لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۲۰:۳۸

بزرگترين اعتراض تاريخ ترکيه‌ عليه گسترش بنيادگرايی اسلامی


به‌ گزارش رسانه‌های ترکيه‌ تجمع ديروز آنکارا بزرگترين اعتراض تاريخ جمهوری ترکيه‌ عليه‌ ارتجاع و خطر گسترش بنيادگرايی اسلامی بود.

در ترکيه‌ برگزاری تجمع صدهاهزار نفری هواداران جدايی دين از سياست موقعيت رجب طيب اردوغان نخست وزير فعلی اين کشور را برای احراز مقام رياست جمهوری تضعيف کرده‌ است.


به‌ گزارش رسانه‌های ترکيه‌ تجمع ديروز آنکارا بزرگترين اعتراض تاريخ جمهوری ترکيه‌ عليه‌ ارتجاع و خطر گسترش بنيادگرايی اسلامی بود.


برگزاری تجمع پاسداری از جمهوری توسط انجمن فکری آتاترک درآنکارا مورد حمايت گسترده‌تر از آنچه‌ انتظار می رفت قرار گرفت.


رسانه‌های ترکيه‌ مهم ترين بخش اخبار و گزارش های روز يکشنبه‌ ۱۵ آوريل خود را به‌ تجمع صدها هزار نفری آنکارا برای پاسداری از جمهوری، اختصاص داده‌اند.


به‌ گزارش ستاد ارتش ترکيه‌ ۳۷۰ هزار نفر از شرکت کنندگان تجمع روز شنبه‌ گذشته‌ از آرامگاه‌ آتاترک ديدن بعمل آوردند و شمار بيشتری از اين تعداد بدليل ازدحام بيش از حد جمعيت امکان ورود به‌ آنت کابر يا آرامگاه‌ آتاترک را نداشتند.


رسانه‌های مستقل ترکيه‌ شمار شرکت کنندگان ميتينگ «پاسداری از جمهوری» را حدود يک مليون نفر اعلام کرده‌اند.


به‌ گزارش آژانس خبرترک ميتينگ روز ۱۴ آوريل آنکارا، بزرگترين اعتراض تاريخ ۸۵ ساله‌ جمهوری ترکيه‌ عليه‌ بنيادگرايی اسلامی وتغيير ساختارهای لاييک اين کشور است.


بنابراين گزارش ارجمند يلماز رييس پليس آنکارا در اواسط ميتينگ بدليل افزايش جمعيت شرکت کنندگان مجبور شد برنامه‌ پليس برای کنترل و حفظ امنيت را تغيير دهد.


واکنش مطبوعات ترکیه


مطبوعات ترکيه‌ ۱۴ آوريل را روز تاريخی بيداری ملی در برابر ارتجاع نامگذاری کرده‌ و در مطالب خود به‌ بررسی جنبه‌های گوناگون و تاثيرات اين ميتينگ پرداخته‌اند.


روزنامه‌ جمهوريت تحت عنوان: «بيداری ملی؛ بزرگترين متينگ تاريخ جمهوری ترکيه‌ در آنکارا» به‌ اين موضوع پرداخته‌ است.


روزنامه‌ حريت در اين مورد می نويسد:«: ميتينگ آنکارا تبلور اقتدار ملی و بزرگترين اعتراض عليه‌ ورود اسلامگرايان به‌ کاخ رياست جمهوری بود.»


روزنامه‌ اکشام خاطر نشان کرد ‌که در روز شنبه‌ تمام نگاه ها به‌ آنکارا دوخته‌ شده‌ بود


به‌ گفته‌ کارشناسان سياسی ترکيه‌، ميتينگ روز۱۴ آوريل هواداران جدايی دين از سياست در آنکارا، عزم اسلامگرايان برای دستيابی به‌ مقام رياست جمهوری را با خلل مواجه‌ می کند.

.


رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه‌ که‌ در روز برگزاری ميتينگ پاسداری از جمهوری برای سفری ۲ روزه‌ به‌ آلمان رفته‌ بود، درباره‌ حجم بالای تبليغات عليه‌ او و حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه‌ گفت: «به‌ رغم همه‌ اينها رييس جمهوری با اراده‌ حزب حاکم انتخاب خواهد شد.»


اما به‌ گفته‌ کارشناسان سياسی ترکيه‌، ميتينگ روز۱۴ آوريل هواداران جدايی دين از سياست در آنکارا، عزم اسلامگرايان برای دستيابی به‌ مقام رياست جمهوری را با خلل مواجه‌ می کند.


حمايت گسترده‌ مردم از ارتش در اين روز راه‌ را برای کودتای نظامی عليه‌ دولت اردوغان هموار کرده‌ است.


قرار است از روز دوشنبه‌ ۱۶ آوريل کانديداهای احراز مقام رياست جمهوری ترکيه‌ اعلام شوند.


در ترکيه‌ رييس جمهوری در پارلمان اين کشور انتخاب می شود و حزب اسلامگرای حاکم اکثريت مطلق پارلمانی را داراست.


پاسداری از «جمهوری ترکيه»


راهپيمايی پاسداری از «جمهوری ترکيه» با ابتکار انجمن فکری آتاترک و حمايت احزاب ملی گرای اين کشور وبا حضور صد ها هزار نفر در آنکارا برگزار شد.


در حالی که‌ ساعت آغاز راهپيمايی ۱۱ صبح اعلام شده‌ بود، از ساعت ۷ صبح خيابان های منتهی به‌ آنت کابير آرامگاه‌ آتاترک مملو از جمعيت ده ها هزار نفری مردم بود.


دورسون علی اوزجان دبير اول انجمن فکری آتاترک قبل از آغاز تجمع هدف از برگزاری تجمع را پاسداری از قانون اساسی، لائيسيته‌ و ارکان جمهوری ترکيه‌ تا ابد توصيف کرد.


تجمع پاسداری از جمهوری در آنکارا در ساعت ۱۱ صبح شنبه‌ ۱۴ آوريل، با سخنان پرفسور علی ارجان معاون انجمن فکری آتاترک آغاز شد.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG