لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۱۲

حقوق بشر؛ جبهه تازه مقابله آمريكا با جمهورى اسلامى ایران؟


نمایی از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
تنها چند روز پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت عليه ايران، شوراى حقوق بشر سازمان ملل، عليرغم تلاش هاى نماينده ايران و سفير پاكستان، شاهد انتشار سند تازه اى عليه جمهورى اسلامى بود. به موجب سند تازه كه پيش نويس متن آن را نماينده آمريكا تهيه کرده بود نگرانى جدى جامعه جهانى نسبت به تضييع حقوق بشر و ادامه خشونت هاى دولتى در ايران مورد تاكيد قرار گرفته است.

همزمانى تظاهرات داخلى

قرائت سند تازه عليه جمهورى اسلامى در مقر اروپايى سازمان ملل در ژنو همزمان با ادامه نا آرامى هاى داخلى و برخورد هاى خشونت بار ماموران نظامى و انتظامى رژيم با مخالفان داخلى و معترضين به نتايج انتخابات سال قبل صورت گرفت.

به منظور پيشگيرى از تكرار تظاهرات گسترده معترضين به نتايج انتخابات سال قبل، ماموران دولتى ضمن افزايش حضور خود در خيابانها، دانشگاه ها و مراكز آموزشى، برخورد هاى خشونت آميز خود را با مردم عادى و به خصوص زنان و جوانان به بهانه «عدم رعايت شئون اسلامى» افزايش دادند.

سابقه تاريخى

بيانيه هاى شوراى حقوق بشر سازمان ملل اگر چه فاقد الزام هاى اجرايى است، در عين حال از اعتبار قابل ملاحظه اى در جامعه جهانى برخوردار است.

به همين دليل حميد بعيدى نژاد، سفير ايران در مقر اروپايى سازمان ملل، پيش از قرائت بيانيه ياد شده توسط سفير نروژ، تلاش كرد كه از مطرح شدن آن با استناد بر عدم رعايت شرايط آئين نامه اى، پيشگيرى به عمل آورد.

اعتراض نماينده ايران به طرح بيانيه اگر چه از حمايت سفير پاكستان، به نمايندگى از جانب كنفرانس اسلامى و پاره اى كشور هاى آفريقايى برخوردار بود، در نهايت به نتيجه نرسيد و بيانيه شورا با بر خوردارى از پشتيبانى ۵۶ كشور اروپايى و غير اروپايى مانند ژاپن و استراليا و كانادا قرائت شد.

پيش از اين تنها اسرائيل در شوراى حقوق بشر مورد اعتراض قرا گرفته بود. با صدور بيانيه تازه در شوراى ياد شده، جمهورى اسلامى از اين لحاظ در كنار اسرائيل قرار داده شده است.

جبهه دوم

تنظيم بيانيه تازه توسط آمريكا عليه جمهورى اسلامى در زمينه عدم رعايت آزادى ها و حقوق بشر در ايران، چند روز پس از تصويب قطعنامه اى در مورد برنامه هاى اتمى ايران در شوراى امنيت، حاكى از گسترش مرزهاى رويارويى واشنگتن با تهران و از دست رفتن هر نوع فرصت سازش با جمهورى اسلامى در آينده نزديك است.

پيش از اين دولت اوباما به دليل عدم پرداختن كافى به موارد تضييع حقوق بشر در ايران و تمركز دادن انحصارى توجه خود به برنامه اتمى تهران مورد انتقاد قرار گرفته بود.

تنظيم بيانيه تازه مي تواند به عنوان تغيير سياست گذشته و تاكيد بيشتر آمريكا به حمايت از حقوق فردى و سياسى مخالفان جمهورى اسلامى تلقى شود.

با صدور بيانيه تازه شوراى حقوق بشر، دولت جمهورى اسلامى بى ترديد با فشارهاى تازه اى از جانب جامعه جهانى روبرو خواهد بود. در نتيجه اعمال فشارهای بيشتر، جمهورى اسلامى آسيب پذير تر از پيش خواهد شد.

در واكنش به فشارهاى تازه، جمهورى اسلامى ایران به جاى عملى ساختن تهديد هاى تبليغاتى و تلافى جويى، به كرنش و نرمش بيشترى در قبال جامعه جهانى روي آورده است.

عقب نشينى

چند روز قبل از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت، محمود احمدى نژاد هنگام حضور در استانبول اعلام کرد که در صورت تصويب قطعنامه اى عليه ايران، پيشنهاد مبادله اورانيوم غنى شده با سوخت اتمى از سوى ايران منتفى تلقى خواهد شد.

روز قبل، به رغم تهديدهاى گذشته و تنها چند روز پس از تصويب قطعنامه رييس دولت ايران اعلام داشت كه همچنان به انجام معامله مبادله سوخت علاقمند است.

همزمان با پيش گرفتن نرمش بيشتر در مقابل جامعه جهانى، كه نشانه احساس ضعف جمهورى اسلامى در برابر جامعه جهانى است، فشارهاى دولتى عليه مردم عادى، با هدف اعمال كنترل بيشتر بر نا آرامى هاى داخلى بشدت افزايش يافته است.

گشوده شدن جبهه دوم مقابله با جمهورى اسلامى توسط آمريكا و متحدان آن كشور، مي تواند اقدامات ضد حقوق بشر جمهورى اسلامى و سركوب مخالفان داخلى و تشديد شرايط ترور و وحشت را در صحنه جهانى آشكارتر ساخته و مواضع جمهورى اسلامى را در عرصه اى متفاوت به چالش بخواند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده مواضع و خط مشی رادیو فردا نیست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG