لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تهران ۰۰:۰۹

اعتراض دانشجویان به «بسته شدن فضای سیاسی»


روز جمعه در اعتراض به «فشارهای اخیر به فعالان سیاسی و مدنی» سه بیانیه از سوی دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان دانشگاههای شریف و تهران منتشر شد.
روز جمعه در اعتراض به «فشارهای اخیر به فعالان سیاسی و مدنی» سه بیانیه از سوی دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان دانشگاههای شریف و تهران منتشر شد.

دفتر تحکيم وحدت، روز جمعه در واکنش به برخورد های اخير با روزنامه ها، خبرگزاری ها و فعالان دانشجويی، با انتشار اطلاعيه ای ضمن محکوم کردن آنچه «موج برخورد با روزنامه ها و رسانه های مستقل» توصيف شده است، به اين موضوع اعتراض کرد.


محمد هاشمی، دبير تشکيلات تحکيم وحدت در مصاحبه با راديو فردا گفت که اين تشکل دانشجويی معتقد است که در صورت ادامه يافتن روند کنونی، «در آينده رسانه ای هم وجود نخواهد داشت که بخواهد بازتاب دهنده اين ظلمی باشد که بر فعالان سياسی و مدنی وارد می شود.»


آقای هاشمی در تشريح شرايطی که اعتراض اين گروه دانجشويی را در پی داشته افزود: «نهاد های مدنی روزهای سختی را سپری می کنند و هر روز خبری از تعليق و توقيف و احضار می شنويم. در اين شرايط مطبوعات به مراتب وضع اسفبارتری دارند، زيرا بازتاب دهنده ظلمی هستند که به ساير نهادها وارد می شود و تلاش می کنند به رغم محدوديت هايی که دارند، تا جايی که ممکن است افکار عمومی را نمايندگی کنند.»


دبير تشکيلات تحکيم وحدت، با بيان اينکه «تحمل حاکميت برای شنيدن صدای هر گونه اعتراضی بسيار اندک است» گفت: «در روزهای گذشته شاهد توقيف روزنامه هم ميهن، لغو مجوز روزنامه مشارکت و افزايش فشار بر خبرگزاری ايلنا که موجب استعفای مدير عامل اين خبرگزاری شد بوديم. اين اتفاقات رخ داد تا اندک روزنه های اطلاع رسانی آزاد که در ايران وجود داشت هم تقريبا بسته شود.»

وی همچنين به نزديکی سالگرد روز ۱۸ تيرماه اشاره کرد که برای دانشجويان اهميتی ويژه دارد. آقای هاشمی گفت: «ما در آستانه ۱۸ تير هستيم، دوستان ما در دانشگاه امير کبير بيش از ۶۰ روز است که در زندان هستند؛ قطعا دانشگاه نسبت به اتفاقاتی که در آن می افتد، منفعلانه عمل نخواهد کرد.»


اين فعال دانشجويی افزود که اين روزها، موضوع انتخاباتی که در پايان سال برگزار خواهد شد نيز بر فعاليت سياسی در ايران تاثير گذاشته و افزود: «اين موارد نمی تواند در بستن فضای مطبوعات بی تاثير باشد. اما حاکميت، سياستی که بر مطبوعات و رسانه ها اعمال کرده همين سياست است، رفتارهای دوگانه ای درباره مطبوعات دارد. از طرفی شاهد لغو توقيف روزنامه هم ميهن هستيم و از طرفی به فاصله اندکی پس از انتشار دوباره اين روزنامه، می بينيم که با حکم دادستانی تهران اين روزنامه دوباره توقيف می شود. اين سياست ها از مدت ها پيش آغاز شده است.»


اعتراض دانشجويان دانشگاههای صنعتی شريف و تهران


همزمان با اعتراض دفتر تحکيم وحدت، ، انجمن اسلامی دانشجويان شريف در پی توقيف روزنامه هم ميهن و تعليق فعاليت های خبرگزاری ايلنا و فشارهای وارده بر دانشجويان، در بيانيه ای ضمن تحليل وقايع اخير، به اين فشارها اعتراض کرد.


در بيانيه دانشجويان اين دانشگاه معتبر ايران آمده است: «انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف ضمن هشدار نسبت به پيامد برخوردهای اخير با مطبوعات و دگر انديشان، به شدت اين گونه رفتارهای حذفی را محکوم می کند و حرکات اخير اقتدارگرايان همچون اخراج اساتيد برجسته و دگر انديش، توقيف روزنامه هم ميهن و محدود کردن خبرگزاری ايلنا را تلاشی مذبوحانه در جهت سرکوب خواست های ملت و جامعه روشنفکری می داند.»


انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران نيز در بيانيه ای برخوردهای اخير را محکوم کرده و از نهادهای حکومتی به ويژه دولت و وزارت علوم و وزارت اطلاعات خواسته است از آنچه «برخورد نظامی- امنيتی با مطبوعات و رسانه های عمومی، جريان های صنفی و فعاليت های دانشجويی» خوانده شده، دست بردارد.


همزمان به مناسبت هشتمين سالگرد ۱۸ تيرماه و برای حمايت از ۸ دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير و ديگر دانشجويان زندانی، فعالان دانشجويی در ده کشور اروپايی و آمريکا گردهم آيی هايی برگزار خواهند کرد.


XS
SM
MD
LG