لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۱

امواج زمستانی رادیو فردا از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶

زمان پخش

موج‌متوسط (MW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)موج‌کوتاه (SW)موج‌ کوتاه (SW)
۰۰:۰۰-۰۳:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۳:۳۰-۰۶:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۶:۰۰-۰۷:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۸:۰۰-۸۰:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵ ۱۵۶۹۰
۰۸:۳۰-۰۹:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۵۶۹۰
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۲:۰۰-۱۸:۰۰۱۵۷۵ ۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۸:۰۰-۱۸:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۸:۳۰-۱۹:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰ ۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۹:۰۰-۲۱:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰ ۱۲۰۰۵
۲۱:۰۰-۲۱:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰ ۱۲۰۰۵
۲۱:۳۰-۰۰:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG