لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۵

ابعاد رواني فاجعه زلزله بم، از ديد يک روانپزشک


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مريم احمدي درباره ابعاد رواني فاجعه بم با خانم دكتر نياز سليمي استاد روانشناسي در تورنتو گفتگويي انجام داده است. مريم احمدي (راديو فردا): خانم سليمي، بازماندگان زلزله زير فشار رواني بسيار شديدي هستند. چطور مي شود از اين فشار كم كرد. دكتر نياز سليمي: من فكر مي كنم كه آن ضايعه رواني كه به بازماندگان اين فاجعه رسيده، بسيار بالا است، به خاطر اين كه وقتي كه مصيبتي اتفاق مي افتد براي يك خانواده يا براي افرادي كه در كنار اين فرد يا آن مجموعه كوچك آسيب ديده هستند، چنانچه خودشان در شرايط امن و سلامتي باشند، اين امكان را دارند كه كمك برسانند و همدلي كنند و حمايت كنند از آسيب ديده. ولي متاسفانه ابعاد اين فاجعه آنقدر وسيع است، آنقدر بزرگ و گسترده است كه من فكر مي كنم در تمام آن منطقه، نه فقط در بم، در تمام كرمان و شايد تمام كساني كه براي كمك به آنجام مي روند، كسي نيست كه خودش سلامت يا كنترل حسي اش يا رواني اش در حدي باشد كه بتواند كمك كند. م . ا: عمليات كمك، جستجو و حتي درمان فيزيكي مجروحان شايد در كوتاه مدت امكان پذير باشد و گرچه تامين نيازهاي اوليه مثل پناه و خوراك و پوشاك هميشه در اولويت قرار مي گيرد، مشكلات رواني ديرپا تر هستند و مقابله با آنها مشكل تر است. شما چه توصيه اي داريد؟ دكتر نياز سليمي: به محض اين كه كمكهاي آذوقه و دارو و اين كمكهاي اوليه به يك نحوي مسائلش به حركت درآمد و شروع كرد به گسيل شدن، صد در صد برنامه ريزي طولاني تري بايد باشد كه قرار است بازماندگان را از نظر رواني احيا كند كه مهمترين مساله است، چون قرار نيست كه به هر حال زندگي گياهي داشته باشند. ما اينجا آسيب ديديم از اين فاصله طولاني، چطور ممكن است اين آدمها بدون كمك مستمر بتوانند با عواقب اين مساله كنار بيايند. م . ا: چه كارهايي مي توان كرد؟ دكتر نياز سليمي: ما در فكر امكان ايجاد مدرسه، ايجاد بيمارستان، مراكز فرهنگي با بودجه هايي كه نه فقط الان در اين موقعيت اضطراري، بلكه با يك برنامه ريزي پيگيرتري جمع آوري خواهيم كرد، خواهيم بود و بعد مساله به سرپرستي گرفتن كودكان باقي مانده كه من فكر مي كنم بسيار مهم است. اگر ممكن باش، از كشورهاي اروپا يا از همين آمريكاي شمالي ما بايد گسيل كنيم، پزشكان يا روانشناسان يا مددكاران اجتماعي كه بتوانند بدون معضل و درگيري به ايران سفر كنند، به منطقه بروند، نه تنها بخشي از اين كمكها باشند، بلكه با كلينيكهاي موقتي كه در منطقه ايجاد كنيم، حتي مي شود از دولت كشورهايي كه ما در آنها زندگي مي كنيم، كمك بگيريم. ما بايد بتوانيم از اينجا نمايندگاني بفرستيم كه اين نمايندگان متخصصيني باشند كه بتوانند در محل كمك كنند و مهمتر از همه ايجاد مراكزي ضروري، منظورم ضرب العجل براي كودكان بي سرپرست است كه امكان آموزشي و تفريحي و سرگرم كردن اينها كه از اين دوران بحران بگذرند در آنها باشد. دكتر نياز سليمي، استاد روانشناسي در تورنتو، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ضايعه رواني كه به بازماندگان اين فاجعه رسيده، بسيار بالا است، به خاطر اين كه وقتي كه مصيبتي اتفاق مي افتد براي يك خانواده يا براي افرادي كه در كنار اين فرد يا آن مجموعه كوچك آسيب ديده هستند، چنانچه خودشان در شرايط امن و سلامتي باشند، اين امكان را دارند كه كمك برسانند و همدلي كنند و از شخص آسيب ديده حمايت كنند، اما متاسفانه ابعاد اين فاجعه آنقدر وسيع است، آنقدر بزرگ و گسترده است كه من فكر مي كنم در تمام آن منطقه، نه فقط در بم، در تمام كرمان و شايد تمام كساني كه براي كمك به آنجام مي روند، كسي نيست كه خودش سلامت يا كنترل حسي اش يا رواني اش در حدي باشد كه بتواند كمك كند. وي مي گويد که محض اين كه كمكهاي آذوقه و دارو و اين كمكهاي اوليه به يك نحوي مسائلش به حركت درآمد و شروع كرد به گسيل شدن، صد در صد برنامه ريزي طولاني تري بايد باشد كه قرار است بازماندگان را از نظر رواني احيا كند كه مهمترين مساله است، چون قرار نيست كه به هر حال زندگي گياهي داشته باشند.
XS
SM
MD
LG