لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۲

نگاهی به حیات وحش ایران؛ زندگی دوزیستان

در ادامه مجموعه نگاهی به حیات وحش ایران، در این شماره زندگی دوزیستان را مشاهده می‌کنید. عکس‌های این مجموعه را علیرضا شهرداری پناه در اختیار رادیو فردا گذاشته است.
بیشتر

قورباغه درختی، Hyla orientalis، پراکندگی در ايران: مازندران و گيلان، طول کل بدن: ۴۵ ميليمتر
۱

قورباغه درختی، Hyla orientalis، پراکندگی در ايران: مازندران و گيلان، طول کل بدن: ۴۵ ميليمتر

سمندر تاج دار جنوبی، Triturus karelinii، پراکندگی در ايران: اردبيل، گيلان و مازندران، طول کل بدن: ۱۱۵ ميليمتر  
۲

سمندر تاج دار جنوبی، Triturus karelinii، پراکندگی در ايران: اردبيل، گيلان و مازندران، طول کل بدن: ۱۱۵ ميليمتر
 

قورباغه مردابی، Pelophylax ridibundus، پراکندگی در ایران: سراسر ایران بجز سیستان و بلوچستان، طول کل بدن: ۱۰۰ میلیمتر
۳

قورباغه مردابی، Pelophylax ridibundus، پراکندگی در ایران: سراسر ایران بجز سیستان و بلوچستان، طول کل بدن: ۱۰۰ میلیمتر

سمندر امپراتور يا لرستانی، Neurergus ، پراکندگی: اين گونه اندميک است  و فقط در ايران در خوزستان و لرستان زندگی می‌کند،  طول کل بدن: ۱۴۰ ميليمتر  
۴

سمندر امپراتور يا لرستانی، Neurergus ، پراکندگی: اين گونه اندميک است  و فقط در ايران در خوزستان و لرستان زندگی می‌کند،  طول کل بدن: ۱۴۰ ميليمتر
 

سمندر آتشين، Salamandra infraimmaculata، پراکندگی در ايران: کردستان، طول کل بدن: ۳۲ ميليمتر
۵

سمندر آتشين، Salamandra infraimmaculata، پراکندگی در ايران: کردستان، طول کل بدن: ۳۲ ميليمتر

سمندر کردستان، Neurergus microspilotus، پراکندگی:  این گونه اندمیک است و فقط درایران کردستان و کرمانشاه زندگی می‌کند، طول کل بدن: ۱۵۰ میلیمتر  
۶

سمندر کردستان، Neurergus microspilotus، پراکندگی:  این گونه اندمیک است و فقط درایران کردستان و کرمانشاه زندگی می‌کند، طول کل بدن: ۱۵۰ میلیمتر
 

وزغ تالشی،‌Bufo eichwaldi، پراکندگی در ایران: گیلان، مازندران و گلستان، طول کل بدن:۱۳۰ میلیمتر
۷

وزغ تالشی،‌Bufo eichwaldi، پراکندگی در ایران: گیلان، مازندران و گلستان، طول کل بدن:۱۳۰ میلیمتر

قورباغه جنگلی، Rana pseudodalmatina، پراکندگی در ايران: گيلان، مازنداران، گلستان و اردبيل، طول کل بدن: ۵۸  ميليمتر
۸

قورباغه جنگلی، Rana pseudodalmatina، پراکندگی در ايران: گيلان، مازنداران، گلستان و اردبيل، طول کل بدن: ۵۸  ميليمتر

وزغ بيل پای سوری، Pelobates syriacus ، پراکندگی در ايران: گيلان، مازندران، آذربايجان، گلستان، اردبيل، طول کل بدن: ۷۵ ميليمتر
۹

وزغ بيل پای سوری، Pelobates syriacus ، پراکندگی در ايران: گيلان، مازندران، آذربايجان، گلستان، اردبيل، طول کل بدن: ۷۵ ميليمتر

قورباغه پا دراز ايرانی،  Rana macrocnemis،  پراکندگی در ایران: آذربايجان، اردبيل، قزوين، کرمانشاه، گيلان، مرکزی،  طول کل بدن: ۶۰ تا ۹۰ ميليمتر
۱۰

قورباغه پا دراز ايرانی،  Rana macrocnemis،  پراکندگی در ایران: آذربايجان، اردبيل، قزوين، کرمانشاه، گيلان، مرکزی،  طول کل بدن: ۶۰ تا ۹۰ ميليمتر

XS
SM
MD
LG