لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۵۰

امواج زمستانی رادیو فردا از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶

زمان پخش

موج‌متوسط (MW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)موج‌کوتاه (SW)موج‌ کوتاه (SW)
۰۰:۰۰-۰۳:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۳:۳۰-۰۶:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۶:۰۰-۰۷:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۳۷۶۵
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۲:۰۰-۱۸:۰۰۱۵۷۵۹۹۹۰ ۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۸:۰۰-۱۸:۳۰۱۵۷۵ ۱۲۰۰۵۱۳۷۶۵۱۵۶۹۰
۱۸:۳۰-۱۹:۰۰۱۵۷۵ ۱۲۰۰۵ ۱۵۶۹۰
۱۹:۰۰-۲۱:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰ ۱۲۰۰۵
۲۱:۳۰-۰۰:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG