لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۲

نگاهی به حیات وحش ایران؛ زندگی مارها

در مجموعه نگاهی به حیات وحش ایران، حیات وحش ایران و گونه های مختلف آن را بررسی کرده و در هر شماره گزارشی تصویری خواهیم داشت. علیرضا شهرداری پناه، این مجموعه از عکس های خود را در اختیار رادیو فردا گذاشته و بخش های دیگر آن هم به تدریج منتشر خواهد شد.
بیشتر

 نام علمی: Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi,  نام فارسی: افعی شاخدار دم عنکبوتی، نام انگليسی: Spider-tailed Horned Viper اندازه: طول کل ۵۳ و طول دم ۵/۵ سانتيمتر، زيستگاه: اين افعی در تپه ها و مناطق مرتفع با بستر آهکی زندگی می کند. پراکندگی در ايران: استان های خوزستان، ايلام و کرمانشاه، این مار سمی است  
۱

نام علمی: Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi,  نام فارسی: افعی شاخدار دم عنکبوتی، نام انگليسی: Spider-tailed Horned Viper اندازه: طول کل ۵۳ و طول دم ۵/۵ سانتيمتر، زيستگاه: اين افعی در تپه ها و مناطق مرتفع با بستر آهکی زندگی می کند. پراکندگی در ايران: استان های خوزستان، ايلام و کرمانشاه، این مار سمی است
 

 نام علمی: Vipera (Acridophaga) eriwanensis ، نام فارسی: افعی البرزی، نام انگليسی: Alborz viper، اندازه: طول کل ۶۵ و دم ۵ سانتيمتر، زيستگاه: اين مار يک گونه کوهستانی است، پراکندگی در ايران: استان های تهران، البرز، ‌قزوين، مازندران، زنجان، ‌آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی، این مار سمی است
۲

نام علمی: Vipera (Acridophaga) eriwanensis ، نام فارسی: افعی البرزی، نام انگليسی: Alborz viper، اندازه: طول کل ۶۵ و دم ۵ سانتيمتر، زيستگاه: اين مار يک گونه کوهستانی است، پراکندگی در ايران: استان های تهران، البرز، ‌قزوين، مازندران، زنجان، ‌آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی، این مار سمی است

 نام علمی: Macrovipera lebetina، نام فارسی: گرزه مار، نام انگليسی: Levantine Viper، پراکندگی در ايران: استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان، مرکزی، تهران، البرز، کردستان، همدان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، فارس، گيلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوين، قم، يزد و کرمان. اندازه: طول کل ۱۶۸، زيستگاه: زيستگاه گرزه مار بسيار متنوع است، اين مار در ارتفاعات زندگی می کند، این مار سمی است
۳

نام علمی: Macrovipera lebetina، نام فارسی: گرزه مار، نام انگليسی: Levantine Viper، پراکندگی در ايران: استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان، مرکزی، تهران، البرز، کردستان، همدان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، فارس، گيلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوين، قم، يزد و کرمان. اندازه: طول کل ۱۶۸، زيستگاه: زيستگاه گرزه مار بسيار متنوع است، اين مار در ارتفاعات زندگی می کند، این مار سمی است

 نام علمی: Cerastes gasperettii، نام فارسی: افعی شاخدار، نام انگليسی: Desert Horned Viper، اندازه: طول کل ۷۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در زيستگاه های بيابانی و نيمه بيابانی يافت می شود، پراکندگی در ايران: استان خوزستان، اين مار را با دو فرم شاخدار و بدون شاخ می توان مشاهده کرد، این مار سمی است
۴

نام علمی: Cerastes gasperettii، نام فارسی: افعی شاخدار، نام انگليسی: Desert Horned Viper، اندازه: طول کل ۷۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در زيستگاه های بيابانی و نيمه بيابانی يافت می شود، پراکندگی در ايران: استان خوزستان، اين مار را با دو فرم شاخدار و بدون شاخ می توان مشاهده کرد، این مار سمی است

 نام علمی: Telescopus fallax، نام فارسی: سوسن مار، نام انگليسی: Mediterranean Cat Snake، اندازه: کل طول ۷۴ سانتيمتر، زيستگاه: اين مار در مناطق کوهستانی، خشک و بيابانی زندگی می کند، پراکندگی در ايران: استان های مرکزی، تهران، البرز، اصفهان، سمنان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، ‌اردبيل، همدان، سيستان و بلوچستان، ‌زنجان، قزوين و قم، این مار نیمه سمی است
۵

نام علمی: Telescopus fallax، نام فارسی: سوسن مار، نام انگليسی: Mediterranean Cat Snake، اندازه: کل طول ۷۴ سانتيمتر، زيستگاه: اين مار در مناطق کوهستانی، خشک و بيابانی زندگی می کند، پراکندگی در ايران: استان های مرکزی، تهران، البرز، اصفهان، سمنان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، ‌اردبيل، همدان، سيستان و بلوچستان، ‌زنجان، قزوين و قم، این مار نیمه سمی است

 نام علمی: Boiga trigonatum، نام فارسی: مار آلوسر، نام انگليسی: Indian Gamma Snake، اندازه: طول کل ۱۰۵سانتیمتر، زيستگاه: بيابان ها، و گاهی در شن های نرم، پراکندگی در ايران: استان های سيستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، کرمان و هرمزگان، این مار نیمه سمی است
۶

نام علمی: Boiga trigonatum، نام فارسی: مار آلوسر، نام انگليسی: Indian Gamma Snake، اندازه: طول کل ۱۰۵سانتیمتر، زيستگاه: بيابان ها، و گاهی در شن های نرم، پراکندگی در ايران: استان های سيستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، کرمان و هرمزگان، این مار نیمه سمی است

 نام علمی: Montivipera latifii، نام فارسی: افعی لطيفی، نام انگليسی: Latifi’s Viper، اندازه: طول کل ۷۹ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در نواحی روستايی و کوهستان های پوشيده از علفزار زندگی می کند، پراکندگی جهانی: ايران، پراکندگی در ايران: استان های تهران، مازندران و البرز، این مار سمی است
۷

نام علمی: Montivipera latifii، نام فارسی: افعی لطيفی، نام انگليسی: Latifi’s Viper، اندازه: طول کل ۷۹ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در نواحی روستايی و کوهستان های پوشيده از علفزار زندگی می کند، پراکندگی جهانی: ايران، پراکندگی در ايران: استان های تهران، مازندران و البرز، این مار سمی است

نام علمی: Cerastes gasperettii، نام فارسی: افعی شاخدار، نام انگليسی: Desert Horned Viper، اندازه: طول کل ۷۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در زيستگاه های بيابانی و نيمه بيابانی يافت می شود، پراکندگی در ايران: استان خوزستان، اين مار را با دو فرم شاخدار و بدون شاخ می توان مشاهده کرد، این مار سمی است
۸

نام علمی: Cerastes gasperettii، نام فارسی: افعی شاخدار، نام انگليسی: Desert Horned Viper، اندازه: طول کل ۷۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در زيستگاه های بيابانی و نيمه بيابانی يافت می شود، پراکندگی در ايران: استان خوزستان، اين مار را با دو فرم شاخدار و بدون شاخ می توان مشاهده کرد، این مار سمی است

 نام علمی: Zamenis persica، نام فارسی: مار موش خوار ايرانی، نام انگليسی: Persian Rat Snake، اندازه: طول کل ۱۰۶ و طول دم ۲۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در مناطق جنگلی، بوته زارها و علفزارها زندگی می کند، پراکندگی در ايران: استان‌های مازندران، گيلان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل و گلستان، این مار غیرسمی است
۹

نام علمی: Zamenis persica، نام فارسی: مار موش خوار ايرانی، نام انگليسی: Persian Rat Snake، اندازه: طول کل ۱۰۶ و طول دم ۲۵ سانتیمتر، زيستگاه: اين مار در مناطق جنگلی، بوته زارها و علفزارها زندگی می کند، پراکندگی در ايران: استان‌های مازندران، گيلان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل و گلستان، این مار غیرسمی است

 نام علمی: Enhydrina schistosa ، نام فارسی: مار دريايی نوک دار ، نام انگليسی: Beaked Sea Snake، اندازه: طول کل ۱۳۰ سانتیمتر، زيستگاه: درياها و اقيانوس ها، پراکندگی در ايران: خليج فارس و دريای عمان، این مار سمی است
۱۰

نام علمی: Enhydrina schistosa ، نام فارسی: مار دريايی نوک دار ، نام انگليسی: Beaked Sea Snake، اندازه: طول کل ۱۳۰ سانتیمتر، زيستگاه: درياها و اقيانوس ها، پراکندگی در ايران: خليج فارس و دريای عمان، این مار سمی است

XS
SM
MD
LG