لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ تهران ۰۸:۲۴

دعوت يک رهبر روحانی يهودی ازاحمدی نژاد برای بازديد از«آوشويتس»


محمود احمدی نژاد

یکی از رهبران روحانی يهوديان اسرائيل رئيس جمهوری اسلامی ايران را به بازديد از«آوشويتس» دعوت کرد و اين بازديد را بهترين راه حل برای آشنا شدن رئيس جمهوری ايران با حقايق کشتار يهوديان به دستور هيتلر دانست.

هاراو مئير لاو سه شنبه درآئين های سالروز گراميداشت ياد شش ميليون يهوديانی که درسال های حکومت هيتلر در سراسر اروپا کشته شدند، گفت: « بهترين راه حل برای فروکش کردن بحرانی که رئيس جمهوری اسلامی ايران برسر قضيه هولوکاست بوجود آورده، ديدار از اردوگاه های مرگ نازی ها و کوره های آدم سوزی، بويژه آوشويتس است.»

هاراو مئيرلاو گفت که شخصا محمود احمدی نژاد را دعوت می کند که اين بازديد را انجام دهد، و آماده است که او را دراين ديدارهمراهی کند.

هاراو لاودراين آئين درلهستان افزود: «اسناد و مدارک را به شما نشان خواهيم داد و شهادت های بسياری از بازماندگان را که همگی ثبت شده، ارائه خواهيم کرد تا شما نيزمتقاعد شويد که کشتار شش ميليون يهوديان يک حقيقت است.»

هاراو لاو ابرازتاسف عميق کرد ازاينکه کشتاريهوديان توسط آلمانی ها، لهستانی ها و سايرهمکاران حکومت نازيها دراروپا انجام شده، اما اکنون احمدی نژاد وکيل مدافع آدولف هيتلرشده است درحاليکه مردم ايران در آن سال ها با يهوديان روابط صميمانه ای داشتند و يهوديان گريخته از چنگ نازي ها را نيز در ميان خود پذيرفتند.

در زمان سلطه نازی ها براروپا و اوج گيری جنگ جهانی دوم، يهوديان بسياری حتی در سر راه گريز، به ايران رسيدند و برخی ازدواج ها ی مختلط ميان يهوديان اروپائی با ايرانيان در آن سال ها امر شگفت انگيزی نبود.

سه شنبه هزاران نفر از يهوديان، عمدتا نوجوانان و جوانان يهودی ازاسرائيل و دهها کشور ديگر، همراه با هاراو لاو و سيلوان شالوم معاون نخست وزيراسرائيل، درحاليکه بازو در بازو به نشانه همدلی و اتحاد راه می رفتند، فاصله ميان کوره آدم سوزی «آوشويتس» و اردوگاه مرگ بيرکنائو درخاک لهستان را به ياد کشته شدگان دراين مکان پيمودند.

بيش ازسه ميليون نفرازشش ميليون يهوديانی که درسال های سلطه نازی ها کشته شدند، يهوديان لهستانی بودند.

برای نخستين بار در ۶۴ سالی که از پايان جنگ جهانی دوم می گذرد، هزاران غير يهودی نيز که در هيات هائی از کشورهای مختلف اعزام شده بودند، در راه پيمائی نمادين امسال «آوشويتس» شرکت داشتند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG