لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۵۴

«احمدی‌نژاد مجلس نهم را با مجلس مظفرالدین شاه مقایسه نکند»


روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «تصويب کليات قانون جديد انتخابات» از «واکنش تند محمود احمدی نژاد» به اين مصوبه خبر داده،اما همزمان منصور حقيقت پور نماينده مجلس به احمدی نژاد توصيه کرده تا مجلس نهم که همسو با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است را با «مجلس قاجار و دوره مظفرالدين شاه» مقايسه نکند.

روزنامه های دوشنبه ايران از جمله روزنامه جهان صنعت جابه جايی اسفنديار رحيم مشايی و چند مقام دولتی ديگر را «آرايش انتخاباتی دولت» ارزيابی کرده اند.روزنامه کيهان اما خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته «ابرهای تيره ای» که او و «حلقه انحرافی» تدارک ديده اند «هرگز نمی بارد.»

روزنامه بهار در سومين شماره از دور تازه انتشارش خبر داده که به دنبال تداوم اعتصاب غذای «نسرين ستوده» وکيل و مدافع حقوق بشر،برخی از نمايندگان مجلس قصد دارند از زندان اوين بازديد کنند.

روزنامه های اعتماد و آرمان عکس يک شماره دوشنبه را به درگذشت «احسان نراقی» جامعه اختصاص داده اند.روزنامه اعتماد ضمن انتشار يادداشت هايی «علی دهباشی،فياض زاهد،منوچهر دين پرست،از قول غلامعباس توسلی نوشته «نقش احسان نراقی در تحقيقات اجتماعی ايران انکار نشدنی است.»

روزنامه حمايت وابسته به قوه قضائيه در شماره ۱۳ آذر ماه درست يک ماه پس از کشته شدن ستار بهشتی درحين بازداشت،از قول محمود آخوندی حقوقدان و استاد دانشگاه نوشته «اصل برائت» و «حق تامين امنيت قضايی»،«حق احضار پيش از صدور حکم بازداشت»،«حق تفهيم اتهام»،«حق سکوت»،و «حق داشتن وکيل» از «حقوق مسلم متهمان» است.
روزنامه بهار از قول ناصر نجاريان رئيس پليس امنيت خراسان رضوی خبر داده که «اجرای کنسرت در مشهد برای هميشه منتفی است.»

روزنامه آرمان گزارش داده که مديران ۲۳ روزنامه غيردولتی در نامه ای به محمود احمدی نژاد هشدار دادند که «اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره انديشی نشود» اين روزنامه ها «ناچار به توقف انتشار» هستند.

مقايسه مجلس همسو با خامنه ای با مجلس دوره مظفرالدين شاه

روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «تصويب کليات قانون جديد انتخابات» از «واکنش تند دولت» به مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داده است.همزمان منصور حقيقت پور نماينده مجلس طی يادداشتی در اين روزنامه به احمدی نژاد توصيه کرده که مجلس نهم که همسو با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را با «مجلس قاجار و دوره مظفرالدين شاه» مقايسه نکند.

اين روزنامه نوشته «نمايندگان مجلس در جلسه علنی روز يک شنبه خود کليات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصويب کردند اما اين مصوبه در شرايطی به‌دست آمد که نماينده دولت در مجلس به شدت با آن مخالفت کرد» و صولت مرتضوی نماينده دولت «چنين طرحی را به منزله تغيير قانون اساسی ارزيابی کرد.»

به گزارش روزنامه تهران امروز برخی از مواد «طرح اصلاح قانون انتخابات» بر «لزوم جمع‌آوری امضا از سوی کانديداهای رياست‌جمهوری و مورد تاييد قرار گرفتن رجليت سياسی و مذهبی آنان توسط ۱۰۰ نفر از شخصيت‌های شناخته شده کشور» تاکيد دارد و همچنين «محدوديت سنی کانديداها» و «تغييراتی در مکانيسم اجرا از جمله کاهش اختيارات دولت در برگزاری انتخابات و حضور نهادهايی مانند قوه قضائيه هم در آن ديده شده است.»

