لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۲

رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي: نيازي به همکاري آمريکا براي برچيدن برنامه هسته‌اي ليبي نيست


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي روزسه شنبه، طي سخناني که ياد آوراختلافات پيشين اين سازمان با آمريکا درمورد برنامه هاي اتمي عراق و ايران بود، اعلام کرد: سازمان بين المللي انرژي اتمي نيازي به همکاري آمريکا درمورد برچيدن برنامه اتمي ليبي ندارد. امير آرمين (راديوفردا): دولت آمريکا مي گويد: برنامه اتمي ليبي به مراتب گسترده ترازآن است که سازمان بين المللي انرژي اتمي تصورمي کرده است. به همين جهت واشنگتن تصميم گرفته است بازرساني آمريکائي را به اتفاق کارشناسان بريتانيائي براي کمک به تحقيقات جاري وبرچيدن برنامه تسليحاتي ليبي به اين کشور اعزام کند. اما سازمان بين المللي انرژي اتمي اعلام کرده است نيازي به همکاري اين دوکشوردراين زمينه ندارد. محمد البرادعي رئيس اين سازمان روزسه شنبه در پاسخ به سئوالي درمورد طرح آمريکا براي نظارت وتحقيق پيرامون برنامه اتمي مخفي ليبي گفت: من هيچ اطلاعي ازطرح آمريکا دراين مورد ندارم، اما تا آن جا که موضوع به ما مربوط مي شود، صلاحيت اقدام درزمينه برنامه اتمي ليبي با سازمان بين المللي انرژي اتمي است وما قصد داريم اين کار را به تنهائي انجام دهيم. آقاي البرادعي اين سخنان را درپي ديدارازليبي به عمل آورد. وي درجريان سفرهفته گذشته خود به ليبي، به اتفاق گروهي ازبازرسان تسليحاتي سازمان بين المللي انرژي اتمي، از چهارجايگاه اتمي اين کشور درطرابلس، که سابقا مخفي نگاه داشته شده بود، ديدارکرد واعلام داشت ليبي سال ها با توليد سلاح هاي اتمي فاصله داشته است. به گفته سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي، معمر قذافي، رهبر ليبي، درجريان ملاقات با محمد البرادعي اطمينان داد که کمال همکاري را با بازرسان تسليحاتي به عمل خواهد آورد وگفت قصد دارد برنامه اتمي ديرپا ومخفي کشورخود را لغو کند. کاخ سفيد و سازمان بين المللي انرژي اتمي سال گذشته نيز درمورد برنامه سلاح هاي اتمي عراق وايران دچاراختلافاتي شدند. آمريکا تحت عنوان خطرسلاح هاي اتمي وساير سلاح هاي کشتارجمعي به عراق حمله کرد، درصورتي که سازمان بين المللي انرژي اتمي ماه ها پيش ازحمله به عراق اعلام کرده بود عراق در موقعيتي نيست که بتواند دست به توليد جنگ افزاراتمي بزند. درعمل نيز، هشت ماه پس ازسقوط رژيم عراق چنين سلاح هائي درعراق پيدا نشده است. آمريکا ارزيابي ماه نوامبرگذشته سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره ايران را نيزکه بازرسان اين سازمان دليلي درمورد برنامه تسليحاتي اين کشورپيدا نکرده اند، با ترديد تلقي کرده است. يک مقام آمريکائي مي گويد: آقاي البرادعي فقط ازچهارجايگاه اتمي ليبي ديدارکرده است، درصورتي که اطلاعات سازمان سيا ودستگاه خبرگيري بريتانيا حکايت ازآن دارد که 11 جايگاه تاسيسات اتمي درليبي وجود دارد. رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي روزسه شنبه، طي سخناني که ياد آوراختلافات پيشين اين سازمان با آمريکا درمورد برنامه هاي اتمي عراق و ايران بود، اعلام کرد: سازمان بين المللي انرژي اتمي نيازي به همکاري آمريکا درمورد برچيدن برنامه اتمي ليبي ندارد. دولت آمريکا گفت که مراتب گسترده ترازآن است که سازمان بين المللي انرژي اتمي تصورمي کرده است. به همين جهت واشنگتن تصميم گرفته است بازرساني آمريکائي را به اتفاق کارشناسان بريتانيائي براي کمک به تحقيقات جاري وبرچيدن برنامه تسليحاتي ليبي به اين کشور اعزام کند. اما سازمان بين المللي انرژي اتمي اعلام کرد که نيازي به همکاري اين دوکشوردراين زمينه ندارد. محمد البرادعي رئيس اين سازمان روزسه شنبه در پاسخ به سئوالي درمورد طرح آمريکا براي نظارت وتحقيق پيرامون برنامه اتمي مخفي ليبي گفت که هيچ اطلاعي ازطرح آمريکا دراين مورد ندارد، اما تا آن جا که موضوع به ما مربوط مي شود، صلاحيت اقدام درزمينه برنامه اتمي ليبي با سازمان بين المللي انرژي اتمي است وما قصد داريم اين کار را به تنهائي انجام دهيم.
XS
SM
MD
LG