لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۴

مشاهدات يک خبرنگار از شهر زلزله زده بم: گسترش ناامني، ناکارآيي امدادگران ايراني و شايعه رواج بيماري در شهر


(rm) صدا |
انصافعلي هدايت (روزنامه نگار تبريزي، بم): الان که من دارم با شما صحبت مي کنم، بيش از 150 خبرنگار مطبوعات داخلي و حدود 100 خبرنگار خارجي، به همراه تيم هاي مختلفي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهر بم استقرار يافته اند و به پوشش خبر مشغول هستند، اما متاسفانه اينها نمي توانند شب ها به خيابان ها بروند، و مردم را ببينند، چرا که در شهر ناامني برقرار است و اينها مشکل دارند، چرا که به چند پزشک و غير پزشک هم حمله شده. از طرف ديگر گفته مي شود که سرقت بسيار در شهر شيوع پيدا کرده است و براي همين هم پليس الان اجازه نمي دهد که هر کسي بار را از شهر بيرون ببرد. با آنکه گفته مي شود که بيش از 80 درصد شهر يا مجروح شدند و يا از بين رفتند، مردند، اما شهر پر از جمعيتي است که ظاهرا چهره بم را ندارند و از قوم هاي مختلف هستند که به اينجا آمده اند و براي همين هم نا امني بيشتر است و مشکل هم زياد است. از طرف ديگر کساني که براي کمک آمده اند، اغلب افرادي هستند اينجا، بيکار، که نمي توانند کاري بکنند، براي همين هم گفته مي شود که گروه هاي امدادگر ايراني، کار چنداني را پيش نبردند و حتي در کشف زنده ها و مرده ها از زير آوار هم ناکام هستند، و به اندازه يک تيم ژاپني هم نمي توانند فعاليت بکنند. در حالي که تيم هاي خارجي بسيار خوب و با امکانات خودشان کار مي کنند و هيچ نيازي، حتي از نظر دارويي هم به اينجا ندارند، در حاليکه کساني که در اينجا، ايراني هايي که دارند امدادرساني مي کنند، حتي براي آب توالت خود نيز مشکل دارند. فقط آب نوشيدن هست که در دسترس هست. شب و روز هم تيم ها به دو دسته تقسيم شده اند، شب و روز کار مي کنند، يک تيم شب کار مي کند، يک تيم روز. و ايراني ها که با نوع کار اينها ناآشنا هستند و براي ايشان خيلي تعجب آور است، براي تماشاي موضوع مي آيند دور آنها جمع مي شوند و همين باعث مي شود که سگ هاي آموزش ديده نتوانند کار خود را انجام دهند و گاهي گيجي مي خورند، اگرچه مترجم ها از مردم مي خواهند که پراکنده شوند و دورتر بروند، تا بتوانند کشف اجساد بکنند يا زنده ها را بيرون بياورند، متاسفانه مردم همين تعجب شان باعث مي شود که دور نشوند و بيشتر کنجکاوي بکنند. جمشيد زند (راديوفردا): در يکي دو روز اخير گفته مي شد که وضعيت بهداشتي در شهر چندان مناسب نيست. انصافعلي هدايت: از امروز شايع شده که بيماري هاي بسياري در شهر رواج دارد پيدا مي کند، براي همين از خبرنگاران هم خواسته شده که امروز را واکسن بزنند و يا اينکه در قرنطينه بمانند و سه چهار روز نتوانند از شهر خارج شوند، براي همين اين نشان مي دهد که بيماري واقعا در شهر دارد گسترش پيدا مي کند، اما آمار و ارقامي از اينکه آيا تعدادي که بيمار شدند، به بيمارستان ها مراجعه کردند در دست هست يا نه، چنين آماري وجود ندارد و اصلا جايي نيست که بتوان آمار و ارقام را از ايشان بگيريم. شهر بسيار بسيار تخريب شده، حتي ادارات هم تخريب شدند، اغلب ادارات، و جايي نيست که بشود از آنجا آمار گرفت، چرا که سردرگمي به طور عجيبي هم در بين مسئولين هست. براي همين اگر چه انبوه کمک ها در شهر انباشته شده، اما ظاهرا به بخشي از مرد که در شهر مستقر هستند يا در روستاهاي اطراف، کمک ها نرسيده. ج.ز.: از بازماندگان زلزله چقدرشان در شهر بم ماندند؟ انصافعلي هدايت: ظاهرا گفته مي شود که بيش از 80 درصد مردم يا کشته شدند يا مجروح هستند که اغلب آنها، يعني آنجوري که آماري که ما از امدادگراني که خودشان درگير در آوردند جسدها از زير آوار هستند پرسيديم، مي گويند که بيش از 60% آنهايي که زير آوار ماندند مردند. به نظر مي آيد که آنهايي که توانستند جان سالم به در ببرند، يا در زير آوار نماندند، اينها شهر را ترک مي کنند و به شهر هاي اطراف مي روند. انصافعلي هدايت روزنامه نگار تبريزي که اکنون در شهر بم است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بيش از 150 خبرنگار مطبوعات داخلي و حدود 100 خبرنگار خارجي، به همراه تيم هاي مختلفي از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي در شهر بم استقرار يافته اند، اما متاسفانه اينها نمي توانند شب ها به خيابان ها بروند، و مردم را ببينند، چرا که در شهر ناامني برقرار است. وي مي گويد که به چند پزشک و غير پزشک هم حمله شده و سرقت بسيار در شهر شيوع پيدا کرده است. وي مي افزايد که گفته مي شود که بيش از 80 درصد شهر يا مجروح شدند و يا از بين رفتند، اما شهر پر از جمعيتي است که ظاهرا چهره بم را ندارند و از قوم هاي مختلف هستند که به اينجا آمده اند. آقاي هدايت مي گويد که گروه هاي امدادگر ايراني، کار چنداني را پيش نبردند و حتي در کشف زنده ها و مرده ها از زير آوار هم ناکام هستند، و به اندازه يک تيم ژاپني هم نمي توانند فعاليت بکنند. وي مي گويد که از امروز شايع شده که بيماري هاي بسياري در شهر رواج دارد پيدا مي کند، براي همين از خبرنگاران هم خواسته شده که امروز را واکسن بزنند و يا اينکه در قرنطينه بمانند.
XS
SM
MD
LG