اين روزنامه تاکيد کرده که « وجود همين موارد باعث اعتراض شديد دولت شده است» و حتی محمود احمدی نژاد در «واکنش تندی به مصوبه مجلس» طی سخنانی در همايش «قوه مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی» گفت «تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است» و «عده‌ای خيال می‌کنند هنوز در دوران قاجار به‌سر می‌برند و استبداد حاکم است و همه‌حقوق مردم تنها در مجلس متبلور می‌شود،در حالی که دستاوردهای انقلاب اسلامی فقط مجلس شورای اسلامی نيست» و اين «رئيس‌جمهور» است که «با رای مستقيم مردم انتخاب می‌شود.»

منصور حقيقت‌پور عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اما طی يادداشتی در روزنامه تهران امروز با انتقاد از «ادبيات محمود احمدی نژاد» تاکيد کرده که اين «ادبيات بايد تغيير کند.»

اين نماينده مجلس شورای اسلامی همچنين نوشته «سخنان تازه منتشر شده از سوی رئيس قوه مجريه اين شبهه را تداعی می‌کند که توجه کافی به معنای واقعی تفکيک قوا ندارد و به همين دليل سخنانش نيز بعضا منشا جنجال و بر هم زدن آرامش موجود در کشور می‌شود و توصيه‌های بيان شده را خواسته يا ناخواسته ناديده می‌گيرد.»

منصور حقيقت پور خطاب به احمدی نژاد نوشته که «نبايد اين مجلس را که مجلسی انقلابی است و در راستای منويات مقام رهبری حرکت می‌کند با مجلس قاجار و مظفر الدين شاه مقايسه» کند و تاکيد کرده که «هرگونه اصطکاک و شرايط تقابلی بين مسئولان از جمله سران قوه مجريه،مقننه و قضائيه،دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم‌شان ياری خواهد داد.»

ارزيابی آرايش انتخاباتی دولتی ها؛«ابر تيره ای که هرگز نمی بارد»

روزنامه های دوشنبه ايران جا به جايی برخی از مقام های دولتی از جمله اسفنديار رحيم مشايی را «آرايش انتخاباتی دولت» ارزيابی کرده اند،و روزنامه کيهان خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته «ابرهای تيره ای» که او و «حلقه انحرافی» تدارک ديده اند «هرگز نمی بارد.»

روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شمناره سيزدهم آذر ماه با تاکيد براينکه «اسفنديار رحيم مشايی» اکنون «پشت خاکريز انتخابات» قرار گرفته، از قول ابراهيم آقامحمدی نماينده مجلس نهم نوشته با حکمی که از سوی احمدی‌نژاد به مشايی برای رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد صادر شده است راه ورود اسفنديار رحيم مشايی برای رياست‌جمهوری آتی باز شده است.»

احمد بخشايش يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس هم گفته «احتمال داده می‌شود سناريوی جديد شروع شده باشد.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «احمدی‌نژاد برای انتخابات آتی در حال آماده شدن است» و «مشايی از چهره‌های بسيار مطرح در انتخابات آتی رياست‌جمهوری خواهد بود»، نوشته «درغير اين صورت بايد نتيجه گرفت که اسفنديار رحيم مشايی از کار سياسی خسته شده و تصميم دارد آرام‌آرام خود را بازنشسته کند.»

روزنامه بهار درسرمقاله ای با تيتر «تغيير برای بقا» به احتمال «تکرار الگوی پوتين- مدودف در قالب احمدی‌نژاد- مشايی» اشاره کرده و نوشته «همه مساعی و مقاومت احمدی‌نژاد در تفويض مسئوليت‌ها و اختيارات و تعريف‌ها و حمايت‌ها از مشايی برای جلوگيری از حذف وی از حلقه ياران و حضور در کابينه» برای آن است که «زمينه نامزدی و شرکت در انتخابات رياست‌جمهوری دور آينده برای مشايی از بين نرود.»

