لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۹:۱۸

پایان «موفقیت آمیز» اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام


بندر امام
گزارش ها از ايران حاکيست که اعتصاب ۱۱ روزه ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام پس از موافقت مديريت اين واحد صنعتی با خواسته های آنان روز چهارشنبه پايان يافت.

کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام خواستار برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و قرارداد دسته جمعی با خود بودند.

این اعتصاب پس از امضای توافقنامه کتبی ميان نمايندگان کارگران و نماينده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر رئيس اداره کار و امور اجتماعی اين شهرستان و همچنين نمايندگان مديريت اين مجتمع به پايان رسيد.

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين توافقنامه سپس از سوی محمد حسين ظريف کار، مدير عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام، در جمع کارگران قرائت شد.

بر اساس اين توافقنامه، مديريت مجتمع پتروشيمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند.

در عين حال، قرار شد مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول کارگران پيمانکاری نيز بشود.

از ديگر مواد مورد توافق، آن بود که مدير عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام و نماينده ماهشهر در مجلس تضمين کردند که شرکت های پيمانکار در قبال دوره اعتصاب کارگران حق اخراج هيچ کارگری را ندارند و حقوق تمام روزهای اعتصاب به طور کمال و بدون هيچگونه کم و کسری به آنان پرداخت خواهد شد.

اعتصاب بيش از ۱۵۰۰ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی بندر امام روز بيستم فروردين آغاز شده بود؛ کارگرانی که خواستار اجرای مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برای انعقاد قرارداد مستقيم با خود کارگران بودند.

به گزارش وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام از حمايت صدها کارگر شرکت های پتروشيمی در منطقه ويژه ماهشهر برخوردار شده بود که خواسته های مشابهی داشتند.

در اين راستا، کارگران شرکت‌های پتروشيمی اميرکبير، خوزستان، شيميايی رازی، تندگويان، بوعلی و اروند در منطقه ويژه ماهشهر از روز ۲۲ فروردين دست به اعتصاب زده بودند.

در اين ارتباط، کارگران پيمانکارپتروشيمی اميرکبير در روز چهارشنبه توافقنامه ای کتبی را با مديريت اين شرکت امضا کردند و به اعتصاب خود پايان دادند.

از جمله مواد اين توافقنامه، اصلاح حقوق از جمله افزايش حق بدی آب وهوا، استفاده از امکانات رفاهی همانند پرسنل رسمی، استفاده از سرويس های شرکت، تعهد به عدم اخراج کارگران اعتصابی ومحاسبه پرداخت ايام اعتصاب و گفت و گو برای انعقاد قرارداد جمعی با کارگران بوده اند.

کارگران اعتصابی شرکت های ديگر هم روز چهارشنبه به دنبال وعده های مديريت در مورد تحقق خواسته هايشان به سر کار خود بازگشته اند.

موضوع لغو واسطه‌های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخير از جمله خواسته‌های کارگران در ايران بوده است.

اين خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز عنوان شده‌اند که تاکنون اين درخواست در کارخانه ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران در شهرهای گوناگون ايران در سال‌های اخير رو به افزايش گذاشته است. از جمله اين شهرها می‌توان به قزوين، تبريز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شيراز اشاره کرد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG