لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۲۰
مسيحيان هميشه «شام آخر» عيسی مسيح را در روز پنجشنبه مقدس پاس داشته اند اما پژوهش های جديد نشان می دهد که تاريخ دقيق «شام آخر» روز چهارشنبه قبل از به صليب کشيدن عيسی مسيح بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پروفسور کالين هامفريز يکی از پژوهشگران دانشگاه «کمبريج» معتقد است که دليل اين اشتباه در تاريخ مقايسه و انطباق نادرست تقويم های قديمی بوده و تاکيد می کند که يافته های او می تواند شواهد ديگری را برای تعيين يک تاريخ ثابت برای عيد پاک فراهم کند.

پروفسور هامفريز با استفاده از پژوهش واسناد انجيلی، تاريخی و نجوم قديم سعی کرده است روز دقيق آخرين ملاقات يا «شام آخر» عيسی مسيح قبل از مرگ با حواريون خود را تعيين کند.

پژوهشگران و مورخان در گذشته نيز بارها به عدم دقت تاريخ های مورد اشاره در متون انجيل اشاره کرده اند. به عنوان مثال در برخی از اين متون مثل انجيل ماتيو، مارک و لوقا ادعا می شود که « شام آخر» با عيد فصح يهوديان همزمان بوده است. ولی انجيل يوحنا يادآوری می کند که اين روز قبل از عيد پسح بوده است.

پروفسور کالين هامفريز در کتاب جديد خود با عنوان «اسرار شام آخر» نتيجه گيری می کند که احتمالا عيسی مسيح همرا با متی، مارک و لوقا از تقويمی متفاوت از آنچه که يوحنا به کار برده است استفاده کرده اند.

پروفسور هامفريز می گويد: «بايد اصل را بر اين گذاشت که قوم يهود هيچ گاه در زمان برگزاری عيد فصح اشتباه نمی کرده اند. به همين خاطر درک تناقض در تاريخ های مورد اشاره در متون انجيلی دشوار است.

برخی از مورخان متون انجيلی به همين خاطر به تاريخ های ذکر شده باور ندارند. ولی اگر متون انجيلی را همراه با بررسی و شواهد علمی مطالعه کنيم می توان ثابت کرد که در عالم واقعيت هيچ تناقضی وجود نداشته بلکه دليل ذکر تاريخ های متفاوت استفاده از تقويم های گوناگون بوده است.»

خبرگزاری فرانسه می افزايد که بر اساس فرضيه پروفسور هامفريز، عيسی مسيح از يک تقويم قديمی تر يهودی به جای تقويم قمری رسمی و متعارف در آن دوره استفاده کرده است. اين تقويم قمری از دوران مرگ عيسی مسيح تا کنون هنوز مورد استفاده قرار می گيرد.

طبق اين تقويم عيد فصح يهوديان و شام آخر روز چهارشنبه بوده است و به همين خاطر می توان درک کرد که چگونه آن همه حوادث بين «شام آخر» و زمان به صليب کشيدن عيسی مسيح روی داده است.

بر اين اساس می توان تصور کرد که حادثه بازداشت عيسی مسيح، بازجويی و شکنجه و محاکمه جداگانه در طول يک شب روی نداده است بلکه چند روز طول کشيده است.

پروفسور هامفريز معتقد است که با اين شواهد می توان يک روز مشخص را در تقويم مدرن خورشيدی برای عيد پاک تعيين کرد. به همين خاطر اگر به صليب کشيدن عيسی مسيح در روز سوم آوريل روی داده باشد می توان عيد پاک را پنجم آوريل تعيين کرد.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG