لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ تهران ۰۳:۱۳

فرکانس های جدید رادیو فردا
MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۶۱۱۵ ۷۱۴۵ زمان به وقت تهران: ۳:۰۰-۴:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۶۱۱۵ ۹۵۲۰ زمان به وقت تهران: ۴:۳۰-۵:۰۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۶۱۱۵ ۹۵۲۰ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۵:۰۰-۵:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۹۲۵ ۹۵۲۰ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۵:۳۰-۶:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۴۳۰ ۹۵۸۵ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۶:۳۰-۷:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۵۸۵ ۱۲۰۱۵ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۷:۳۰-۸:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۵۸۵ ۱۵۶۹۰ ۱۷۶۷۵ زمان به وقت تهران: ۸:۳۰-۱۱:۰۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۱۵۶۹۰ ۲۱۷۱۵ زمان به وقت تهران: ۱۱:۰۰-۱۵:۰۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۱۳۶۸۰ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۱۱۷۵۰ ۱۳۶۸۰ ۱۵۴۱۰ زمان به وقت تهران: ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۱۱۷۵۰ ۱۱۸۴۰ ۱۳۶۸۰ زمان به وقت تهران: ۱۸:۰۰-۱۸:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰ ۷۵۸۰ ۱۱۸۴۰ زمان به وقت تهران: ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰ ۷۵۸۰ ۹۷۸۵ زمان به وقت تهران: ۱۹:۳۰-۲۰:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰ ۷۵۸۰ ۹۵۹۵ زمان به وقت تهران: ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۸۰ ۹۳۳۵ ۹۵۷۰ زمان به وقت تهران: ۲۱:۳۰-۲۲:۳۰MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۴۸۵ ۷۵۸۰ ۹۳۳۵ زمان به وقت تهران: ۲۲:۳۰-۲۴:۰۰MW: ۱۵۷۵ زمان به وقت تهران: ۲۴:۰۰-۲:۳۰


XS
SM
MD
LG