لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۴۱

تروريسم؛ جنگ برای شناسايی هويت


رضا اصلان پژوهشگرو نويسنده کتاب «لا اله الا الله» که تا امروز به ده ها زبان دنيا ترجمه شده است

رضا اصلان، پژوهشگر و نويسنده کتاب لا اله الا الله که تا امروز به ده ها زبان دنيا ترجمه شده است، در يک سخنرانی در سمينار «سازمان امنيت جهانی» که هر ماه در دانشگاه لس آنجلس با حضور اعضای اين سازمان برگزار می شود، درباره «تروريسم و چالش های جهانی در رويارويی با پيوريتانيسم مسيحی و خشونت در دنيای اسلام» صحبت کرد.


سازمان امنيت جهانی، هرماه با برگزاری سخنرانی هايی، به بحث و تجزيه و تحليل نظرات کارشناسان مختلف درباره مسائل امنيت جهانی در دنيای امروز می پردازد.


اين سازمان از سوی انجمن پزشکان مسئول و وابسته به جامعه حمايت می شود و اغلب اعضای آن را استادان دانشگاه و پژوهشگران در رشته های مختلف علوم اجتماعی تشکيل می دهند.


در حول و حوش معاون رييس جمهور آمريکا، هستند کسانی که شديدا مايلند با ايران درگيری نظامی پيدا کنند و اين مسئله تنها بخاطر از بين بردن امکانات دستيابی رژيم ايران به انرژی هسته ای نيست بلکه آنها حقيقتا باور دارند که يک حمله نظامی می تواند به پايداری رژيم لطمه بزند
رضا اصلانی

رضا اصلان که به عنوان کارشناس مسائل مربوط به خاورميانه و اسلام با اغلب رسانه های آمريکايی از جمله – «ان پی آر» تلويزيون آموزشی و غير انتفاعی آمريکا، «سی ان ان»، شبکه تلويزيونی «سی بی اس» و روزنامه لس آنجلس تايمز همکاری دارد، در اين سخنرانی مبارزه عليه «تروريسم» را جنگی «ناموفق» خواند چرا که به گفته او، «ما اجازه داده ايم تا القاعده و اصولا گروه هايی که ما با آنها رودررو هستيم معنی و مفهوم اين جنگ را برای ما تعيين کنند.»


رضا اصلان می گويد:«اين گروه ها معتقدند که در يک جنگ وابسته به عالم هستی مشغول به مبارزه هستند و به آن از ديدگاهی آسمانی و روحانی نگاه می کنند. برای اين جنگجويان، برنده شدن در اين جنگ ابعاد قابل اندازه گيری و مشخصی که در دنيای واقعيت قابل لمس باشد وجود ندارد، بلکه اين جنگی است که برنده شدن در آن تنها در عالم هستی و در قالب روحانيت ممکن است.»


او می افزايد:«اين جنگ در ذهنيت اين جنگجويان به مبارزه بين خوب و بد تبديل شده است، جنگی که جهان را بين «ما» و «آنها» تقسيم می کند. اين جنگ برای کشورگشايی و دستيابی به سرزمين های تازه نيست بلکه جنگی است برای به دست آوردن و شناسايی هويت.»


اين نويسنده می گويد:«مشکل اينجاست که ما در غرب به جای کم ارزش جلوه دادن چنين تفکری آن را کاملا پذيرفته ايم و اجازه داده ايم تا جنگ عليه تروريسم به شکلی که آنها برای ما فرموله کرده اند پيش برود و در نتيجه به نفع آنها و به ضرر ما تمام شود.»


آقای اصلان می افزايد:« ما به آنها نشان داده ايم که بله، اين به راستی يک جنگ آسمانی ميان بد و خوب است، با اين تفاوت که در غرب ما خوب هستيم و شما بد و به اعتقاد من اين جنگی است که ما هرگز در آن برنده نخواهيم شد. با ديدگاه مذهبی که ما در اين کشور پيدا کرده ايم و تفکر مذهبی که در ميان نيروهای نظامی ما حکمفرما شده است و تصويری که رهبران سياسی آمريکا از اين کشمکش ها با تروريسم و تندروهای اسلامی به دست داده اند، امروز اين درگيری ها در دنيای غرب نيز به جنگی برای بقای بشريت تبديل شده است و در نتيجه ما هم درگير همان جنگی هستيم که تندروهای اسلامی و تروريست ها درگير آن هستند و هر چقدر هم که کوشش کنيم نخواهيم توانست از نظر تعصب و احساسات شديد مذهبی بر آنها پيروز شويم.»


رضا اصلان درباره آينده جنگ عراق می گويد:«جنگ عراق در حقيقت يک جنگ معمولی ميان دو کشور مختلف نيست. اين جنگ ميان دو ايدئولوژی مختلف است و با ايدئولوژی ها نمی توان با استفاده از اسلحه مقابله کرد. هرچند اين جنگ با تمام جنبه های نظامی که در آن وجود دارد، يک جنگ واقعی است همان طور که جهادی که در مقابله با ما وجود دارد يک جهاد واقعی است و در آن شکی نيست و ما بايد بتوانيم با دستيابی به يک راه حل و يک موفقيت نسبی به اين درگيری پايان دهيم.»


در اين جنگ ايدئولوژی ها اسلحه اصلی توپ و تانک نيست بلکه اين کلمات هستند که نقش اصلی را بعهده دارند. به اعتقاد من، ما در آمريکا در اين جنگ جلو بردن ايدئولوژی ها و استفاده از کلمات نتوانسته ايم به موفقيت لازم دست يابيم و نتوانسته ايم در مقابل تبليغات منفی که در مورد غرب در جوامع اسلامی وجود دارد ايستادگی کنيم. تبليغاتی که بر مبنای آن جنگ آمريکا بر عليه تروريسم را به شکل يک جنگ صليبی عليه اسلام نمايانده اند
رضا اصلان

او می افزايد:« اما در اين جنگ ايدئولوژی ها، اسلحه اصلی توپ و تانک نيست، بلکه اين کلمات هستند که نقش اصلی را به عهده دارند. به اعتقاد من، ما در آمريکا در جلو بردن ايدئولوژی ها و استفاده از کلمات نتوانسته ايم به موفقيت لازم دست يابيم و نتوانسته ايم در مقابل تبليغات منفی که در مورد غرب در جوامع اسلامی وجود دارد ايستادگی کنيم. تبليغاتی که بر مبنای آن جنگ آمريکا عليه تروريسم را به شکل يک جنگ صليبی عليه اسلام نمايانده اند. به نظرمن ما بايد بکوشيم تا عکس اين موضوع را ثابت کنيم.»

آقای اصلان که در سخنرانی خود در مورد امکان حمله نظامی به ايران نیز صحبت کرد، می گويد:« اين مسئله ای است که به طور روزانه دچار تغيير و تحول می شود. به نظر من در ميان دولت کنونی آمريکا به ويژه در حول و حوش معاون رييس جمهوری آمريکا، هستند کسانی که شديدا مايلند با ايران درگيری نظامی پيدا کنند و اين مسئله تنها به خاطر از بين بردن امکانات دستيابی رژيم ايران به انرژی هسته ای نيست، بلکه آنها حقيقتا باور دارند که يک حمله نظامی می تواند به پايداری رژيم لطمه بزند و در نتيجه به مردم ايران کمک کنند تا با برپاخيزی و قيامی مردمی دولت جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.»


او می گويد:«اما در هفته های اخير به نظر می رسد که عملکردها از خونسردی بيشتری برخوردار شده اند و اين مسئله به خصوص از طريق وزير امور خارجه آمريکا به اشکال گوناگون مطرح شده است و مسئله جالب تر اينجاست که جمهوری اسلامی نيز با امکان وجود اين حمله نظامی توجه بيشتری نسبت به اعمال وعکس العمل های خود نشان داده است.»


آقای اصلان تصريح می کند:«امروز رژيم جمهوری اسلامی با حضور نيروی دريايی آمريکا در آب های خليج فارس آن اتکا به نفس هميشگی خود را از دست داده است و تمايل بيشتری به گفت وگو با جوامع بين المللی از خود نشان می دهد.»

به عقيده آقای اصلان، آمريکا به ايران حمله نخواهد کرد.


او می گويد:« به نظر من حمله اسراييل به لبنان در تابستان سال گذشته لطمه بزرگی به اين طرح وارد آورد همچنين امکان انتقامجويی های ايران از راه دخالت در مسائل عراق، لبنان و فلسطين خيلی مهم تر از آن است که که آمريکا بتواند آن را به سادگی انکار کند. اما فراموش نکنيد پيش از آغاز جنگ با عراق بسياری اعتقاد داشتند آمريکا هرگز دست به چنين حمله ای نخواهد زد. امروز بسياری در مورد ايران همين حرف را مي زنند و به همين جهت نيز پيش بينی در اين مورد در حال حاضر بسيار مشکل است.»


XS
SM
MD
LG