لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ تهران ۱۷:۴۳

تظاهرات همبستگی با معترضان به انتخابات ایران در ۲۰ کشور جهان


نمايندگان و اعضای چهار اتحاديه بين المللی صنفی قرار است روز جمعه در بيش از ۲۰ کشور جهان تظاهراتی را در همبستگی با مردم ايران برگزار کنند.

اين تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسيون آموزش بين الملل و فدراسيون بين المللی کارگران صنايع کشاورزی، غذايی و خدمات برگزار می شود.

در اين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز حمايت خود را از برگزاری اين تظاهرات اعلام کرده است.

اين تظاهرات در شرايطی برگزار می شود که با گذشت حدود دو هفته از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، راهپيمايی ها و تجمع های معترضين به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهوری آينده در شهرهای گوناگون ايران ادامه دارد.

معترضین همچنین خواستار ابطال نتایج این انتخابات هستند.

در بيانيه مشترک چهار اتحاديه بين المللی صنفی گفته شده است که شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه خواستار برقراری عدالت و رعايت حقوق بنيادين برای مردم ايران خواهند شد و با آنان اعلام هبستگی خواهند کرد.

در اين خصوص، گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، روز پنجشنبه گفت: «ما تمام راه های منطقی برای گفت و گو با دولت ايران و ترغيب آن به رعايت حقوق بنيادين بشر و اتحاديه ای را به کار بسته ايم. اما پاسخ مقام های ايرانی با سرکوب و بازداشت همراه بوده است.»

وی اضافه کرد: «با شکست اين گفت و گو ها، در انظار عمومی عليه آنچه که در ايران روی می دهد، اعتراض می کنيم.»

فرد وان ليووان، دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل، بزرگترين اتحاديه معلمان در جهان، نيز گفت: «اتحاديه های صنفی در جهان بسيج شده اند تا مخالفت خود را با آنچه در ايران صورت گرفته است، و همچنين آنچه که برای سرکوب آرمان های مردم انجام گرفته است، بيان کنند.»

ديويد کاکرافت، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نيز اعلام کرد که «اتحاديه های صنفی روز جمعه به دولت ايران نشان خواهند داد تا چه اندازه در جهان بی اعتبار است و جهانيان درباره سرکوب ها و خشونت های صورت گرفته در ايران چگونه می انديشند.»

«اتحاديه های صنفی در جهان بسيج شده اند تا مخالفت خود را با آنچه در ايران صورت گرفته است، و همچنين آنچه که برای سرکوب آرمان های مردم انجام گرفته است، بيان کنند.»

دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل
همچنين رون اوزوالد، دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران صنايع کشاورزی، غذايی و خدمات، گفت:« ما به عنوان اتحاديه های صنفی تلاش طولانی مدتی برای احيای حقوق کارگران ايران داشته ايم و اين مبارزه ادامه خواهد يافت تا حقوق آنان به رسميت شناخته شود.»

در ساليان اخير، اتحاديه های بين المللی صنفی بارها اقدام به برگزاری روزهای همبستگی با کارگران ايران و همچنين تظاهرات کرده اند.

نامه چهار اتحاديه بين المللی صنفی به آيت الله خامنه ای

اين چهار اتحاديه بين المللی صنفی روز چهارشنبه نيز در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، همبستگی ۱۷۰ ميليون عضو خود را با کارگران ايرانی که در تظاهرات روزهای اخير در ايران شرکت کرده اند، اعلام کردند.

در اين نامه با اشاره به خواست کارگران و مردم ايران برای به اجرا در آمدن حقوق بنيادين دموکراتيک خود نوشته شده است که آزادی بيان، آزادی اجتماعات و آزادی تشکل يابی بايد در ايران و به سود مردم به اجرا در آيد.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسيون آموزش بين الملل و فدراسيون بين المللی کارگران صنايع کشاورزی، غذايی و خدمات همچنین در نامه خود از «سرکوبی شديد» تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران در روزهای اخير، که بر اساس گزارش ها، شماری کشته و زخمی برجای گذاشته است، به شدت انتقاد کردند.

در اين نامه گفته شده است که اعضای اتحاديه های بين المللی صنفی در همبستگی با برادران و خواهران خود و تلاش شان برای برخورداری از حقوق بشر و حقوق اتحاديه ای روز جمعه تظاهرات می کنند.

اين چهار اتحاديه بين المللی صنفی در پايان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ايران، درخواست هايی را مطرح کرده اند.

به رسميت شناخته شدن آزادی بيان برای تمام ايرانيان، توقف تمامی اشکال سرکوب ها متوقف شوند، آزادی تمامی فعالان کارگری، به رسميت شناخته شدن تمام اتحاديه های مستقل کارگری و اجرای تمامی بندهای کنوانسيون های سازمان بين المللی کار، آی ال او، در ارتباط با کارگران ايران از جمله اين خواسته ها هستند.

تاکنون گزارشی در مورد پاسخ آيت الله خامنه ای به اين نامه منتشر نشده است.
XS
SM
MD
LG