لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۲

عدم وجود نظم و سازماندهي امدادگران در شهر زلزله زده بم، از ديد يک دانشجوي داوطلب کمک رساني


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): در حالي که صدها نفر از شهرهاي مختلف ايران براي کمک به زلزله زدگان به منطقه رفته اند، چهار روز پس از زلزله مرگبار بم، هنوز اکثر امدادگران داخلي و خارجي از کمبود نظم و سازماندهي مناسب گلايه مند هستند. يکي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف که همراه گروهي از داوطلبان به منطقه رفته است، در گفتگويي با جمشيد زند از وضعيت کمک رساني در بم مي گويد. جمشيد زند (راديوفردا): شما از کجا رفتيد به بم کمک بکنيد به زلزله زدگان؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: ما از دانشگاه صعنتي شريف رفتيم. ج.ز.: کي وارد بم شديد؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: جمعه غروب قصد اين بود که حرکت بکنيم، با هماهنگي هايي که انجام شد و يک مقدار تاخيري که داشت، توانستيم شنبه ظهر برسيم بم. ج.ز.: بعد تا حالا چه کارها کرديد در کمک رساني به زلزله زدگان؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: متاسفانه اينجا نيروها را به درستي نتوانستند سازماندهي کنند و مديريت فوق العاده ضعيف است، به همين خاطر خيلي از نيروهايي که از قبل آمده بودند، دارند بر مي گردند، از جاهاي ديگر، بچه هاي ما هم يک تعدادشان مانده اند و هر کدام خودشان سراغ يک کاري رفته اند و در واقع دارند براي خودشان يک کاري درست مي کنند، ببينند که چه کاري مانده که انجام بدهند. به دليل اينکه سازماندهي خاصي انجام نمي شود. ج.ز.: شما از دانشگاه صعنتي شريف گروهي آمده بوديد به بم؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: بله، چند گروه آمدند. يک عده با هواپيما آمدند، با اتوبوس هم آمدند ديروز. ج.ز.: شما خودتان تا حالا چه کارها کرديد؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: انتقال مجروح، جسدها را در بياورند، به افراد بي سرپرست کمک کنند، امداد برسانند، همه کارها را انجام دادند بچه ها، جز کارهاي پزشکي، بقيه کارها را انجام دادند. ج.ز.: ولي مي گوييد که هنوز هم پس از چهار روز که از زلزله گذشته است، نظم و ترتيبي نيست در امدادرساني. يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: هيچ نظم و ترتيبي نيست. امدادرساني درست انجام نمي شود. خيلي از اين وسائل امدادي که مي آيد، افرادي مي برند که از جاهاي ديگر آمده اند، از افراد خود بم نيستند. اينها بيشتر آسيب ديده و داغديده هستند و نمي توانند بيايند چيزها را بردارند و ببرند، از جاهاي ديگر مي آيند، بار کاميون مي کنند و مي برند، و هيچ نظارتي هم نيست. يعني نمي توانند هم نظارتي داشته باشند. خيلي نظارت سخت است و نيروي انتظامي ايران قادر به سازماندهي نيروهاي کمي هستند. ج.ز.: وضعيت امنيت چطور است در بم؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: يک مقداري بهتر شده، ولي خيلي مناسب نيست هنوز. احساس راحتي نمي کنند ملت. خيلي مناسب نيست. هنوز هستند افرادي که بخواهند از مغازه ها غارت بکنند و يا وسائل امدادي را از کاميون ها خالي بکنند. ج.ز.: شما چند روز ديگر در بم خواهيد بود؟ يک داوطلب دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف: ما تا موقعي که کار باشد هستيم، يعني تا موقعي که احساس کنيم بودن ما اينجا مفيد است، مي مانيم. من خيلي با گروه هاي خارجي برخورد نداشتم، ولي تا آنجايي که مي دانم، آنها را هم خوب سازماندهي نکرده اند و به درستي از آنها استفاده نمي شود. آنها را در واقع جاهايي که بايد ببرند، نمي برند. يک نفر بايد مسئول آنها باشد و آنها را سازماندهي کند. آنها سازماندهي نشده دارند کار مي کنند. به همين خاطر، درست است که تجهيزات آنها کامل است، ولي کارآيي شان فوق العاده پايين است به نسبت. امکانات ما فوق العاده کم است و فقط با بيل و کلنگ، بدون هيچ وسيله مکانيکي، آن خروارها آوار را نمي شود برداشت، ولي بچه ها شديدا دارند کار مي کنند. در حالي که صدها نفر از شهرهاي مختلف ايران براي کمک به زلزله زدگان به منطقه رفته اند، چهار روز پس از زلزله مرگبار بم، هنوز اکثر امدادگران داخلي و خارجي از کمبود نظم و سازماندهي مناسب گلايه مند هستند. يکي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف که همراه گروهي از داوطلبان به منطقه رفته است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که متاسفانه اينجا نيروها را به درستي نتوانستند سازماندهي کنند و مديريت فوق العاده ضعيف است، به همين خاطر خيلي از نيروهايي که از قبل آمده بودند، دارند بر مي گردند. وي مي گويد که هيچ نظم و ترتيبي نيست، امدادرساني درست انجام نمي شود و خيلي از اين وسائل امدادي که مي آيد، افرادي مي برند که از جاهاي ديگر آمده اند، از افراد خود بم نيستند، از جاهاي ديگر مي آيند، بار کاميون مي کنند و مي برند، و هيچ نظارتي هم نيست.
XS
SM
MD
LG