اين روزنامه نوشته تغييرات اخير در دولت نيز «طعم و بوی اين دو مولفه» را دارد،اما «در تفسير جهت منحنی نوساناتی که با چالش ارديبهشت ۹۰ در ساختار سياسی ايران شروع شده» نوشته «درست است که امروزه اطلاعات، ارتباطات و ابزار و سازمان ارتباطی عمده‌ترين سرمايه و ابزار پيشبرد اهداف محسوب می‌شود، اما آن چه که تعيين‌کننده است و فرمان می‌راند نيروی سخت واقعيت است و نه اوهام و آرزوها» و بايد «وزن واقعی جناح‌ها» و «حمايت‌ها و پايگاه‌های مردمی،توان سازماندهی نيروهای اجتماعی و ميزان برخورداری از ابزار قدرت» نيز در اين تفسير مورد نظر قرار گيرد.

حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای در روزنامه کيهان اما طی سرمقاله ای با عنوان «ولی هرگز نمی بارد»، اقدام احمدی نژاد در «انتصاب اسفنديار رحيم مشايی را به رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد،حسن موسوی به رياست دفتر رئيس جمهور و محمد شريف ملک زاده را به رياست سازمان ميراث فرهنگی» و عزل«رضا تقی پور وزير ارتباطات و فن آوری» و سپردن سرپرستی اين وزارخانه به «علی نيکزاد، وزير دو وزارتخانه ادغام شده راه و شهرسازی» را مورد نکوهش قرار داده و آن را «اقدام پرشتاب» و تحت «تاثير» حلقه انحرافی» توصيف کرده است.

کيهان تاکيد کرده که «در تغيير و تحولات مورد اشاره نه فقط کمترين نشانه ای از توجه به منافع اسلامی و ملی ديده نمی شود بلکه شواهد و قرائن فراوانی حکايت از آن دارند که آقای احمدی نژاد بار ديگر و برای چندمين بار در دوره دوم رياست جمهوری خويش پای در چنبره فريب حلقه انحرافی پيرامون خود نهاده» است و «دست به اقدامی زده است که نمی تواند غير از تنش آفرينی در شرايط حساس کنونی، نتيجه ديگری داشته باشد.»

سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به حکم محمود احمدی نژاد برای اسفنديار رحيم مشايی نوشته «گويی آقای احمدی نژاد در گزاره ياد شده مشخصات يکی از اولياء بزرگ الهی را بيان کرده» است» که «آشنايی و همراهی با حضرت» اسفنديار رحيم مشايی را «هديه ای الهی و افتخاری بزرگ تلقی می کند» ، نوشته برخلاف نظر احمدی نژاد «اين ولی خدا!(مشايی) کسی است که؛ اساسا دوران «اسلامگرايی» را تمام شده می داند» و «رد پای شناخته شده ای در حيف و ميل بيت المال و حمايت از کلان مفسدان اقتصادی دارد.»

نماينده علی خامنه ای در کيهان همچنين خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته «ابرهای تيره ای» که او و «حلقه انحرافی» تدارک ديده اند «هرگز نمی بارد.»

احتمال بازديد از زندان اوين و بررسی دلايل اعتصاب غذای نسرين ستوده

روزنامه بهار در سومين شماره از دور تازه انتشارش خبر داده که به دنبال تداوم اعتصاب غذای «نسرين ستوده» وکيل و مدافع حقوق بشر،برخی از نمايندگان مجلس از زندان اوين بازديد خواهند کرد.

به نوشته اين روزنامه، «وضعيت نسرين ستوده» قرار است پای اعضای کميسيون امنيت ملی را به زندان اوين باز کند تا ببينند اوضاع از چه قرار است و «به دليل گزارش‌های واصله از زندان اوين قرار است محمدحسن آصفری عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم اين هفته با هياتی منتخب به زندان اوين برود تا ضمن بازديد از وضعيت زندان اوين جويای حال نسرين ستوده شود.»

روزنامه بهار از قول محمدحسن آصفری نوشته «اگر مسايل مطرح‌شده درخصوص نسرين ستوده واقعيت داشته باشد، کميسيون امنيت ملی؛ وزير دادگستری و رييس سازمان زندان‌ها را به مجلس فرا می‌خواند و از وزير دادگستری می‌خواهيم تا در خصوص اين پرونده به کميسيون توضيح دهد.»

اين روزنامه نوشته که محمدحسن آصفری وعده داده که نمايندگان مجلس «در برنامه بازديد از زندان اوين حتما سری هم به وضعيت نسرين ستوده خواهند زد و اگر مسئله‌ای خلاف قانون و ضوابط درخصوص اعتصاب غذايش وجود داشته باشد، آن را در دستورکار اين کميسيون قرار خواهند داد.»

ايبن عضو کميسيون امنيت ملی مجلس درباره «اعتصاب غذای نسيرين ستوده» در زندان اوين،گفته «اگر نسرين ستوده با اين کار بخواهد به مسئله‌ای خلاف قانون اعتراضی کند ما قطعا جلوی اين مسئله را می‌گيريم اما اگر خواسته خصوصی خودشان باشد و بخواهند جنجال‌آفرينی کنند نمی‌توان کاری کرد.»

«شش حق مسلم متهمان» که ناديده گرفته می شود

روزنامه حمايت وابسته به قوه قضائيه در شماره ۱۳ آذر ماه درست يک ماه پس از کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نويس درحين بازداشت، گفت و گويی با محمود آخوندی حقوقدان منتشر کرده و اين استاد دانشگاه بر «اصل برائت» و «حق تامين امنيت قضايی»،«حق احضار پيش از صدور حکم بازداشت»،«حق تفهيم اتهام»،«حق سکوت»،و «حق داشتن وکيل» به عنوان شماری از «حقوق مسلم متهمان» تاکيد کرده است.

اين حقوقدان با بيان اينکه «حقوق دفاعی متهم بسيار زياد است» گفته «در دادرسی های جديد منطبق با موازين عدالت و حقوق بشر،متهم از حقوق و مزايای بيار بيشتری نسبت به گذشته بهره مند است که به طور کلی می توان آن ها را رده بندی کرد» و «اولين حق متهم،شناختن اصل يا اماره برائت بوده که بسيار مهم و سرنوشت ساز است» و «احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار يا جلب کرد مگر اينکه دليل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.»

محمود آخوندی با اشاره به اينکه «متهم يعنی فردی که به حق يا ناحق در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته و می خواهيم عدالت کيفری را درباره او اجرا کنيم» گفته «چنين فردی از حقوق خاصی برای دفاع برخوردار است» و از جمله دارای «حق تامين امنيت قضايی» و «احضار متهم» به عنوان حق مسلم است چرا که «متهم بايد با فرستادن احضاريه يا اخطاريه، احضار شود» و «اين امر تشريفات خاصی دارد که در قانون آيين دادرسی کيفری به طور کامل بيان شده است و اگر متهم نيامد و عذر موجهی برای عدم حضور نداشت،مقام قضايی دستور جلب می دهد.»

در گفت و گوی محمود آخوندی با روزنامه حمايت،اين استاد دانشگاه همچنين سومين حق متهمان را «تفهيم اتهام» عنوان کرده و گفته «متهم دقيقا بايد تفهيم شود که مرتکب چه جرمی شده است و چه دلايلی عليه او وجود دارد»، و «بعد از تفهيم اتهام» نيز «در بازجويی از متهم نيز بايد موازين اخلاقی و قانونی رعايت شود» و «پرسش ها بايد مرتبط با موضوع اتهام باشد و نبايد پرسش از زندگی و حريم خصوصی متهمان صورت بگيرد.»

محمود آخوندی که روزنامه حمايت او را «استاد آيين دادرسی کيفری ايران» معرفی کرده همچنين بر «حق سکوت متهم» تاکيد کرده و گفته که در قوانين بين المللی و حتی قوانين فعلی ايران نيز بايد در جريان تفهيم اتهام و بازجويی به متهمان اعلام شود که «حق سکوت» دارند و می توانند به پرسش ها پاسخ نگويند.

اين استاد دانشگاه بهشتی تهران همچنين «حق داشتن وکيل» را ششمين حق مسلم تمام متهمان عنوان کرده است.

روزنامه حمايت وابسته به قوه قضائيه درحالی گفت و گو با محمود آخوندی و تاکيد اين حقوقدان و استاد دانشگاه بر «حقوق متهمان» را منتشر کرده که رسانه ها و فعالان حقوق بشر موارد متعددی از «نقض حقوق متهمان» در ايران را گزارش می دهند،و درست يک ماه پيش در ۱۳ آبان ستار بهشتی وبلاگ نويس کمتر از چهار روز پس از بازداشت از سوی پليس فتای نيروی انتظامی در حين بازداشت کشته شد.

نامه سرگشاده مديران ۲۳ روزنامه به احمدی نژاد

روزنامه آرمان خبر داده که مديران ۲۳ روزنامه غيردولتی در نامه ای به محمود احمدی نژاد هشدار دادند که «اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره انديشی نشود» اين روزنامه ها «ناچار به توقف انتشار» هستند.

مديران مسئول ۲۳ روزنامه غيردولتی به رئيس دولت هشدار داده اند که «اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره انديشی نشود به يک بحران تمام عيار و پر سروصدا تبديل خواهد شد» و «در وهله اول هزاران تن از روزنامه نگاران و شاغلان حوزه مطبوعات و تمام حوزه‌های وابسته بيکار خواهند شد.»

به نوشته اين روزنامه،۲۳ تن از مديران مسئول روزنامه‌های غيردولتی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته اند «پس از اجرای طرح هدفمند‌شدن يارانه‌ها و به ويژه در يک سال اخير بنا به دلايلی که بر جنابعالی پوشيده نيست برخی از مشکلات و هزينه‌های مطبوعات و رسانه‌ها افزايش يافت» و «برخلاف انتظار، در وضعيت گرانی سرسام آور و افزايش تورم و دستمزدها و خدمات چاپ به ناگاه پس از وعده‌های چند باره شاهد کاهش بيش از ۵۰ درصدی يارانه‌های قانونی مطبوعات بوديم.»

مديران روزنامه های غير دولتی در نامه خود با اشاره به اينکه «مشکلات مطبوعات فقط به افزايش قيمت کاغذ و ليتوگرافی و کاهش يارانه منحصر» نيست،يادآوری کرده اند که «مشکلات سراسر بخش‌ها و حاشيه‌های چاپ و نشر روزنامه‌ها و نشريات را فرا گرفته» است.

در نامه مديران مسئول ۲۳ روزنامه از محمود احمدی نژاد خواسته شده «در نشست مشترکی» با مديران روزنامه ها برای«بررسی و چاره جويی درباره معضلات»روزنامه ها حضور يابد،و «جزئيات اين جلسه» نيز به «اطلاع مردم برسد.»

اين نامه سرگشاده به امضای مديران مسئول روزنامه های «آرمان،آفتاب يزد، آفرينش،ابتکار، اسرار، اعتدال،اعتماد،افکار،تفاهم،جهان اقتصاد،جهان صنعت،خبر ورزشی،دنيای اقتصاد،روزان،سياست روز، صبح اقتصاد،عصراقتصاد،فرهيختگان،کار و کارگر،گل،مردم سالاری،ملت ما و همبستگی» رسيده است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG