لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تهران ۲۱:۴۸

«راه های کاهش تنش میان آمریکا و جهان اسلام»


در گزارش قيد شده است که رييس جمهوری آينده آمريکا بايد از آغاز دوران زمامداری و در اولين سخنرانی رسمی خود، بر ضرورت و اهميت بهبود مناسبات بين آمريکا و جهان اسلام تاکيد کند.(عکس:epa)

گروهی که خود را « هيئت رهبری پروژه تماس بين آمريکا و مسلمانان » می نامد، روز چهارشنبه در واشينگتن نتايج پژوهش های خود را در مورد راه های کاهش تنش بين آمريکا و جهان اسلام منتشر کرد.


در اين گزارش تاکيد شده است که با ايجاد تغييراتی همه جانبه در سياست خارجی آمريکا و انجام اقداماتی موثر در جهان اسلام، می توان از يک طرف از گسترش اسلام گرايی افراطی جلوگيری کرد و از طرف ديگر امنيت بين المللی آمريکا را تقويت نمود.


کمتر از يک ماه ديگر، شهروندان آمريکا رييس جمهوری آينده اين کشور را انتخاب خواهند کرد و يکی از وظايف مهم وی، حفاظت از اين کشور و منافع بين المللی آن در مقابل حملات تروريستی خواهد بود.


بهترین راه


در گزارش جديدی که توسط گروهی از کارشناسان و سياستمداران ارشد آمريکا تهيه شده است، تاکيد می شود که بهترين راه برای حفظ امنيت شهروندان و منافع آمريکا در مقابل حملات تروريستی، تماس فعال تر با جهان اسلام است.


در اين گزارش که تهيه آن چندين ماه طول کشيده است، گفته می شود که دامنه اين تماس فعال تر با جهان اسلام حتی بايد شامل کشورهايی نظير ايران نيز باشد که در سياست خارجی آمريکا دشمن تلفی می شوند.


عنوان اين گزارش« تغيير جهت گيری، راهنمای جديدی برای مناسبات با جهان اسلام » است.


گزارش روز چهارشنبه توسط گروهی منتشر شد که خود را هيئت رهبری پروژه تماس بين آمريکا و جهان اسلام معرفی می کند.


يکی از يافته های مهم اين گزارش تحقيقی، آن است که با وجود تمام تنش های سياسی بين دولت آمريکا و برخی حکومت ها در جهان اسلام، بخش اعظم آمريکايی ها و شهروندان کشورهای مسلمان خواستار صلح، مناسبات دوستانه و بهتر، احترام متقابل بين آمريکا و جهان اسلام و نظام های سياسی کارآمد و رفاه عمومی در کشورهای خود هستند.اين گزارش می گويد تجربه چندين سال اخير ثابت می کند که با وجود آنکه استفاده از ابزار نظامی درمواردی ضروری است، ولی تکيه شديد بر اين روش مانع از آن شده است که دولت آمريکا بتواند با کشورهای ديگر همکاری فعالی در زمينه مبارزه با تروريسم داشته باشد.

گروه تنظيم کننده اين گزارش متشکل از ۳۴ نفر از شخصيت های آمريکايی است که در عرصه هايی نظير سياست خارجی، امنيت ملی، سياستگذاری، اقتصاد، مطالعات حل بحران و زمينه هايی مانند روانشناسی، آموزش و مذهب فعاليت داشته اند.


يک سوم از اعضای اين گروه مسلمان و دو نفر از آنها از اعضای سابق کنگره آمريکا هستند. يکی از آنها نيز مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه اسبق و ديگری، ريچارد آرميتاژ، از مقامات ارشد کاخ سفيد در دوران رياست جمهوری جرج بوش پدر هستند.


اين گروه با هدف تنظيم يک استراتژی جديد که آمريکا و کل جهان را امن تر کند، در جستجوی پاسخی برای اين سوال مهم بوده اند که چگونه می توان تنش بين دولت آمريکا و برخی حکومت ها و يا جوامع در جهان اسلام را کاهش داد.


به همين منظور، اين گروه با صدها نفر از رهبران سياسی و مدنی در آمريکا و در جهان اسلام تماس برقرار کرده و ديدگاه ها و احساسات ميليون ها نفر از شهروندان آمريکا و مردم کشورهای مسلمان را در اين زمينه بررسی کرده است.


اصل اوليه در فرضيه های اين گزارش اين بوده که بهبود مناسبات بين آمريکا و کشورها و جوامع مسلمان عامل کليدی در بهبود امنيت آمريکا و کل جهان است.


لزوم برخورد متفاوت


اين گزارش در بخش يافته های تحقيقی خود تاکيد می کند که سياست خارجی جرج بوش که به « مبارزه جهانی عليه تروريسم » معروف شد، يک روش نامناسب و حتی گاه زيانبار برای بهبود امنيت آمريکا بوده، چون نتوانسته است به شکلی موثر با زمينه ها و ريشه های بروز و رشد افراط گرايی اسلامی مبارزه کند.


در حقيقت، اين گزارش می گويد تجربه چندين سال اخير ثابت می کند که با وجود آنکه استفاده از ابزار نظامی درمواردی ضروری است، ولی تکيه شديد بر اين روش مانع از آن شده است که دولت آمريکا بتواند با کشورهای ديگر همکاری فعالی در زمينه مبارزه با تروريسم داشته باشد.


گزارش اضافه می کند که اين سياست، روش مناسبی هم برای شکست دادن افراط گرايان در عراق، افغانستان و پاکستان نبوده و نتوانسته است از وقوع حملات تروريستی در نقاط ديگر پيشگيری کند.


به عنوان مثال، در اين گزارش قيد می شود که در بسياری از کشورهای مسلمان و جوامع اقليت اسلامی، شرايطی نظير بيزاری از حکومت های نامناسب، سرکوب سياسی و فقدان آموزش و فرصت های اشتغال، زمينه ساز فعاليت بيشتر اسلام گرايان افراطی و جذب نفرات بيشتر توسط آنها از ميان جوانان ناراضی و خشمگين بوده است.


اين گروه که اعضای آن از هردو حزب سياسی عمده آمريکا هستند، در گزارش خود به عنوان نتيجه گيری مورد توافق همه اعضا نوشته است: از طريق برخوردی متفاوت با زمينه ها و ريشه های تنش بين آمريکا وجهان اسلام می توان راه هايی يافت که هم منافع و امنيت آمريکا تامين شود و هم منافع و نيازهای اکثريت مسلمانان جهان.


از جمله روش های پيشنهادی اين گروه، تشويق دولت و بخش خصوصی آمريکا برای همکاری با همتايان خود در جهان اسلام در اين چهار زمينه مهم است : حل بحران و تنش از طيق ديپلماسی ، بهبود نظام های سياسی و حکومتگری در کشورهای مسلمان، تشويق و گسترش توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان و مناطق مسلمان نشين جهان و بالاخره بنای فضايی حاکی از احترام و تفاهم متقابل .


در اين گزارش همچنين به راه های عملی برای حصول به اين اهداف اشاره می شود و از جمله آنها استراتژی برقراری مناسبات ديپلماتيک با حکومت ايران فراتر از بحث کنون مذاکره مشروط يا نامشروط است و همينطور بحث و مذاکره در مورد جدول زمانی خروج آمريکا از عراق به نحوی که در بردارنده عناصر پيشنهادی اين گروه برای آينده مناسبات سياسی و نظامی آمريکا با عراق باشد.


گزارشی برای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری


زمان انتشار اين گزارش دقيقا با تاريخ برگزاری اولين جلسه مناظره تلويزيونی دو نامزد مقام رياست جمهوری آمريکا تنظيم شده است.

زمان انتشار اين گزارش دقيقا با تاريخ برگزاری اولين جلسه مناظره تلويزيونی دو نامزد مقام رياست جمهوری آمريکا تنظيم شده است.


باراک اوباما و جان مک کين قرار است غروب روز جمعه اين هفته در اولين مناظره تلويزيونی خود شرکت کنند که حدس زده می شود جمعيتی حدود ۱۰۰ ميليون نفر از مردم آمريکا به تماشای آن بنشينند.


با وجود بحران اقتصادی شديد آمريکا در ماه های اخير که موضوع اصلی در زندگی روزمره شهروندان اين کشور به شمار می رود، قرار است موضوع اولين مناظره تلويزيونی دو نامزد رياست جمهوری، سياست خارجی و امنيت ملی آمريکا باشد.


متن اين گزارش برای هر دو نامزد رياست جمهوری و اعضای ارشد مجالس آمريکا ارسال شده است. اگر دو نامزد رياست جمهوری متن کامل گزارش را مطالعه کنند، خواهند ديد که در آن پيشنهادهای مشخصی برای سياستگذاری در دوره آتی رياست جمهوری آمريکا ارائه شده است.


در اين گزارش قيد شده است که رييس جمهوری آينده آمريکا بايد از آغاز دوران زمامداری و در اولين سخنرانی رسمی خود که قاعدتا روز بيستم ماه ژانويه ۲۰۰۹ انجام خواهد شد، بر ضرورت و اهميت بهبود مناسبات بين آمريکا و جهان اسلام تاکيد کند.


توصيه های ديگری که در اين گزارش برای دولت آينده در آمريکا در نظر گرفته شده است، عبارتند از:


۱- آغاز يک تلاش جدی در سه ماهه اول کار رييس جمهور جديد برای حل اختلاف در منطقه خاورميانه که مهمترين موارد آن دادن اولويت به تماس با حکومت ايران و تلاش برای حل بحران بين اسرائيل و فلسطينيان است.


۲- برگزاری اجلاسی با شرکت رهبران سياسی و اقتصادی برای يافتن راه هايی جهت توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال در منطقه خاورميانه.


۳- تاسيس و تامين مالی يک طرح جهانی برای آموزش، فراگيری علوم و تبادل علمی و فرهنگی بين شهروندان و نهادهای مربوطه بين آمريکا و کشورهای مسلمان.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG