لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۷

مذاکرات آژانس وايران، برای چهارمین روز درتهران ادامه دارد


مذاکرات هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران، در تهران، برای چهارمين روزادامه دارد. سرپرستی هيات آژانس را «اولی هاينونن» ، معاون محمد البرادعی، بر عهده دارد.
سرپرستی هيات ايرانی نيز با جواد وعيدی ، معاون بين المللی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی است.
کارشناسان آژانس برای دريافت پاسخ های ايران به سوال های موجود در زمينه سانتريفيوژهای P۱و طرح های پيشرفته سانتريفيوژهای P۲، به تهران رفته اند.


براساس برنامه "کاری" توافق شده ميان دو طرف، ايران بايد تا ماه دسامبر به سوال های آژانس برای رفع ابهام از برنامه هسته ايش پاسخ دهد.


XS
SM
MD
LG