لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۶

بازشدن گذرگاههای دريايی دراثرتشدیدگرما


آژانس فضايی اروپا گزارش داد، کوتاهترين گذرگاه ميان دواقيانوس آرام و اطلس در غرب قطب شمال، که همواره پوشيده از يخ بود در اثر گرمايش زمين کاملا باز شده است.
بنا بر اين گزارش، تصاوير دريافت شده از طريق ماهواره نشان ميدهد که با ذوب شدن يخها در اين گذر گاه، اکنون کشتيها می توانند بدون احتياج به يخ شکن، در شمال کانادا ميان دو اقيانوس رفت و آمد کنند.
به گفته آژانس فضايی اروپا، در سوی ديگر قطب شمال، گذرگاه شرقی که بخشی از آن در منطقه سيبری روسيه واقع است، هنوز بطور پراکنده پوشيده از يخ و مسدود است.
گزارش مذکور بر نگرانی ها، در مورد سرعت گرمايش زمين دامن زده است.
XS
SM
MD
LG