لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۴۸

«می توان اسرائيل را از حمله به ايران منصرف کرد»


روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز گزارشی منتشر کرده با «عنوان رهبران اسرائيل را می توان از حمله به ايران منصرف کرد.»

اين روزنامه آمريکايی به نقل از يک مشاور ارشد امنيت ملی اسرائيل نوشته است که موج تازه تهديدهای مطرح شده از سوی مقامات اين کشور اين بار نيز با اين هدف صورت می گيرد که آمريکا وادار شود سياستی روشن تر و قاطعانه تر در قبال برنامه هسته ای ايران درپيش گيرد.

نيويورک تايمز در شماره چهارشنبه خود سخنان دکتر عوزی دايان مشاور پيشين امنيت ملی اسرائيل را نقل کرده که او گفته است، نخست وزير و وزير دفاع اسرائيل هنوز در مورد حمله به تأسيسات اتمی ايران تصميمی نگرفته اند و در صورتی که باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا تحريم های گسترده تری را عليه ايران برقرار کند و در ضمن احتمال حمله بر ايران را نيز به صورت روشن تر اعلام نمايد، سران اسرائيل ممکن است به کلی از حمله به تأسيسات اتمی ايران صرف نظر کنند.

به نوشته نيويورک تايمز، ژنرال دوران ذخيره عوزی دايان که در گذشته تا مقام معاونت رياست ستاد ارتش اسرائيل نيز رسيده بود، می گويد که دريچه راهکار ديپلماسی گشوده است اما بايد دانست که اين دريچه در حال بسته شدن است و اگر ايالات متحده برقراری تحريم های دردناک تری عليه ايران را پيشآهنگی کند و همزمان با آن نيز به گونه صريح تری بگويد که در صورت عدم تغيير سياست های اتمی رژيم ايران، به اقدام نظامی دست خواهد زد، وضعيت تغيير خواهد کرد.

آقای عوزی دايان اين را نيز مورد تأکيد قرار داده است که هرچند فرصت ها ازدست می رود اما درمجموع برای حل اين بغرنج بين المللی، هنوز زمانی باقی است.

اين ژنرال پيشين ۶۴ ساله که به تازگی به مقام رياست سازمان ملی بخت آزمايی ملی بسنده کرده است، به نيويورک تايمز گفته است که او روز دوشنبه همين هفته به منازل شخصی وزير دفاع و سپس نخست وزی اسرائيل دعوت شد و با هر يک از آنها به مدت يک ساعت گفت و گو کرد زيرا آندو می خواستند که وی پست تازه خالی شده وزارت امور پشت جبهه را برعهده گيرد اما او آن را رد کرد و از فرصت ملاقاتی که بدست آورده بود با وزير دفاع و نخست وزير در مورد خطراتی که اسرائيل را تهديد می کنند به ويژه ايران، گفت و گو کرد.

دولت اسرائيل سه شنبه آقای آوی ديختر را که يک مقام ارشد امنيتی پيشين اسرائيل بود از حزب اوپوزيسيون کاديما تشويق به بيرون آمدن کرد و او را به وزارت دفاع پشت جبهه منصوب نمود؛ انتصابی که پنجشنبه درنشست پارلمان اسرائيل رسميت می يابد.

اين تحولات همزمان با اوج گيری مباحثاتی گسترده و بی سابقه در رسانه های اسرائيل است که موضوع حمله نظامی يکجانبه اسرائيل به ايران را به بررسی نهاده و هر يک از موافقان و مخالفان اين اقدام، حتی به اصطلاح اطلاعات «محرمانه» خود را در اين مورد به آگاهی افکار عمومی رسانده اند.

گزارش های انتشار يافته در رسانه های گروهی اسرائيل و اقداماتی همچون تظاهرات روشنفکران چپگرا در تل آويو دربرابر منزل شخصی اهود باراک وهجوم اسرائيلی ها برای دريافت ماسک های ضد گاز در حالی است که دستکم دو مقام ارشد آمريکايی (لئون پانه تا وزير دفاع و ژنرال مارتين دمپسی رييس ستاد نيروهای مسلح آمريکا) کوشيدند با اظهارات خود، التهاب بوجود آمده در سطح جهانی در خصوص حمله اسرائيل به ايران را فرو بنشانند.

