لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۵

کمک‌هاي موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا به زلزله زدگان بم، از ديد يك سخنگو


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): سازمان هاي يهودي نيويورک، از جمله موسسات خيريه مذهبي آمريکائي بودند که براي کمک به آسيب ديدگان زلزله بم به جمع آوري اعانه پرداختند. يکي از اين تشکل هاي خيريه يهودي، موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا است که در مصاحبه با راديوفردا گفت کمک هاي خود را در اختيار يک سازمان امدادگر آمريکائي که دربم فعال است، اهداء خواهد کرد. همکار ما در نيويورک، بهنام ناطقي گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا، American Jewish World Service روز جمعه، يک روز بعد از فاجعه زلزله در بم، با انتشار اطلاعيه اي براي دريافت کمک هاي نقدي براي زلزله زدگان بم اعلام آمادگي کرد و تاکيد کرد که اين کمک ها را به انجمن هاي جامعه مدني در ايران و موسسات غيردولتي خواهد رساند. خانم راني استرانگنين Strongnin سخنگوي موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا، در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد: با اينکه اطلاعيه اين موسسه روز جمعه و در تعطيلات کريسمس در آمريکا بيرون آمد، تاکنون 7 هزار دلار براي کمک به زلزله زدگان بم از يهوديان آمريکا جمع آوري کرده است. خانم استرانگنين مي گويد خانم راني استرانگنين (سخنگوي موسسه خدمات جهاني يهوديان امريکا):At the moment, since we started this campaign on Friday, right after we learned of the disaster, considering that it was Christmas weekend here, we raised about $7,000 already, and money is still coming in. سخنگوي موسسه خدمات جهاني يهوديان امريکا در نيويورک مي گويد: تا حالا 7 هزار دلار جمع شده و بيشتر هم دارد جمع مي شود. وي مي گويد مبالغي که جمع آوري مي شود به سازمان هاي غيردولتي که در کارهاي انساندوستانه کمک مي کنند، داده مي شود. راني استرانگنين: The funds that we receive are allocated to non-governmental organizations that are assisting with humanitarian efforts. وي مي افزايد البته اين پول از سوي يهوديان آمريکا اعطاء مي شود. راني استرانگنين: And of course, this is money coming from American Jewish community. موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا، يک موسسه خيريه غيردولتي در آمريکا است که در خاورميانه، آمريکاي جنوبي و آسيا، يا از طريق کمک مالي يا از طريق اعزام متخصص و داوطلب در طرح هاي عمراني، آموزشي و گسترش جامعه مدني فعاليت مي‌کند. خانم استرانگنين، سخنگوي اين موسسه، در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد: «ما معمولا وقتي به موسسات غيردولتي و امداد و عمران در نقاط مختلف جهان براي عمران درازمدت کمک مالي مي‌دهيم، با آنها در انجام طرحها شريک مي‌شويم، ولي در مورد ايران ما شريکي نداريم و بنابراين با موسسات امداد بين المللي شريک خواهيم شد که در حال حاضر در بم هستند و دارند خدمات ارائه مي دهند و موسساتي قابل اعتماد و پاسخگو هستند. خانم استرانگنين: One of our primary partners will be the American organization, Direct Relief International and will be providing essential medical supply. سخنگوي سازمان خدمات جهاني يهوديان آمريکا مي گويد يکي از موسساتي که ما در مورد زلزله بم با آن همکاري مي کنيم موسسه آمريکائي امداد مستقيم بين المللي American Relief International است که به آن دارو و تجهيزات پزشکي براي حمل به ايران داده خواهد شد. سازمان هاي يهودي نيويورک، از جمله موسسات خيريه مذهبي آمريکائي بودند که براي کمک به آسيب ديدگان زلزله بم به جمع آوري اعانه پرداختند. يکي از اين تشکل هاي خيريه يهودي، موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکاAmerican Jewish World Service، روز جمعه با انتشار اطلاعيه اي براي دريافت کمک هاي نقدي براي زلزله زدگان بم اعلام آمادگي کرد و تاکيد کرد که اين کمک ها را به انجمن هاي جامعه مدني در ايران و موسسات غيردولتي خواهد رساند. خانم راني استرانگنين Strongnin سخنگوي موسسه خدمات جهاني يهوديان آمريکا، در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد که با اينکه اطلاعيه اين موسسه روز جمعه و در تعطيلات کريسمس در آمريکا بيرون آمد، تاکنون 7 هزار دلار براي کمک به زلزله زدگان بم از يهوديان آمريکا جمع آوري کرده است كه به صورت دارو و تجهيزات پزشكي، در اختيار موسسه غيردولتي امداد مستقيم بين المللي Direct Relief International گذاشته خواهد شد.
XS
SM
MD
LG