لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۳۷
به نوشته سايت انگليسی الجزيره، اين روزها واکنش های سياسی شديدی عليه تلاش آمريکا برای رواج به کارگيری نام خليج عربی به جای اصطلاح تاريخی و متداول تر خليج فارس به چشم می خورد.

الجزیره که مقرش در قطر است اخیرا در مقاله ای نوشته است در پی اعلام خطر شورای ايرانی- آمريکايی به اين اقدام، صفحه فيس بوک نيروی دريايی ايالات متحده با سيلی از شکايت ها و اعتراض هايی رو به رو شد که خواهان توضيح رسمی درباره دستورالعمل های نيروی دريايی برای برداشتن نام خليج فارس و به کارگيری خليج عربی به عنوان نام رسمی از سوی اين نهاد شدند.

نيروی دريايی ناگزير شد توضيحی در اين مورد بدهد و بر اين نکته پافشاری کند که: «در اين ترديدی نيست که اين تصميم به هيچ رو ناشی از بی احترامی و ناديده انگاشتن گذشته پرافتخار شما نيست، گذشته ای که بسيار پيش از موجوديت ما به عنوان نيروی دريايی وجود داشت.»

الجزیره می نویسد شايد راست بگويند و آهنگ بی احترامی نداشتند. اما نيروی دريايی ايالات متحده به روشنی از توجيه و آوردن منطق برای تغيير نام آبراهی که فلات ايران را از شبه جزيره عربستان جدا می سازد، عاجز ماند. در برابر اين واکنش ها تنها اقدامی که اين سازمان کرد، دسترسی به صفحه وبسايت خود را برای انعکاس شکايات مردم مسدود کرد، با اين توضيح که:
«هدف ما اين نيست که جلوی صدای شما را بگيريم بلکه نيت ما اينست که ديگران هم فرصت انعکاس نظرات شان را داشته باشند.»

اصطلاح خليج عربی اکنون دهه هاست که گاه و بيگاه توسط افراد نيروی دريايی و دولت آمريکا و بسياری از کشورهای عربی به کار می رود.

با اينهمه اين مجادله اکنون با انتشار دستورالعمل نيروی دريايی و به کارگيری اين اصطلاح به تازگی از سوی اندرو شاپيرو، معاون فرماندهی امور نظامی سياسی ايالات متحده، هنگامی که سخن از فروش بزرگ جنگ افزار به عربستان سعودی می راند، شدت و حدت بيشتری يافت.

این سایت می افزاید اما از نظر تاريخی اين آبراهه مورد بحث در طول بيش از دو هزار سال در نقشه ها و اسناد رسمی تاکنون به عنوان خليج فارس شناخته شده است. حتی پس از ظهور اسلام، جهان عرب همواره از آن با نام بحر فارس (دريای پارس) نام برده است.

موج افکار عربی در مورد اين تغيير نام در سالهای ۶۰ ميلادی گسترش يافت. هنگامی که با کمال شگفتی مدافعان عمده اين تغيير، هويت-خواهان عربی بودند که معتقد بودند ايران با دستياری واشنگتن در جنگ ۱۹۷۳ عرب و اسرائيل به اسرائيل ياری رسانده است.

الجزیره در پایان می نویسد نام خليج فارس هنوز از سوی برخی کشورهای جهان و از جمله از سوی برخی بخش های دولت آمريکا نامی رسمی به شمار می رود. اين نام همچنين با استانده های جهانی سازمان ملل متحد مطابقت دارد که می گويد:

«هر گونه تغيير يا دگرگونی نامهای ثبت شده در قراردادها و نقشه های تاريخی همچون انهدام آثار باستانی است و عملی ناشايست به شمار می رود. از اين رو نامهای مناطق جغرافيايی که نشان دهنده يک هويت يگانه تاريخی است، نبايد دستاويزی برای اهداف سياسی به منظور رسيدن به آماجی سياسی، قبيله ای يا نژادی در راستای ستيزه با منافع و ارزش های ديگران قرار گيرد.»

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG