لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۵۰

«مرگ داشی در پاییز»


روزنامه شرق عکس یک شماره شنبه خود را به علی اشرف درویشان اختصاص داده و با تیتر «علی اشرف جاودانه شد»، نوشته است: «علی‎اشرف درویشیان، نویسنده معاصر درگذشت».

محمود دولت‌آبادی، نویسنده، در سرمقاله این روزنامه با عنوان «پایان یک زندگی غم‌انگیز» با اشاره به اینکه «علی‌اشرف درویشیان زندگی سختی را گذراند. يا زندان بود يا از معلمی اخراج شد و يا زير تهديد بود و بعد هم كه در کشاکش زمانه و دشواری‌های آن بیمار شد»، نوشته است: «نمی‌خواهيم در سوگِ او روضه بخوانيم اما رفتاری كه با نويسندگان ايران شد، در هيچ دوره ديگری نظير نداشت! از اين‌رو با اينكه باور دارم آسوده شد، عميقا از مرگ او متأسفم».

دولت‌آبادی افزوده است: «علی‎ اشرف درويشيان ادامه صدودَه، بيست سال ادبيات اجتماعی ما بود كه گرايش تغيير داشت» و «تا زنده بود از كوششی كه به آن باور داشت دريغ نكرد».

روزنامه اعتماد عکس نیم‎تای صفحه یک خود را به علی‎اشرف درویشیان اختصاص داده و ضمن انتشار خبر درگذشت این نویسنده با تیتر «مرگ داشی در پاییز»، از قول هوشنگ مرادی کرمانی نوشته است: «علی‌اشرف درويشيان سهم بسيار بسيار مهمی در ادبيات ما داشت. او نويسنده‌ای بود كه توانست محدوده قلم را گسترش دهد و در آثارش به جای پرداختن به كودكان اقشار مرفه جامعه، به اعماق جامعه و طبقات محروم و فرودست توجه داشت و به لايه‌هاي زيرين اجتماع نفوذ كرد».

هوشنگ مرادی کرمانی با تاکید براینکه علی اشرف درویشیان «گستره قلم را به كودكان طبقه فرودست جامعه برد و از تنهایی‌ها و رنج‌ها و آلام اين كودكان نوشت؛ كودكاني كه طبيعت و جامعه هر دو به آنها ظلم كرده بودند»، نوشته است: درویشیان «نويسنده‌ای است كه هرگز نمی‌توانيم او را از ادبيات واقع‌گرايانه كودكان و نوجوانان ايرانی حذف كنيم. او نيز به شيوه صمد بهرنگی، قلمش را به ميان كودكان فقير و فرودست برد و از تلخی‎ها و مرارت‌های زندگی اين كودكان سخن گفت و از اختلافات طبقاتی نوشت اما اين به معنای آن نيست كه دنباله‌رو صمد بهرنگی بود بلكه شيوه خاص خودش را داشت».

جمال میرصادقی هم طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «علی اشرف درويشيان نويسنده‌ای بود با فضيلت و شجاع كه بيشتر آثارش از ميان مردم برخاسته بود»، تاکید کرده که «او نمی‌نوشت تنها به اين دليل كه نوشته باشد و هرگز بيهوده قلم نمی‌زد. شجاع بود، چون از مردم می‌نوشت و از واقعيات روزگار و مسائل اجتماعی. و هزينه شجاعت و مردم‌گرایی‌اش را هم داد».

روزنامه همدلی نیز طرحی از چهره علی‎اشرف درویشیان را با تیتر «راویان فقر می‎میرند، اما فقر نمی‎میرد» در صفحه یک خود چاپ کرده و نوشته است: «درویشیان در آثارش پیام‌دار دردها و زخم‌ها، آرزوهای بر باد رفته، اندوه‌های چون کوه استوار، و همه دست‌نایافتنی‌های تاریخ معاصر ایران بود».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله شماره شنبه خود با عنوان «منطق مواجهه نظام با كاركنان بی‎بی‎سی فارسی» نوشته است: وقتی «انگلستان در عرصه بين‌الملل به عنوان دشمن ايران عمل می‌كند چرا بايد از برخورد نظام با پياده‌نظام آن تعجب كنند؟ مگر می‌شود كسانی لحاف و كرسی خود را در منزل پدری گذاشته باشند و به جبهه دشمن بپيوندند اما بخواهند هيچ‌كس به اين لحاف و كرسی تعرض نكند يا آن را به آتش نكشد».

عبدالله گنجی مدیرمسئول این روزنامه در سرمقاله شنبه خود با اشاره به اینکه «چندي پيش از سوي نظام جمهوري اسلامی ۱۵۲ نفر از كاركنان بخش فارسی بی‌بی‌سی در ايران ممنوع‌المعامله شدند و بی‌بی‌سی با اندكي تأخير ضمن شكايت به سازمان ملل، موضوع را در قالب اذيت و آزار خبرنگاران طرح و به عاصمه جهانگير گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران نيز رساند»، خطاب به کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نوشته است: «اگر تحول در مفهوم جنگ را بپذيريم و سلاح گرم را به قلم و بيان تأويل كنيم شما چه فرقی با رجوی داريد كه در دامن صدام متخاصم قرار گرفت؟ اگر نظام جمهوری اسلامي اقدامات انگلستان عليه خود را خصمانه می‌داند ـ كه می‌داند ـ بايد با سربازان انگلستان در جنگ نرم چگونه برخورد كند؟ مگر تلويزيون بی‌بی‌سی اكنون در خدمت اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی به عنوان كارشناس از دانشگاه‌های مختلف دوقوزآباد نيست؟ چرا نظام تلقی دشمن‌انگاري از آن نداشته باشد؟»

سرمقاله نویس این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه «مگر قاعده هر جنگی اين نيست كه امكانات دشمن غنيمت به حساب می‌آيد؟»، ممنوع المعامله شدن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران را اقدامی مناسب توصیف کرده و خطاب به کارکنان این رسانه نوشته است: «هنوز نظام جمهوري اسلامی اموال شما را در ايران مصادره نكرده است».

روزنامه جوان با تاکید براینکه «همه كاركنان بی‌بی‌سی فارسی عليه نظام جمهوری اسلامی فعاليت می‌كنند اما در يك تقسيم‌بندی كلي دو دسته‌اند؛ دسته‌ای كه خود اپوزيسيون هستند و حقد و كينه خود را در زرورق روشنفكری و خبرنگاری می‌پيچند و به صورت اتوكشيده، شيك، با كراوات، ساق‌های عريان و لبخند بيان می‌كنند. اين جماعت بايد بدانند كه در ميدان مبارزه حلوا تقسيم نمی‌كنند و اتوكشيدگی‌ تأثيری در برداشت طرف مقابل ندارد. شما ممكن است با استانداردهای غرب و با سر به زير برف‌كردن، از اين صحنه، تلقی مبارزه نكنيد اما تلقی ما چيز ديگري است» و درباره دسته دوم هم نوشته است: «دسته دوم صرفاً پول مبنای ورودشان» به این شبکه بوده و «بهترين راه براي اين جماعت كه نه عرق ايرانی دارند و نه عرق شيعی، نه حميت ملی دارند و نه غيرت قومی اين است كه يا به رسانه‌های مستقل و غيرمتخاصم كوچ كنند يا از حداقل‌های مقابله به مثل نظام جيغ بنفش نكشند».

روزنامه آرمان با تیتر «موافقان كوروش تنها مانده‌اند» از «مخالفت‌ها با برگزاری مراسم روز کوروش در پاسارگاد» خبر داده و نوشته است: «در چند روز گذشته اطلاعیه‌هایی بـا لوگـوی استانداری و اداره میـراث فرهنگی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان فـارس، در فضـای مجـازی دست به دسـت می‌شـود کـه در آنهـا اعلام شـده است: بـا توجـه بـه سوءاسـتفاده‌های سیاسـی و امنیتـی گروهک‌هـای ضدانقلاب، مجموعه توریسـتی پاسارگاد از پنجم تا هشـتم آبـان تعطیل اسـت. همچنین مسـیرهای ورودی به این مجموعه توسـط راهداری و نیروی انتظامی مسـدود خواهد بـود. هموطنان عزیز برای ادای احتـرام به شـخصیت کوروش کبیـر و بازدید از ایـن مجموعـه ارزشـمند، روزهـای دیگـری را انتخـاب کننـد».

فاطمـه رضایـی، مدیـر روابط عمومـی اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان فارس به این روزنامه گفته است: «اطلاعیه هـای مربـوط به تعطیلی محوطـه تاریخی پاسـارگاد از پنجم تا هشـتم آبان کـه بـه اسـتانداری و اداره میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری استان فارس نسبت داده شده، فاقد اعتبار اسـت» اما روزنامه آرمان تاکید کرده که «قابل کتمان نیست که برخی مخالف برگزاری روز کوروش در ۷ آبان هستند».

این روزنامه از جمله بـه احمد بهشتی نماینده اسـتان فـارس در مجلس خبرگان به عنوان یکی از مخالفان اشـاره کـرده، که گفته است: «اسلام مـردم را از بدبختی رهاند، امـا الان عده‌ای استخوان‌های پوسـیده را بـه دست گرفته‌اند» و «امروز برخی می‌گویند کـوروش این بود و داریوش آن بود، اما نمی‌داننـد که استخوان‌های پوسیده دیگر بـه درد نمی‌خورد».

روزنامه شرق با تیتر «فاز تازه قضیه نیکنام» نوشته است: «اظهارنظر آیت‌الله مدرسی یزدی، ماجرای سپنتا نیکنام را وارد مرحله تازه‌ای کرد».

این روزنامه نوشته است: محمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، «چهارشنبه‌ شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون حاضر شد و از تصمیم شورای نگهبان مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، تمام‌قد دفاع کرد؛ دفاعی که بیشتر به نظر می‌رسد بر مبنای قاعده "نفی سبیل" صورت گرفته باشد؛ اگرچه از آن به‌صراحت سخنی به میان نیاورد و طبق این قاعده که بر مبنای آیه قرآن است، کافران نباید راه تسلطی بر مسلمانان داشته باشند».

