لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۱

رشد شتابان مصرف درآمدهای ارزی ایران


هزينه های جاری و عمرانی دستگاه اجرايی به گونه ای بي سابقه افزايش يافته، و محمود احمدی نژاد به تازگی گفت که موجودی بودجه دولت تا پايان دي ماه به صفر مي رسد.

مصرف شتابزده اعتبارهای جاری و عمرانی از سوی دولت محمود احمدی نژاد، نگرانی شديدی را در محافل کارشناسی و دستگاه مقننه جمهوری اسلامی، از جمله در جناح هوادار رييس جمهوری، بر انگيخته است.


غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در نامه ای به رييس جمهوری ایران، از وی خواسته است که اواخر آذر ماه برای ارائه گزارش پیرامون اقدامات دولت در اجرای برنامه پنج ساله چهارم، در مجلس شورای اسلامی حاضر شود .


براساس آنچه که از سوی چهره های شاخص جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی در رسانه های تهران منتشر شده است، چنين پيدا است که سياست مالی دولت نهم در راستای هزينه کردن بي سابقه در آمد های نفتی، موج شديدی از نگرانی را در با نفوذ ترين محافل کارشناسی کشور بر انگيخته است.

هزينه های جاری و عمرانی دستگاه اجرايی به گونه ای بي سابقه افزايش يافته، و محمود احمدی نژاد به تازگی گفت که موجودی بودجه دولت تا پايان دي ماه به صفر مي رسد.

نکته مهم آنکه در آمد نفتی ايران در هشت ماه نخست سال جاری به بالای سی و شش ميليارد و پانصد ميليون دلار رسيد و کشور به احتمال فراوان، برای نخستين بار در سال ۱۳۸۵، در آمد نفتی پنجاه و پنج ميليارد دلاری را تجربه خواهد کرد .

به نظر می رسد که حتی اين همه دلارهای نفتی کفاف هزينه های اوج گيرنده دستگاه اجرايی را نمی دهد. روز سه شنبه در تهران اعلام شد که دولت طی هشت ماه نخست سال جاری برای تامين هزينه های خود بيش از دوازده ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است.


چنین برداشت هایی از صندوق ذخیره ارزی ، سرچشمه تضادی بزرگ ميان سياست مالی محمود احمدی نژاد و قانون برنامه پنجساله چهارم است که دولت را موظف مي کند وابستگی به نفت را کاهش دهد.

در سر مقاله روز چهارشنبه روزنامه «آسيا» چاپ تهران، محمد خوش چهره، رييس کميته اقتصادی فراکسيون اصولگرايان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده است که نظام برنامه ريزی کشور را مختل کرده و حتی در چارچوب برنامه های يکساله خود، توان پيش بينی هزينه ها و در آمد ها را ندارد .

آقای خوش چهره می نويسد : «در سال های پس از انقلاب، در هيچ مقطعی بودجه دولت تا اين اندازه وابستگی به در آمد های نفتی را تجربه نکرده است.» رييس کميسيون اصولگرايان مجلس، دولت را به انحراف از برنامه چهارم متهم مي کند و می افزايد اين «نگرانی جدی وجود دارد که تا پايان سال، با احتساب متمم ها، بودجه دولت به شصت ميليارد دلار هم برسد.»

ديگر چهره های مهم اقتصادی در جناح معروف به «اصولگرا»، از جمله احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، سياست اقتصادی دولت را بار ها زير پرسش برده اند.

به نظر مي رسد که در انتقاد شديد از جهت گيری های اقتصادی محمود احمدی نژاد، اصولگرايان مجلس، که قاعدتا به اردوی رييس جمهوری تعلق دارند، با سخنگويان جناح معروف به اصلاح طلب جمهوری اسلامی همصدا شده اند .


XS
SM
MD
LG