لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۲۰

بالا رفتن قیمت کالاهای کشاورزی و بحران «امنیت غذایی»


بخش قابل ملاحظه ای از زمين های کشاورزی طبعا به کشت ذرت اختصاص يافته، البته برای استفاده در عرصه های غير غذايی.

سازمان خواربار و کشاورزی جهانی هشدار داد که در پی افزايش بی سابقه بهای کالاهای کشاورزی، فقير ترين اقشار کشورهای در حال توسعه با خطر کمبود شديد مواد غذايی روبرو شده اند.


در حالی که رسانه های بين المللی و بخش مهمی از افکار عمومی جهان اوج گيری بهای نفت را روز به روز پيگيری می کنند، عرصه ديگری که نوسان های آن برای جامعه انسانی حتی بيش از فراز و نشيب «طلای سياه» جنبه حياتی دارد، کم و بيش از نظر ها دور مانده است؛ بازار بين المللی کالا های کشاورزی که طی يکسال گذشته به گونه ای چشمگير رونق گرفته و بهای مواد غذايی را به شدت بالا برده است.


سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (نهاد تخصصی سازمان ملل متحد)، روز ۱۷ دسامبر از دولت ها و جامعه بين المللی خواست به منظور حمايت از کشورهايی که از اوج گيری بهای مواد کشاورزی آسيب ديده اند، يک سلسله اقدامات فوری به اجرا گذارند.


افزايش چشمگير بهای مواد غذايی کشاورزی از چند عامل عمده سرچشمه گرفته است:


عامل نخست رشد بی وقفه در شماری از قدرت های اقتصادی نوظهور به ويژه چين و هند است که جمعيت طبقه متوسط آنها را بالا برده و به همان اندازه مصرف مواد غذايی به ويژه گندم و شير را بيشتر کرده است.


بر پايه ارزيابی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، هزينه واردات مواد غذايی در سال ۲۰۰۷ ميلادی با ۲۱ درصد افزايش به ۷۴۵ ميليارد دلار رسيده است.

از سوی ديگر با افزايش بهای نفت، صنعت تبديل مواد کشاورزی به مواد سوختی جانشين نفت، رونق گرفته است.


به عنوان نمونه از ذرت، اتانول به دست می آيد که می توان آن را با بنزين مخلوط کرد و به عنوان سوخت خودرو به کار گرفت.


در اين شرايط بخش قابل ملاحظه ای از زمين های کشاورزی طبعا به کشت ذرت اختصاص يافته، البته برای استفاده در عرصه های غير غذايی.


در اين ميان خشکسالی در شماری از مناطق جهان نيز به کمبود مواد کشاورزی دامن زده است.


مجموعه اين عوامل، «شوک» مواد غذايی را پديد آورده که البته برای کشاورزان در بخش بزرگی از جهان يک فرصت طلايی ايجاد کرده ، ولی در همان حال «امنيت غذايی» را نيز در کشورهای فقير وارد کننده غذا، سخت به خطر انداخته است.


بدين سان علاوه بر ۳۷ کشور جهان که به دليل بحران های سياسی يا فاجعه های طبيعی با بحران غذايی دست و پنجه نرم می کنند، کشور های تازه ای در پی «شوک» اخير در بازار جهانی کالاهای کشاورزی به همان بحران دچار شده اند.


بر پايه ارزيابی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، هزينه واردات مواد غذايی در سال ۲۰۰۷ ميلادی با ۲۱ درصد افزايش به ۷۴۵ ميليارد دلار رسيده است.


از اين پس کشورهای در حال توسعه وارد کننده مواد سوختی و محصولات غذايی مجبورند علاوه بر مقابله با بحران ناشی از افزايش بهای نفت، بخش بيشتری از منابع ناچيز ارزی خود را نيز به واردات غذا اختصاص دهند.


در پی افزايش بهای مواد غذايی از جمله غلات، شماری از کشور های فقير با شورش های رو به گسترش به ويژه در مناطق شهری روبرو شده اند.


به گفته ژاک ديوف، دبير کل سازمان خوار بار و کشاورزی جهانی، اين سازمان به منظور کمک به کشاورزان خرده پا در کشورهای فقير وارد کننده مواد غذايی، به آنها در خريد بذر، کود و حشره کش کمک خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG