لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۷

دو سازمان بین المللی خواستار آزادی محمود صالحی شدند


سازمان عفوبين الملل، کنفدارسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، خوا ستار آزادی فوری و بی قيد وشرط محمود صالحی، رئيس سابق سنديکای خبازان سقز شده اند. در اين بيانيه آمده است : محمود صالحی که از يک سال پيش، بدليل فعاليت هايش در دفاع از حقوق قانونی کارگران، در زندان بسر می برد، و از مدت هاپيش دچار بيماری های وخيم است، اکنون در اعتصاب کامل غذا بسر می برد که موجب نگرانی جدی درباره وضعيت سلامتی او شده است. اين بيانيه می افزايد : آقای صالحی، در اعتراض به احضار مجددش به دادگاهی در سنندج، و وارد آوردن اتهام های جديدی به او ، دست به اعتصاب غذا زده است. اتهام های جديد وی "ارتباط با خارج از زندان، با هدف ارسال پيام های همبستگی با دانشجويان، و سايرزندانيان ِ در حال اعتصاب غذا"، اعلام شده است. عفو بين الملل و اتحاديه های کارگری بين المللی در بيانيه خود می گويند : قرار بود محمود صالحی بيست وسوم مارس، دو روز ديگر، با پايان دوره يک ساله زندانش آزاد شود، اما مسوولان جمهوری اسلامی با احضار مجدد او می خواهند نگهداريش در زندان را توجيه کنند.


XS
SM
MD
LG