لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۵

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روزنامه هاي ايران همچنان بخش عمده اي از صفحات خود را به فاجعه زلزله بم اختصاص داده اند. روزنامه «جمهوري اسلامي» که از مواضع اصولگرايان دفاع مي کند، در سرمقاله اش خبر يکي از مسئولين کشور مبني بر بازسازي ارگ بم را مورد انتقاد قرار داده و با خوشحالي ضمني از از بين رفتن اين بناي متعلق به دوران قبل از اسلام ايران، خواهان آن شده است که پولي که قرار است صرف بازسازي ارگ بم شود، صرف خانه سازي بهتر براي مردم بم شود. در بخشي از سرمقاله آمده است: وظيفه انساني و اسلامي حاکميت در چنين منطقه اي چيست؟ آيا وظيفه اين است که به بازسازي بناي تاريخي ارگ بم اولويت بدهد و اول ارگ جديد بسازد با امکانات تفريحي و رفاهي براي مسافران و بازديد کنندگان ارگ فراهم کند يا اول به مردم، به خانه هاي مردم، به فرهنگ مردم، به مشکلات امنيتي مردم و آنگاه به آنچه سراغ ارگ و آنچه به آن تعلق دارد، بپردازد. کداميک؟ در پاسخ به اين سئوالها، حتي اگر نظام حکومتي ما يک نظام اسلامي هم نباشد، ترديدي نيست که بايد گفت اولويت با مردم است و اموري از قبيل ارگ بم در آخرين مرحله قرار دارد. چه رسد به اين که نظام حکومتي ما اسلامي است و در نظام جمهوري اسلامي بايد عدالت و توجه به عامه مردم حرف اول را بزند. تا زماني که مردم دچار مشکلات معيشتي، مسکن، فرهنگ، امنيتي و رفاهي هستند اصولا نوبت به مسائلي مثل ارگ بم نمي رسد. روزنامه «اعتماد» در طول چند روز گذشته اخباري پراکنده از فرصت طلبي عناصر سودجو، غارت مغازه ها و فعاليت باندهاي فحشا در شهرستان بم منتشر کرده است. متعاقب اين اخبار، يکشنبه ستادي با نام پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، متشکل از مسئولان برخي نهادهاي مسئول به شهر ويران شده بم اعزام شد. اما ديروز نيز رئيس قوه قضائيه ضمن ابراز همدردي و تسليت به بازماندگان، به دادگستري استان کرمان دستور داد که در انجام تکاليف قانوني خود براي انتظام امور، استقرار امنيت و حفظ اموال و سرپرستي ايتام تمهيدات لازم را اتخاذ و با استقرار دادگاه ويژه اي در محل با هر گونه جرايم احتمالي نسبت به اموال و اشخاص برخورد جدي نمايند. بنا بر اين دستور، رئيس کل دادگستري استان کرمان تا برگشت وضع به حالت عادي موظف شده است بر امور قضايي نظارت و اهتمام لازم را داشته باشد. روزنامه «آفتاب يزد» با اشاره به همدلي و همبستگي پديد آمده به دنبال زلزله بم مي نويسد: زلزله بم با همه دردناکيها، دلهاي همه جهانيان را به يک بيابان کشانده است. بياباني که قطعه اي از خاک عزيز ماست و تا روزهاي قبل خانه هاي گلين آن از محبت هموطنان از دست رفته گرما مي گرفت. امروز با وجود همه تلخي ها، گرماي محبت بني بشر را با ... تاسف و تحسر در خيابانهاي بدون ديوار بم مي بينيم. شايد فرصتي باشد که چشمهايمان را بشوييم و جور ديگري ببينيم. لختي فکر کنيم نکند مردمي که گاه آنها را به طعنه مي رانيم که بر خلاف ما حرف مي زنند و کاري مي کنند، بر فطرت انساني خود مشي کرده باشند و ما آن گونه که بايد نديده باشيم. نکند ادعاهايي که گاه عليه ما مطرح مي شود، ريشه در بي قراري يک عضو داشته باشد. چشمهامان را بشوييم. جور ديگر ببينيم. مي توانيم در گوهر بزرگ انسانيت با ديگران شريک باشيم و غم يکديگر را بخوريم. مي توانيم با مهرباني بهتر زندگي کنيم. روزنامه هاي ايران به فاجعه زلزله بم پرداخته اند. روزنامه «جمهوري اسلامي» که از مواضع اصولگرايان دفاع مي کند، در سرمقاله اش خبر يکي از مسئولين کشور مبني بر بازسازي ارگ بم را مورد انتقاد قرار داده و با خوشحالي ضمني در مورد از بين رفتن اين بنا که متعلق به دوران قبل از اسلام ايران است، خواهان آن شده که پولي که قرار است صرف بازسازي ارگ بم شود، صرف خانه سازي بهتر براي مردم بم شود. روزنامه «اعتماد» نيز در خبرهايي از فرصت طلبي عناصر سودجو، غارت مغازه ها و فعاليت باندهاي فحشا در شهرستان بم منتشر کرده است. اعتماد مي نويسد: يکشنبه ستادي با نام پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، متشکل از مسئولان برخي نهادهاي مسئول به شهر ويران شده بم اعزام شد. روزنامه «آفتاب يزد»: نيز با اشاره به همدلي و همبستگي پديد آمده به دنبال زلزله بم نوشت که زلزله بم با همه دردناکيها، دلهاي همه جهانيان را به يک بيابان کشانده است. بياباني که قطعه اي از خاک عزيز ماست.
XS
SM
MD
LG