لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۴
تری ايگلتون، از بزرگ ترين متفکران و نظريه پردازان معاصر، در کتاب «معنای زندگی»، که برگردان فارسی آن اخيرا با ترجمه روان عباس مخبر منتشر شد، به بنيادين ترين پرسش هائی می پردازد که به ويژه از مدرنيته به بعد و از دورانی مطرح شدند که بند ناف تفکر بشری و دليل وجودی او از مابعدالطبيعه بريده شد و انسان متکی بر عقل نقاد خودبنياد به جست و جوی معنای زندگی خود برآمد.

معنای زندگی بشر بر کره خاکی،چنان که اديان می گويند، چون غايتی قدسی،«ازپيشی» و از پيش تعيين شده است يا آن که آدمی است که با شيوه زيست و کردار فردی و اجتماعی خود به زندگی خود معنا بخشيده و خود معنای زندگی خود را تعريف می کند؟

معنای زندگی ما همان است که ما خود به زندگی می بخشيم يا زندگی بشر بر کره خاکی امری تصادفی و بی معنا يا پوچ و عبث است؟

طرح پرسشی کلی چون «معنای زندگی»در زمانه ای که پاسخ هائی کلی و فراروايت های بزرگ ناپديد شده اند،روا است؟

پرسش در باره معنا و چيستی زندگی پرسشی است که بيش تر به دوران مدرنيته مطرح شد چرا که انسان در جوامع ماقبل مدرن پاسخ اين پرسش را،اغلب،در دين می جست و گمان می کرد که دکترين دينی معنای زندگی بشر را بر کره خاکی با افسانه آفرينش و پندار غايت و فرجام مقدر قدسی پاسخ می دهد.

دردوران پست مدرن نيز طرح پاسخ های کلی مطلوب نيست چرا که اغلب پست مدرن ها پاسخ های کلی را «فرا روايت»دانسته و برآن اند که شناخت آدمی «جزئی» است و هم از اين روی پرسش ها و پاسخ های کلی،چون پرسش در باره معنای زندگی، راه به جائی نمی برند.

تری ايگلتون در کتاب «معنای زندگی» پاسخ های اين پرسش را در فرهنگ ها، مکاتب و نزد متفکران بزرگ نقد کرده و در پاسخ به اين پرسش که آيا «معنای زندگی» ازپيشی است يا زندگی همان است که در شيوه زيست و کردار آدمی ساخته می شود؛به اين پاسخ نزديک می شود که «اگر زندگی های ما معنايی داشته باشد،آن معنا همان است که ما به زندگی می بخشيم».

ايگلتون در کتاب خود معنای زندگی آدمی را بيش از هرچه در «عشق» به انسان می جويد و عشق را «فراهم آوردن فضا برای شکوفائی ديگری»تعريف می کند.

کتاب معنای زندگی در چهار فصل با عنوان های «پرسش ها و پاسخ ها»، «مساله معنا»،«کسوف معنا» و «آيا زندگی آن چيزی است که شما می سازيد؟» تنظيم شده است.

تری ايگلتون،از بانفوذترين و خلاق ترين متفکران و نظريه پردازان دهه های اخير است و در آثار متعدد خود در عرصه جامعه شناسی هنری و نقد ادبی مفاهيم و چشم اندازهای تازه ای خلق کرده است.

تری ايگلتون در ۱۹۴۳ در انگستان متولد شد. دکترای خود را از ترينيتی کالج دريافت کرد و سال ها استاد نظريه های فرهنگی در دانشگاه منچستر بود.

برخی آثار ايگلتون از جمله «مارکسيسم و نقد ادبی»،«درآمدی بر ايدئولوژی» و «نظريه ادبی» پيش از اين به فارسی ترجمه و منتشر شده اند.
XS
SM
MD
LG