد و از اين نظر فكر نمي كنم مردم مشكلي داشته باشند ولي فقط مشكل توزيع است كه يك مقدار اينها ممكن است مناسب نباشه ولي در مجموع مايحتاج عمومي و كل امكاناتي كه ارسال شده زياد است و در طول راه هم كه من آمدم كاميونت هاي بسياري را مي ديدم كه حامل مواد اوليه و مواد خوراكي مردم بودند و آب معدني بسيار، ده ها كاميون آب معدني را ديدم كه به سمت منطقه مي رفتند. م.م.: وضع رفت و آمد به بم چطور است؟ علي پرهام: ترافيك نسبت به روزهاي گذشته بسيار كمتر شده دو مديريت شده ترافيك و روان تر شده ولي كساني كه مي خواهند اسباب و اثاثيه شان را خارج كنند كه شائبه سرقتي نباشد و خداي نكرده اجناس مردم را كسي به غارت نبرد، بايد مجوزي را دريافت كنندكه بتوانند اسباب و اثاثيه خود را از شهر خارج كنند. علي پرهام، خبرنگار در كرمان، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد از نظر چادر و پتو امکانات لازم براي بازماندگان تامين شده. وي مي افزايد كه عده زيادي اثاثيه خود را در وانت ها بارزده اند كه از شهر خارج شوند و به همين سبب براي اينكه شائبه سرقت در بين نباشد، صاحبان اثاثيه مجبور هستند براي خروج آنها از شهر مجوز خاص دريافت كنند. وي مي گويد در خيابان هاي اصلي ديگر جسد ديده نمي شود و اجسادي كه از زير آوار بيرون آورده مي شوند، به سرعت دفن مي شوند. وي مي افزايد دفن كنندگان اجساد امدادگران هستند و از مردم محل شمار اندكي زنده مانده اند كه بر سر اجساد عزيزان خود شيون مي كنند. وي مي افزايد اجساد را به طورخانوادگي در گورهاي دسته جمعي قرار داده اند. وي مي گويد ترافيك راه بم كرمان تحت كنترل درآمده است و كاروان آذوقه و آب آشاميدني به سوي بم در حركت است، درحاليكه امدادگران خارجي به تلاش براي بيرون كشيد اجساد از زير آوار ادامه مي دهند.
XS
SM
MD
LG