ارزيابی آقای عوزی دايان نيز آنگونه که آن را با نيويورک تايمز در ميان نهاده است، بر اين اساس قرار دارد که رشته اظهارات تند روزهای گذشته از زبان مقام های اسرائيلی بيشتر تهديدهايی است که قصد اسرائيل از اعلام علنی آنها، وادار ساختن دولت پرزيدنت اوباما و جامعه جهانی به در پيش گرفتن اقداماتی قاطع تر عليه جمهوری اسلامی ايران است- همانگونه که بسياری از ناظران آگاه بر اين باور بودند که تهديدهای مشابه در بهار گذشته از سوی نتانياهو و باراک اين هدف را دنبال می کرد که موجب برقراری تحريم های جهانی جدی تری عليه رژيم ايران شود و اکنون نيز دور تازه و ديگری از تهديدهای مقام های اسرائيلی آغاز شده است.

گيورا آيلند، يک مشاور ديگر پيشين امنيت ملی اسرائيل به نيويورک تايمز گفته است که تهديدهای بيان شده از سوی رهبران اسرائيل، ابزاری تاکتيکی است تا بدين وسيله ساير کشورها به اقدامات عملی عليه رژيم ايران وادار گردند.

ژنرال ذخيره گيورا آيلند که در حال حاضر کارشناس موسسه مطالعات امنيت ملی در هرتصليا است می گويد، رهبران اسرائيل معتقدند که برای برقراری تحريمهای گسترده تر عليه رژيم ايران، بايد به احتمال حملات نظامی عليه جمهوری اسلامی قوت بيشتری داد و در اين راستا، اولين اقدام، تقويت بنيه نظامی و دومين اقدام اظهاراتی است که در آنها به احتمال قوی انجام حمله نظامی اشاره شود.

عوزی دايان نيز در اين زمينه به نيويورک تايمز گفته است در همان حال که رهبران اسرائيل به قاطعيت بيش از حدّ در زمينه حمله نظامی احتمالی به ايران متهم می شوند، حقيقتی که بايد پذيرفت اين است که اين احتمالاً آمريکا خواهد بود که پس از انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر، به اقدام نظامی عليه رژيم ايران دست خواهد زد و اين موضوعی است که رضايت رهبران اسرائيل را نيز به همراه دارد.

ژنرال دايان در همين حال گفته است که رهبران اسرائيل خواستار آن هستند که دولت پرزيدنت اوباما، تعهد خود به احتمال انجام حمله نظامی به ايران را در فاصله زمانی دو هفته تا چند ماه پس از انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوری، اعلام کند.

آقای عوزی دايان که به همراه آقايان نتانياهو و باراک مشترکاً در واحد نخبه نظامی کوماندوهای «سايرت ماتکال» خدمت کرده، می گويد که نخست وزير و وزير دفاع، حمله نظامی را تنها به صورت گزينه نهايی و هنگامی که ديگر هيچ راه حلی در برابر نباشد، عملی خواهند کرد.

همچنين دکتر ايتان گيلبوع، کارشناس سياسی در دانشگاه «بَرايلان» در مرکز اسرائيل نيز به نيويورک تايمز گفته است که رشته خبرهای عمدی درز يافته به رسانه های اسرائيلی و آمريکايی، همگی با هدف تأثير گذاری متقابل بر نظرات مقام های اسرائيلی و آمريکايی صورت گرفته و نشانگر برخی تفاوت های جدی ميان دو کشور است.

به گفته آقای گيلبواع، آنچه که امروز اسرائيل و آمريکا را از يکديگر جدا می کند، موضوع اعتماد و زمان است که خود تا اندازه ای خطرناک است؛ او می گويد: در صورتی که شما زمان در اختيار داشته باشيد، موضوع اعتماد کم رنگ تر می شود و برعکس . ولی اگر هر دو عنصر را در دست نداشته باشيد و فاقد آنها باشيد، اعتماد و بدبينی متقابل پديد می آيد.

اميلی لانداو نيز که نيويورک تايمز او را يک کارشناس امور ايران در انستيتو مطالعات امنيت ملی اسرائيل معرفی کرده است، گفته است که موج گزارش ها و تحليل های انتشار يافته روزهای اخير در رسانه های گروهی به گونه ای است که گويا تهديد اتمی رژيم ايران تنها خطری عليه اسرائيل است در حالی که اين خطر همه جهان را به چالش می کشد.

به گفته خانم لانداو، در ماه مارس گذشته باراک اوباما سياست خود در زمينه جلوگيری و نه بازدارندگی کامل در برابر تهديد اتمی ايران را اعلام داشت و از تعيين مسايلی که به عبور ايران از «خط قرمزها» تلقی شود، خودداری کرد.

به گفته اين کارشناس اسرائيلی، لازم است که «خطوط قرمز» جامعه جهانی در مورد برنامه های اتمی ايران صريحاً اعلام شود و اين وظيفه قبل از هر کشوری بر دوش آمريکاست، و به گفته او، اگر آقای اوباما آشکارا بيان دارد که مرزهايی مشخص وجود دارد، اين امر اطمينان لازم را به سران اسرائيل خواهد داد و راه را برای تصميم گيری های مؤثرتر و کارآتر فراهم خواهد نمود.

نيويورک تايمز يادآور می شود که دراوج بحث های رسانه ای در اسرائيل، مطرح شدن وجود اشکالاتی نز در دفاع از جان شهروندان، مردم اين کشور را نگران کرده است که اين نگرانی خود را به صورت هجوم شماری از اسرائيلی های يهودی و عرب به مراکز توزيع ماسک های ضد گاز جلوه گر ساخته است.

يک آمار می گويد که در حال حاضر ۵۳ درصد از مردم اسرائيل به اين نوع ماسک ها مجهز هستند اما در پاساژ بزرگ «هادار» در اورشليم هر مراجعه کننده يهودی و عرب بايد دوساعت در صف بايستد تا ماسک تازه خود را بگيرد. ستادهای توزيع اين امکان را نيز فراهم کرده اند که مردم با دريافت شماره های نوبت گذاری، بعداً ماسک ها را در درب خانه خود دريافت کنند.

گزارشگر نيويورک تايمز نوشته است که خود شاهد حضور سی نفر از مردم عادی اسرائيلی بود که در يکی از اين مراکز توزيع ماسک های گاز برای گذراندن وقت تا زمانی که ماسک را بگيرند، در سالنی در حال تماشای فيلمی در مورد نحوه استفاده از ماسک ها بودند.

روزنامه نگار مشهور و منتقد اسرائيلی آقای مردخای کرشنبام که سالها نيز مديرکل راديو و تلويزيون ملی اسرائيل بوده است، به نيويورک تايمز گفته است که مردم اسرائيل ازعمق سخنان ضد ونقيض مقامات و گزارش های رسانه های کشور در مورد احتمال جنگ با ايران شديداً گيج شده اند.

آقای کرشنبام افزود، درگذشته و در جريان هيچ يک از جنگ هايی که اسرائيل درگير آن بوه است د، تا اندازه ای که اکنون در مورد احتمال جنگ با ايران صحبت می شود، رسانه های گروهی اينگونه به ماجرای جنگ مشغول نبوده اند.

اين روزنامه نگار صريح اللهجه و محبوب يادآور شده است که مردم وقتی می بينند که طيف وسيعی از سران و مقامات پيشين اسرائيل که دارای تجارب غنی هستند در مخالفت با احتمال حمله نظامی به ايران سخن می گويند و در افکار عمومی بر ضد جنگ با ايران موضع می گيرند، به جای آرام شدن، بيشتر دچار بيم و هراس می شوند.

مردخای کرشنبام نيز در همين حال اين را به نيويورک تايمز گفته است که همين مردم نگران اسرائيل هم مانند کارشناسان به خوبی واقف هستند که شايد منظور اصلی آقايان نتانياهو و باراک از اظهارات تند خود در مورد احتمال حمله به ايران، تشويق و يا ايجاد فشار بر دولت آمريکاست تا اين ابرقدرت به اقدام لازم دست بزند.

دیدن نظرات (۳۱)

زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
XS
SM
MD
LG