به نوشته شرق، مواضع مدرسی‌یزدی «حتی به مذاق هم‌طیف‌های آنان هم خوش نیامد. موج واکنش‌ها البته خود را در فضای مجازی نشان داد و به صف‌بندی موافقان و مخالفان منجر شد. شاید مهم‌ترین آن، واکنش عزت‌الله ضرغامی رئیس سابق سازمان صداوسیما بود که در حساب اینستاگرام و توییترخود نوشت: «تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می‌کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی به‌ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رأی داده‌اند، بهترین دلیل در تأیید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است»، و «حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم و برای بوق‌های تبلیغاتی جهانی، سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم‌دو‌زرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!»

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در گزارشی با تیتر «بحث داغ پرونده سپنتا»، نوشته که محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان طی سخنانی در «جمع نخبگان نظارتی استان یزد» گفته است: «حضور نماینده اقلیت‌ها در مجلس ارفاق نظام به آنان است».

به نوشته این روزنامه، مدرسی یزدی که خود نیز اهل یزد، شهری است که سپنتا نیکنام به دلیل دیانت «زرتشتی» با تصمیم شورای نگهبان و حکم دیوان عدالت اداری از عضویت در شورای شهر آن تعلیق شده، ضمن دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفته است: «اقلیت‌های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می‌توانند نماینده برای خودشان (در مجلس) داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسلمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌هاست»، ضمن اینکه «امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانع‌شان نمی‌شود».

روزنامه شهروند در تیتر یک خود با عنوان «امید یزدی‌ها به صندوق رای» با انتشار مصاحبه‌هایی با مردم یزد درباره ماجراى سپنتا نیکنام، نوشته که «شهروندان یزدى می‌گویند: رای دادیم و حالا وظیفه حاکمیت است از آن حراست کند».

سپنتا نیکنام نیز به روزنامه شهروند گفته است: «از دیوان عدالت ادارى شکایت نکرده‌ام» و در توضیح تاکید کرده که «حرف‌هاي زيادی از مهرورزی‌های مردم يزد و هموطنان‌مان كه به من لطف داشتند، دارم اما فعلا براي جلوگيري از تغيير ماهيت اين ماجرا ترجيح می‌دهم سكوت كنم تا مسئله با آرامش حل شود. بنده از حكم تعليق شكايتی نكرده‌ام و منتظر هستم تا رأی دادگاه بدوی اعلام شود. از سوی ديگر، چون پرونده شاكی خصوصی داشته است، بنابراين ابتدا لازم است نتيجه دفاعيات فرمانداری يزد و هيأت نظارت بر انتخابات از شكايت مشخص شود».

روزنامه قانون گزارشی دارد درباره وضعیت دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم در آستانه جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی و نوشته که سرنوشت وزارت رضا اردکانیان و منصور غلامی «در دستان مثلث قدرت بهارستان» یعنی سه فراکسیون مستقلین، فراکسیون امید نزدیک به جناح اصلاح طلب و فراکسیون «ولایی» نزدیک به جناح اصولگراست.

به نوشته این روزنامه، «با توجه به اظهارات اعضای شورای مركزی فراكسيون مستقلين نسبت به دوگزينه پيشنهادی نيرو و علوم، گويا رويكرد اين فراكسيون به دو گزينه روحانی مثبت است. با توجه به عدم ترديد اعضای اين فراكسيون در اظهارنظرها، احتمال جلب اكثريت آرای اعتماد از طرف غلامی و اردكانيان بسيار وجود دارد.

روزنامه قانون با تاکید بر اینکه «بی‌شک انتخاب منصور غلامی، رييس فعلی دانشگاه بوعلی سينا همدان كه به‌عنوان وزير پيشنهادی علوم به مجلس معرفی شده است، بيشترين انتقادات جامعه دانشجویی را در پی داشته»، نوشته که نماینده عضو فراکسیون امید نظرات متفاوتی نسبت به وزیر پیشنهادی علوم دارند و از «اظهارات اعضای فراکسیون ولایی نسبت به دو گزينه پيشنهادی مساعد ارزيابي شده‌ است اما همچنان فراكسيون ولایی اعلام كرده‌ كه تصميم‌گيری نهایی به روز يکشنبه موكول شده‌ است».

روزنامه آفتاب یزد اما در تیتر یک خود با عنوان «چراغ سبز بهارستان به پاستور» نوشته است: «به نظر می‎رسد دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی بــرای وزارتخانه‎های نیرو و علوم روز یکشنبه مشکلی در بهارستان نداشته باشند و به راحتی می‎توانند از سه فراکسیون اصلی مجلس رای اعتماد لازم را کسب نمایند. در واقع علیرغم برخی انتقادات محیط زیستی به رضا اردکانیان و دانشجویی به منصور غلامی این دو رای اعتماد خواهند آورد».

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG