لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ تهران ۱۷:۰۸

شمارش معکوس برای انتخاب رییس جمهوری لبنان


به رغم اينکه گروههای سياسی لبنان تنها تا ساعت نيمه شب جمعه فرصت دارند، هنوز نتوانسته اند بر سر انتخاب يک نفر برای تصدی مقام رياست جمهوری اين کشور به توافق برسند.
به رغم اينکه گروههای سياسی لبنان تنها تا ساعت نيمه شب جمعه فرصت دارند، هنوز نتوانسته اند بر سر انتخاب يک نفر برای تصدی مقام رياست جمهوری اين کشور به توافق برسند.

به رغم اينکه نمایندگان پارلمان لبنان تنها تا نيمه شب جمعه فرصت دارند که رییس جمهوری جدید لبنان را انتخاب کنند، هنوز نتوانسته اند بر سر انتخاب يک نفر برای تصدی مقام رياست جمهوری اين کشور به توافق برسند.


به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، صبح روز پنج شنبه احزاب رقيب لبنانی گرد هم آمدند تا آخرين تلاش های خود را برای توافق بر سر انتخاب جانشين اميل لحود به کار گيرند، اما در حالی که فقط يک روز به پايان دوره رييس جمهوری فعلی باقی مانده، هيچ نشانه ای از دستيابی به توافق نزد احزاب ديده نميشود.


پارلمان لبنان، پس از اينکه چهار بار جلسه رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری را با تعويق انداخت اعلام کرد که در ساعت یک بعدازظهر روز جمعه، بيست و سوم نوامبر – ۱۱ ساعت پيش از پايان دوره رياست جمهوری اميل لحود - برای انتخاب جانشين وی رای گيری خواهد کرد.


پارلمان لبنان، پس از اينکه چهار بار جلسه رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری را با تعويق انداخت اعلام کرد که در ساعت ۱ بعدازظهر روز جمعه، بيست و سوم نوامبر – ۱۱ ساعت پيش از پايان دوره رياست جمهوری اميل لحود - برای انتخاب جانشين وی رای گيری خواهد کرد.

پيش از اين هر سه نوبت انتخابات، به دليل عدم توافق احزاب موافق و مخالف سوريه بر روی فردی واحد، به تعويق افتاده است.


ناظران می گويند که اگر در روز جمعه رييس جمهوری لبنان تعيين نشود، خلاء قدرت در اين کشور موجب خواهد شد تا صحنه سياست داخلی اين کشور با بحرانی شبيه به آنچه در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رخ داد، رو به رو شود. لبنان در آن سال ها عرصه جنگ داخلی خونباری بود.


روزنامه النهار، ارگان حزب حاکم، تيتر صفحه اول روز پنج شنبه را چنين انتخاب کرد: «يک روز مانده به ساعت صفر: يا يک معجزه، يا خلاء قدرت»


روزنامه المستقبل که در اختيار سعد حريری از سياستمداران مخالف سوريه است نيز در شماره روز پنجشنبه، سوریه را متهم کرده است که با استفاده از عوامل لبنانی خود، دست يابی به يک توافق را «مسدود» کرده است.


آقای حريری – فرزند رفيق حريری، نخست وزير فقيد لبنان - رهبری فراکسيون ضد سوری پارلمان لبنان را به عهده دارد. اين فراکسيون اکثريت شکننده کرسی های پارلمان را در اختيار دارد.


وی همچنين روز چهارشنبه در رويدادی کم نظير در نشست مشترکی با ميشل عون شرکت کرد. آقای عون، رهبر حزب مخالف و فرمانده سابق ارتش لبنان، فردی مسيحی است که با گروه حزب الله هم پيمان است و خود نيز نامزد رياست جمهوری است. ديدار روز چهارشنبه حريری ـ عون نيز بی نتيجه پايان يافت.


اين ديدار در پی مکالمه تلفنی نيکولا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، با هر دو رهبر صورت گرفت. فرانسه، از طريق تلاش های وزير امور خارجه خود، برنار کوشنر، می کوشد تا بين دو جناح ميانجيگری کند.


البته برنار کوشنر در تلاش های خود تنها نيست. شب گذشته ميگوئل آنخل موراتسيون، وزير امور خارجه اسپانيا و ماسيمو دالما، وزير امور خارجه ايتاليا نيز وارد لبنان شدند تا شابد بتوانند دست يابی به توافق را امکان پذير کنند.


اين سه کشور اروپايی بيشترين تعداد نيروها را در بين نزديک به چهارده هزار سرباز حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان دارند.


ميدان مقابله ايران و سوريه با غرب


انتخاب رييس جمهوری لبنان در بن بستی گرفتار آمده است که به محل کشمکش دو جناح تبديل شده است: دولت متکی به غرب نخست وزير فواد سينيوره، و نيروهای اپوزيسيون به رهبری حزب الله؛ متحد سوريه و ايران.


اکثريت ضدسوری پارلمان مترصد است تا رييس جمهوری را در نشست روز جمعه با اکثريت نسبی انتخاب کند. اما اگر اين امر، با به حد نصاب نرسيدن نشست، محقق نشود، احتمالا ناآرامی و خشونتهای خيابانی در پايتخت روی خواهد داد.

جناح سينيوره اصرار دارد چهرهای ضد سوری را بر جای امیل لحود بنشاند که طرفدار سياست های سوريه به شمار می رود.


طرفداران سينيوره اکثريتی لرزان در پارلمان لبنان دارند اما اپوزيسيون، حضور در جلسات پارلمان را تا توافق بر سر نامزدی قابل قبول تحريم کرده است.


نشست ۲۵ سپتامبر پارلمان، به علت به حد نصاب نرسيدن نمايندگان، نتوانست وارد دستور انتخاب رييس جمهوری شود. پس از آن، دو نشست بعدی نيز تا زمانی نامعين به تعويق افتاد.


اکثريت ضدسوری پارلمان مترصد است تا رييس جمهوری را در نشست روز جمعه با اکثريت نسبی انتخاب کند. اما اگر اين امر، با به حد نصاب نرسيدن نشست، محقق نشود، احتمالا ناآرامی و خشونت های خيابانی در پايتخت روی خواهد داد.


در غياب رييس جمهوری، دولت به رهبری فواد سینیوره، کنترل کامل قوه مجريه را در دست خواهد گرفت. اما اميل لحود اظهار اميدواری کرده است قدرتش را به کابينه سينيوره تفويض نکند.


صاحب نظران می گويند، سناريوی محتمل ديگر آن است که امیل لحود قدرت را به فرماندهان ارتش واگذارد و دولتی رقيب پديد آورد يا حتی شرايط فوق العاده در کشور اعلام کند.


XS
SM
MD
LG